דף הבית‏ > ‏

אודות בית הספר

הר גילון
בית ספר קהילתי ע"ש ד"ר יעל פוזנר


בית ספר הר גילון הוא בית ספר אזורי קהילתי, הוא הוקם בשנת 1993 כבית ספר 'צומח'. בית הספר קרוי על שם דר' יעל פוזנר שהייתה ממקימי בתי הספר הקהילתיים.
עם הקמתו של ביה"ס למדו בו רק תלמידי 3 כיתות א' במבנים יבילים בתוך הישוב גילון. במקביל החלה בניית ביה"ס. בספטמבר 1994 הועברו התלמידים ללמוד בכיתות ב' במבנה החדש. אליהם הצטרפו תלמידי א' וכן תלמידים מכיתות ג' וד' אשר למדו עד שנה זו בביה"ס האזורי במשגב. 
ביה"ס כלל בתחילת דרכו שני בתי כיתות ( 6 כיתות + כיתת סמך בכל מבנה)ומבנה מנהלה הכולל את  המזכירות, חדר המורים והספרייה. מבנה הספרייה נתרם ע"י משפחתה של דר' יעל פוזנר ונקרא על שמה.
בפתח הספרייה מוצב לוח המתאר את פועלה ותמונות מחייה.
עם גידולו של ביה"ס נבנה בו בית נוסף המתוכנן עפ"י המבנים הקיימים עם כמה שיפורים.
כיום הוא מונה מעל 670 תלמידים, המגיעים מ 11 ישובים וקיבוצים  קהילתיים השייכים למועצה אזורית משגב. 
בביה"ס 22 כיתות אם מתוכן שתי כיתות חינוך מיוחד דו גילאיות לילדיםלקויי למידה (כיתת דקל א-בכיתת ברוש ג-ד).  כ 60 אנשי צוות מסורים, מקצועיים וטובים יובילו את ביה"ס תוך שילוב הקשר האישי והוראת המח"ר (הוראה מותאמת, חווייתית, פיתוח חשיבה יצירתית ורלוונטית). 
כאמור בביה"ס 3 בתים ובכל בית לומדות שתי שכבות גיל (א-ב, ג-ד, ה-ו). לכל בית רכזת בית שהיא אחת המחנכות בשכבה המסייעת בעבודה הפדגוגית והמשמעתית בבית (במפלס). כמו כן הרכזת יחד עם צוות הבית מובילות פעילויות דו-שכבתיות לחיזוק הקשרים בין הכיתות והשכבות.

מצגת מרחבים.pptx

לאורך השנים ביססנו כמה עקרונות אשר הובילו אותנו:
-  צוות ביה"ס רואה חשיבות רבה למענה דיפרנציאלי לצרכים הייחודיים של כל תלמיד. 
המענים הניתנים בביה"ס הם הלימודי, הרגשי והחברתי. 
- לפני כ 10 שנים, לאחר תהליך ארוך ומעניין,  צוות ביה"ס חרט על דיגלו את ההוראה ברוח 
האינטליגנציות המרובות כדרכו החינוכית. הצוות למד והעמיק בתיאוריה של האוורד גארדנר ובנה 
מבנים המעוגנים בתוכניות הלימודים ובמערכת שיאפשרו לילדים להכיר את היכולות השונות 
הטמונות בהם, יוכלו לשכלל אותם ובכיתות הגבוהות יותר יוכלו גם לבחור את המקום שיאפשר 
להם לבטא את יכולותיהם באופן המיטבי. כל מורה חדש המצטרף לצוות יודע כי הוא בוחר לעבוד 
בבית-ספר הפועל בגישה זו והדבר מחייב ללמוד וללמד ברוח זו.
- בערך באותה תקופה  החל הצוות החינוכי לקדם קו חשוב נוסף והוא החינוך לקיימות. נבנו 
תכניות לימודים. בשנת  2002 ביה"ס הר-גילון קיבל ביה"ס תו כביה"ס ירוק ובשנת 2011
קיבל ביה"ס הסמכה כביה"ס ירוק מתמיד.. התלמידים עוסקים בתחומי הקיימות ואיכות 
הסביבה באופן מובנה כחלק מתוכנית הלימודים ומחיי היום-יום בביה"ס.
-  החינוך להיות אזרח פעיל, תורם ויוזם בקהילתו גם הוא עקרון חינוכי חשוב בבית הספר.
מתוקף עקרון זה מידי שבוע מוקדשת שעה חברתית לכל תלמידי ביה"ס. בה כל התלמידים 
והצוות עוסקים בתרומה לקהילה.
- תמיד האמנו שהחינוך הינו מעשה משותף של הבית, הקהילה וכמובן בית הספר ולכן אנו
משקיעים הרבה בקשר אישי עם כל השותפים ברמות השונות – ילדים, הורים, צוות חינוכי, 
מחלקת החינוך והפיקוח. 
אנו מאמינים שתפקיד בית הספר היסודי הוא להקנות לילד את היסודות בתחום הרגשי, הפדגוגי והחברתי.
יסודות איתנים שיאפשרו את התפתחותו התקינה והחיובית בהמשך דרכו.
כאשר הילד מבסס את ביטחונו העצמי ואת האמון שלו בעצמו, הוא 
מסוגל  להשתמש בחוזקותיו ולהתקדם גם בנקודות הדורשות חיזוק. מתוך ראייה זו (מבוסס עפ"י תיאוריית האינטליגנציות המרובות/ הווארד גארדנר) אנחנו מדגישים בעשייה החינוכית 
היום-יומית את המענה דיפרנציאלי למקסימום ילדים. המענה ניתן בכיתות ע"י הצוות החינוכי בשיעורים 
השוטפים, בחלק משעות ההוראה הכיתות מפוצלות במטרה להקטין קבוצות ולאפשר זמן מורה-תלמיד באיכות 
מיטבית.
בביה"ס מסגרות רבות ומגוונות הנותנות מענים מיוחדים בקבוצות קטנות, לדוגמא: גינון טיפולי , קבוצת דרמה 
תרפיה, קבוצות לתגבור במקצועות הליבה, קבוצות מצוינות ועוד.

יעלי גזל – מנהלת הר גילון