תרגיל למידה בחירום תשע"ט החל 
על כל התלמידים להיכנס לאתרי למידה בחירום של שכבתם, לבצע את המשימה הלימודית ולמלא את הטופס.
שעות התרגיל 15:00-20:00
https://pub.skillz-edu.org/portal/playground/

צוות תיעוד - הר גילון
https://www.youtube.com/user/The23Kidz