flowers growing  animationflowers growing  animationflowers growing  animation

בית ספר קהילתי "הר גילון" משתתף באולימפיאדת התכנות הלאומית
code monkey
לחצו על הקוף על מנת לקרוא מידע על התחרות
ולקחת בה חלק פעיל
בהצלחה לכל המשתתפים!!!
https://sites.google.com/a/gilon.tzafonet.org.il/gilon/codmonkeyלוח הודעות

 Butterfly Animation

טורניר טניס לזכר יצחק רבין


מה עומד לפנינו?https://www.youtube.com/user/The23Kidz


flowers growing  animation
https://sites.google.com/a/gilon.tzafonet.org.il/gilon/codmonkeyhttps://docs.google.com/document/d/199LbcjExAD9jkM21ABIiss7MSduOEqJipJKScldbutI/edit
 להזמנת מחשבים ניידים לשיעור הקישו על התמונה
                      * * * 
https://classroom.google.com/u/0/ineligible
תלמידים, שימו לב!
לפני כניסה לתלמידים או לקלסרום
מומלץ להעתיק את:
@gilon.tzafonet.org.il

*** 
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
***
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/hashavua_haleumi_leglisha_betuha.aspx

סביבות למידה


תת-דפים (36): הצג הכל