תוצרי תלמידים- אומנות

לוח הודעות


 Butterfly Animation

יומן בית ספר הר גילון


https://www.youtube.com/user/The23Kidz


flowers growing  animation


http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_letalmidim_thanim_lehufshat_hakaitz.aspx

***
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=7788
קייטנות דיגיטליות בחופשת הקיץ
***
https://classroom.google.com/u/0/ineligible
תלמידים, שימו לב!
לפני כניסה לתלמידים או לקלסרום
מומלץ להעתיק את:
@gilon.tzafonet.org.il
--------------
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx

סביבות למידה

תת-דפים (36): הצג הכל