סרטונים

על השפעתן של מילים וכוונות. ניסוי האורז:


נסו משהו שונה ל 30 יום:


הנאום של סטיב ג'ובס:


על כוחם של חיוכים:


צוחקים ברכבת:

Comments