לבקש עבור עצמי

גילי את אישה יקרה ומה שעשית עבורי הולך איתי יום יום בדברים הקטנים והגדולים
ובכל החלטה שבה אני משנסת מותניי לקיימה או לבצעה. 

תמיד מלאת הודיה עבורך. מאחלת לך את כל השפע שלימדת אותי לא להפסיק ולבקש עבור עצמי. 

שוש
Comments