Scratch - فعالية سكراتش

عزيزي الطالب للدخول الى مهام السكرتش عليك بدخول موقع Google Classroom عن طريق الرابط في البند رقم 1: 

  ****  عند انتهائك من اتمام المهمة المطلوبة عليك بالدخول الى رابط استمارة انهاء المهمة المناسب حسب الروابط ادناه. 


2. للدخول الى استمارة انهاء المهمة اضغط على الرابط المناسب لمهمة:

************

************
************
************
************
************
************
************
************
************