משימת לימודים מתוקשבת

משימה לימודית מתוקשבת

הכנת תכנים מתוקשבים בנושא "גלישה בטוחה ברשת"

הנושא:

אנו חיים היום בעידן מתקדם וחדשני, שבו הפכה הטכנולוגיה למובילה בכל התחומים ובראשה עומד רשת האינטרנט. רשת האינטרנט הינה כלי מצוין אשר הפך את עולם המידע לנגיש וקירב עולמות, אך למרות כל החיוביות שבאינטרנט אך אנו מודעים לסכנות הרבות שנמצאים ברשת. אנו עלולים ליפול בסכנות הללו אם לא נהיה מספיק מודעים אליהן.   מאחר ואנו התלמידים, תלמידים אחראיים ובעלי רצון לעזור, אנו חייבים ליטול חלק בתהליך ההסברה בבית ספרנו בפרט ובקהילה בכלל; על מנת לעזור בפיתוח המודעות ולמשוך תשומת לב לסכנות שבאינטרנט; על מנת שנגלוש בבטחה ככל האפשר.

 

מטרות: (בניית תכנים לשבוע האינטרנט הבטוח)

חשיבה יצירתית : התנסות בזיהוי ופתרון בעיות מגוונות ורלוונטיות, הנובעות מהסכנות שברשת.

 

 עבודה בצוות: פיתוח מיומנויות  של לימוד/ביצוע משימה משותף ופעיל , בעולם ממשי ועולם וירטואלי,  רלוונטי באמצעות התנסויות ותהליכים רפלקטיביים בעקבותיהם, על ידי שיתוף פעולה ועבודה בקבוצות.

 

תרומה לחברה - מעורבות חברתית: יוזם פעולות שיש בהן ערך לסביבה ולחברה, על ידי נטילת חלק במערך ההסברה בבית הספר ומחוץ לו.

 

 

אוכלוסיית היעד:

במסגרת חוג " נאמני תקשוב" שהתקיים בביה"ס, במטרה לייצר אווירה מושכת ומעודדת ללמידה, נבחרה קבוצה של תלמידים משכבות כתות ה'+ ו'  אשר רכשו ונחשפו  במשך שנה"ל תשע"ה לתכנים ולכלים מתוקשבים במטרה לגייס אותם במשך שנת הלימודים הנוכחית ובשנה הבאה, לתמיכה ועזרה למורים ולתלמידים המבקשים עזרה בתקשוב.

 

 

הטכנולוגיה שנבחרה:


לנושא של שילוב כלים חדשניים וטכנולוגיים היינו בעל ערך רב ומשמעותי במובני הלמידה המשמעותית מאחר והמטרה הייתה, הקניית ומתן יכולות לתלמידים להתפתחות אישית עצמאית, שיתופית, יוזמת ותומכת בתוך בית הספר ומחוץ לה. התכנים והחומרים שנבחרו מהווים כלים מעודדי חשיבה ויצירתיות, אינטראקציה ופעילות שיתופית ולמידה עצמאית אצל התלמידים להתפתח ולייצר דברים חדשים.

 

אתרים שהתנסו בהם התלמידים:  Zoondle Thinglink, Mindoomo, Edutube,  

 

 

 

 

 

  

 הוראות עזר לביצוע המשימה:

תלמיד יקר, כפי שידוע לך אנו חיים היום בעידן מתקדם וחדשני, שבו הפכה הטכנולוגיה למובילה בכל התחומים ובראשה עומד רשת האינטרנט. רשת האינטרנט הינה כלי מצוין אשר הפך את עולם המידע לנגיש וקירב עולמות, אך למרות כל החיוביות שבאינטרנט אך אנו מודעים לסכנות הרבות שנמצאים ברשת. אנו עלולים ליפול בסכנות הללו אם לא נהיה מספיק מודעים אליהן. מאחר ואנו התלמידים, תלמידים אחראיים ובעלי רצון לעזור, אנו חייבים ליטול חלק בתהליך ההסברה בבית ספרנו בפרט ובקהילה בכלל; על מנת לעזור בפיתוח המודעות ולמשוך תשומת לב לסכנות שבאינטרנט; על מנת שנגלוש בבטחה ככל האפשר.

מצורף קישורים לאתר (הגלישה הבטוחה) באתר בית הספר, שבו אתם יכולים להיעזר למציאת חומרים רלוונטיים ומתאימים כפי שסיכמנו ולמדנו בשיעור.  האתר עשיר ומלא בחומרים ובסרטונים, אתם גם כן יכולים להשתמש ב יוטיוב או בגוגל, או בספקי התוכן מט"ח וגלים ( הכניסה על ידי הסיסמה ושם המשתמש שיש לכם).  

 

שם האתר

תיאור

גלישה בטוחה

פינת הנושא באתר בית הספר

חיים ברשת

מאגר חומרים באתר בית הספר

Youtube

קישור מוכן לסרטונים מתאימים

אתר גלים

ספק תוכן – יחידות מוכנות

אתר מט"ח

ספק תוכן – פעילות בנושא

 

לאחר שהתנסיתם בחומרים, קראתם, צפיתם ושיחקתם משחקי סימולציה.

יש לעקוב אחרי ההוראות הללו:

אתם יכולים לבחור לעבוד בקבוצות או בנפרד (אפשרי גם  בזוגות), לאחר שהחלטתם וסיכמתם ביניכם אנא למלא את הטבלה בקישור הבא ולרשום את הנדרש בהתאם. ( הטופס הינו טופס שיתופי ויש לשמור על כללי התנהגות נכונים).

לקישור : לחץ כאן  יש למלא את שתי העמודות השנייה והשלישית בלבד בשלב זה.לפני שמתחילים: שלב א'

1.      מתכננים ובוחרים את הנושאים או החומרים בכובד ראש שברצוננו להשתמש בהם בבניית התוכן.

2.      יש לדון ביחד בקבוצה לגבי החומרים ומידת התאמתן לשכבות הגיל של הכיתות שברצונכם להעביר בהן את התוכן.

3.      יש לדון עם המורה בנושאים ובבחירה שלכם.  

4.      לאחר שסיכמתם עם המורה על החומרים ושכבות הגיל שברצונכם להעביר את התכנים בכתות שלהם. אתם נדרשים למלא את העמודה מס' 4 בטופס שמילאתם לפני.

לקישור : לחץ כאן  יש למלא את העמודה מס' 4 בלבד.

 


 מה אנחנו עושים: שלב ב'


1.      לאחר שסיימנו שלב א'. אנחנו מתחילים לבנות משחקים, סרטונים או מפות וכדומה על ידי השימוש בכלים הדיגיטליים שלמדנו.

Zoondle,  Toondoo, Thinglink, Mindoomo, Edutube  

2.      עדיף וממומלץ, להתייעץ ולהיעזר ולעזור אחד לשני לפי מידת הצורך כאשר משתמשים בכלים שלמדנו.

3.      עם סיום כל תוכן אנא לשלוח למייל של המורה לבדיקה והמלצות.

 הערכת העבודה: שלב ג'

האם אני יכול להעריך את עצמי??

תלמיד יקר בשלב זה, את יכול לבחון את עשייתך על ידי בדיקת תהליך העשייה מההתחלה עד הסוף ולבדוק על פי המחוון אם אתה מרוצה מהעבודה שלך, והאם העבודה ראויה להצגה בפני התלמידים על פי תכנונך במסגרת שבוע הגלישה הבטוחה?


להערכת העבודה שלך אתה יכול להיעזר במחוון בקישור הבא: לחץ כאן

 


דוגמאות מהתוצרים של  התלמידים:

 

דוגמא 1: ניזאר סולימאן. כתה ו' 3

 

דוגמא 2: האלה ח'טיב. כתה ו' 3

 

 

  

תכנון השיעורים:


                                                                       תכנון יחידת הוראה משולבת תקשוב

תחום הדעת: נאמני תקשוב (אתרים)

נושא היחידה: גלישה בטוחה ברשת.(הכנת חומרים לשבוע האינטרנט הבטוח)

זמן: 2 שיעורים

מרכיבים בתכנון לימודי

פירוט המרכיבים

פירוט התכנון

שעור - מס 1-

 (נושא היחידה,רעיון מרכזי, מטרות היחידה)

נושא

סכנות ברשת, איסוף חומרים הקשורים בנושא.

רעיון מרכזי של השיעור

חשיפת התלמידים לסכנות הטמונות ברשת, בזמן גלישה. הדגש על הסכנות ודרכי התמודדות בהתאם לגיל התלמידים בביה"ס היסודי.

מיומנות לומד

התלמיד יוכל לאתר ולקבוע את הסכנות הטמונות ברשת, ויבנה כללי התנהגות ברורים לגלישה בטוחה ברשת.

מיומנות לומד (מבין מיומנויות הלומד במאה ה- 21)

 חשיבה יצירתית : התנסות בזיהוי ופתרון בעיות מגוונות ורלוונטיות.

 

 עבודה בצוות: פיתוח מיומנויות  של לימוד/ביצוע משימה משותף ופעיל ,

בעולם ממשי ועולם וירטואלי  רלוונטי באמצעות התנסויות ותהליכים רפלקטיביים בעקבותיהם.

 

תרומה לחברה - מעורבות חברתית: יוזם פעולות שיש בהן ערך לסביבה ולחברה

 

מטרות השיעור

בניית תכנים לשבוע האינטרנט הבטוח

חומרי למידה

חומרי למידה מתוקשבים:  סרטון לפתיחה ודיון, משחק

תכנון מהלך שעור

פתיחה, (גירוי ויצירת תחושות, מודעות וגיוס אנרגיה, ברור ידע קודם)

פתיחת הנושא של הסכנות הנלוות לגלישה באינטרנט לדיון לאחר צפייה בסרטון קצר.

 בדיקת רמת הידע של התלמידים בנושא.

מיקוד נושאים בהתאם לשכבות הגיל ולתכנים.

הקנייה

כניסה למשחק ( מי רוצה להיות מיליונר) – התנסות בסיטואציות שונות של סכנות ברשת.  המשחק

המשגה/תרגול

המורה חושף תכנים שונים של מצבי גלישה שונים, כאשר על התלמידים להבדיל בין הדבר החיובי לשלילי תוך מתן הסברים בהתאם.

דף עבודה - חיובי שלילי

משוב(רפלקציה)

מה אני יודע עכשיו בנושא שלא ידעתי קודם? דיון וסיכום נקודות במליאה עם כל התלמידים.

 

מרכיבים בתכנון לימודי

פירוט המרכיבים

פירוט התכנון

שעור - מס 2-

 (נושא היחידה,רעיון מרכזי, מטרות היחידה)

נושא

סכנות ברשת,  בניית תכנים מתוקשבים בקבוצות או ביחיד.

רעיון מרכזי של השיעור

שימוש בכלים דיגיטליים לבניית תכנים מתאימים לנושא.

מיומנות לומד

התלמיד יוכל לאתר ולקבוע את הסכנות הטמונות ברשת, ויבנה תכנים בהתאם לכללי גלישה בטוחה ברשת.

מיומנות לומד (מבין מיומנויות הלומד במאה ה- 21)

 חשיבה יצירתית : התנסות בזיהוי ופתרון בעיות מגוונות ורלוונטיות.

 

 עבודה בצוות: פיתוח מיומנויות  של לימוד/ביצוע משימה משותף ופעיל ,

בעולם ממשי ועולם וירטואלי  רלוונטי באמצעות התנסויות ותהליכים רפלקטיביים בעקבותיהם.

 

תרומה לחברה - מעורבות חברתית: יוזם פעולות שיש בהן ערך לסביבה ולחברה

 

מטרות השיעור

בניית תכנים לשבוע האינטרנט הבטוח

חומרי למידה

חומרי למידה מתוקשבים:  Zoondle, Thinglink, Mindoomo, Edutube,  Toondoo

תכנון מהלך שעור

פתיחה, (גירוי ויצירת תחושות, מודעות וגיוס אנרגיה, ברור ידע קודם)

פתיחת הנושא של הסכנות הנלוות לגלישה באינטרנט.

חלוקת התלמידים לקבוצות ונושאים. (עבודה בקבוצות)

בחירת התכנים הדיגיטליים  הרצויים לשימוש בהכנות. (חומרים שהתלמידים למדו להשתמש בהן לפני)

המשגה/תרגול

הצגת דוגמא לשימוש באחד מהכלים הדיגיטליים, על מנת שיתאפשר לתלמידים לבצע את הנדרש מהם בהתאם. 

הערכה

כל תלמיד/ קבוצת תלמידים חייבים להכין תוכן אחד לפחות שיכלול כמה תכנים שונים (סרטון, משחק, מצגת, מפת מושגים וכדומה) ובתוך שבועיים חייבים להציג אותם.

משוב(רפלקציה)

מה אני יודע עכשיו בנושא שלא ידעתי קודם? דיון וסיכום נקודות במליאה עם כל התלמידים.