דיאלוג מורה תלמיד


  تقرير حول زيارة بيتية                                                            ملخص محادثة فردية