نماذج امتحانات

نماذج امتحانات ميتساف باللغة الأنجليزية:
نموذج لامتحان اللغة الانكليزية بتاريخ 18-12-2013


نموذج لامتحان اللغة الانكليزية بتاريخ 9.6.14

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  198k v. 1 Dec 3, 2011, 2:12 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
نموزج لأمتحان متساف(מיצ"ב)  3112k v. 1 Dec 9, 2011, 1:30 PM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  19k v. 1 Dec 3, 2011, 2:14 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  39k v. 1 Dec 3, 2011, 2:15 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  54k v. 1 Dec 3, 2011, 2:13 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  45k v. 1 Dec 3, 2011, 2:17 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  248k v. 1 Mar 11, 2012, 8:30 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  159k v. 1 Dec 5, 2012, 2:41 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  227k v. 1 Mar 11, 2012, 8:29 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  167k v. 2 Dec 5, 2012, 2:41 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  169k v. 1 Mar 11, 2012, 8:40 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  471k v. 1 Mar 11, 2012, 8:41 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
ورقة عمل, نموزج للأمتحان التحصيلي  141k v. 1 Dec 16, 2011, 10:24 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  147k v. 1 Mar 11, 2012, 8:27 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
نموزج امتحان 9.6.14  183k v. 1 May 27, 2014, 11:09 PM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  161k v. 1 Dec 5, 2012, 2:42 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  112k v. 1 Mar 11, 2012, 8:28 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  243k v. 1 Mar 11, 2012, 8:31 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
  119k v. 1 Dec 10, 2011, 12:04 PM עאטף חטיב
ĉ
View Download
نموذج امتحان الانكليزي بتاريخ 18.12.13  115k v. 1 Dec 11, 2013, 11:35 PM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
نموزج امتحان    169k v. 1 Nov 18, 2013, 4:00 AM נאיף מרזוק
ĉ
View Download
ورقة عمل وصف صورة   238k v. 1 Nov 18, 2013, 4:00 AM נאיף מרזוק
Comments