English 

As the students of Programming and AP Computer Science classes we founded the Scratch Club in 2011. Since then we have worked hard to promote and ensure an effective usage for Scratch and algorithmic thinking in other schools, students, teachers and anyone who is interested in this field.  As a club we started our projects and organizations officially in 2012 after we improved our skills and capabilities on the program. From the day we started learning Scratch, (2010 for most of us) we've prepared over 200 projects which two of them were picked as the featured projects. Most of these projects were designed for in class use and most of our friends have used these to help them during their classes.


Türkçe 

Bizler game programming klubü ve AP Computer Science dersi öğrencileriyiz. Okulumuzda 2011'den itibaren çeşitli faaliyetlerle Scratch programını okullara tanıtmak için çalışıyoruz. Amacımız okulumuzda ve başka yerlerde Scratch üzerinden öğretmen ve öğrencilere algoritmik 
düşünceyi tanıtmak ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Scratch klübü olarak 2012'den beri çalışmalarımızı sürdürmekteyiz, fakat bir çoğumuzun klüp açılmadan iki sene öncesine dayanan Scratch deneyimine sahibiz. Öğrenmeye başladığımız günden itibaren 200’ün üzerinde Scratch projesi hazırladık, bunlardan iki tanesi Scratch’in sitesinde featured proje olarak seçildi. Hazırladığımız projelerin bir çoğunun amacı da okul içerisinde bize yardımcı olmak oldu. Projelerimizin bizler ve diğer öğrenciler için bir çok büyük faydası olduğun gördük.From Social Media - Sosyal Medya'dan     Comments