English 

In addition to being a part of our schools organizations, we are also hosting our own organizations in our school. In our events we aim to spread the knowledge and techniques and share our experiences about Computer Sciences, Electronics, Mechanics and Robotics among high school and middle school students, directing students to STEM fields.

Türkçe 

Okulumuzun bir çok organizasyonunda yer almanın yanı sıra bilgi, teknik ve deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz Programlama, Elektronik, Mekanik ve Robotik alanlarında kendi organizasyonlarımızı düzenleyerek, orta okul ve lise öğrencileri STEM alanlarına yönlendiriyoruz.
event.hisarcs.com


Learn Make Fail Repeat, Together.
Scratch Day


Teaching how to code brick by brick
Comments