English 

Hisar JMUN is a three and a half day conference held solely in English and organized by experienced Model United Nations (MUN) students in the 15 – 19 year age group, who also chair the various sessions and represent the appropriate, supporting Non-Governmental Organizations (NGOs) present. For beginners with MUN, it offers preliminary training as preparation to simulate the work of the United Nations (UN) in a range of workshops, and in similar fashion to THIMUN style senior MUN events around the world. Its target participants are middle school students with the conference intended to provide an occasion for learning how the UN works, through researching, discussing and debating important world issues as they concern member countries. More details can be found on their web page, linked below.

Our team functions as the IT Division of the organization, managing the webpage, emails, and servers and providing technical assistance during the conference.

Web-page: http://www.hisarjmun.org

Türkçe 

Hisar JMUN okulumuzda üç buçuk gün boyunca İngilizce olarak düzenlenen bir konferanstır. Model United Nations (MUN) deneyimi olan lise öğrenciler tarafından düzenlenen bu organizasyon sürecinde ortaokul öğrencileri, çeşitli oturumlar içerisinde, çeşitli ülke ve organizasyonları temsil ederek geçmiş ve günümüzdeki bir çok sorunu tartışıp çözümler aramaktadırlar. Birleşmiş Milletler içerisinde yapılan görüşmelerin küçük bir modelini temsil eden bu konferans öğrencilere araştırma, tartışma ve münazara etme gibi bir çok temel kazanım sağlamaktadır. Detaylı bilgi için web sitesinin linki aşağıdadır. 

Ekibimiz bu organizasyonda IT Departmanı olarak görev alıp, organizasyonun websitesi, e-postaları, serverları ve konferans günü gereken her türlü teknik desteği sağlamaktadır.

Web Sitesi: http://www.hisarjmun.org

From Social Media - Sosyal Medya'dan     Comments