PK zeměpisu a geografie

Vítejte na webu PKZ/G GFXŠ

Dominujeme na krajském kole zeměpisné olympiády!

Výsledky v novinkách.

Motto komise:

  "Nevědomost je hřích."
                                             Tomáš Akvinský
Podřízené stránky (1): Co je geografie?