PK zeměpisu a geografie

Vtejte na webu PKZ/G GFXŠ

Žertovné a mírně geografické prázdniny!
Zdroj: MaxPixelMotto komise:

  "Nevědomost je hřích."
                                             Tomáš Akvinský
Podřízené stránky (1): Co je zeměpis?
Comments