PK zeměpisu a geografie

Vtejte na webu PKZ/G GFXŠ

Jakub vévodí české středoškolské geografii!

    Vítězstvím v celostátním kole zeměpisné olympiády kategorie D potvrdil Jakub Strašlipka své dominantní postavení v české středoškolské geografii.  Na to, že je poprvé v nejvyšší věkové skupině středoškoláků, je to úctyhodný výkon. Blahopřejeme.   
   
  Naskýtá se otázka: "Co ještě Jakub nevyhrál...?"


Motto komise:

  "Nevědomost je hřích."
                                             Tomáš Akvinský
Podřízené stránky (1): Co je zeměpis?
Comments