Aktuálně

Do Belgie za městy, památkami a jídlem

Osm dní, 11.–18. května 2018, strávili studenti dějepisného semináře spolu s dalšími zájemci cestováním po nejznámějších belgických (+ jednom francouzském a dvou německých) městech a jejich památkách.

Aby náplní nebylo pouze poslouchání místních průvodců, byly určeny skupinky, jejichž úkolem bylo přiblížit ostatním dominanty jednotlivých měst, od milionového Bruselu přes Antverpy, Gent až po skromnější Ypry či Nivelles. Mimo monumentálních kostelů, mnoha muzeí či unikátních zvonic, jež jsou hromadně zapsány na seznam UNESCO, jsme dostali možnost udělat si představu o životě lidí ve státě tří úředních jazyků, šesti parlamentů a šesti různých vlád. V Bruselu jsme se (nechtěně) setkali s jedním z příslušníků komunity (ne)Evropanů, na Gentském hradu nás svými názory ohledně francouzsky mluvícího obyvatelstva zarážela místní průvodkyně a paradoxem je fakt, že ani Vlámové si navzájem nerozumí natolik, aby mohli sledovat televizi bez titulků.

O co více se liší lidé, o to méně pestrá je belgická kuchyně, alespoň co se její dietnosti týče. V ulicích na naše smysly neustále útočily stánky s vaflemi či všudypřítomné „hranolkárny“. Jako pití pak za normálních podmínek poslouží belgické pivo, které jsme ale z jistých důvodů pochopitelně nemohli ochutnat. Nelze opomenout čokoládu, jejíž muzeum, i s ukázkou přípravy a ochutnávkou, jsme navštívili v Bruggách.

Za výbornou organizaci patří velké díky paní profesorce Hriníkové a pánům profesorům Jirovskému a Hlouškovi děkujeme za doplnění historických souvislostí. Všichni jsme si výjezdový seminář náležitě užili a na konec školního roku se o něm chystá malá beseda. Sledujte web a další média školy ohledně data konání, a když budete mít čas, nenechte si to ujít.

Jakub Strašlipka (student 6.V)

Exkurze do gotické Prahy

16. dubna se třída 2. A vydala na celodenní výlet do Prahy. Po pohodlné jízdě meziměstským autobusem jsme vystoupili na Černém Mostě, kde nám byly zakoupeny jízdenky. Pomocí metra se pak celá třída přepravila až na Malou Stranu k areálu Valdštejnského paláce. Sice nás trochu limitovalo deštivé počasí, ale náš zážitek to nijak významně nepoznamenalo. Společně jsme si prohlédli například baziliku sv. Jiří nebo katedrálu sv. Víta, kde jsme měli dokonce i zařízený výklad od průvodkyně. Do Starého Města se pak pokračovalo přes Karlův most směrem ke Staroměstskému náměstí. Památek jsme stihli zhlédnout opravdu mnoho a posledním bodem naší výpravy bylo Václavské náměstí. V průběhu výletu stihla zaznít spousta zajímavých dějepisných referátů a z Prahy si tak neseme výhradně pozitivní zážitky.

Matyáš Moc (student 2. A)Exkurze do Památníku Terezín

V pondělí 16. dubna byla uskutečněna exkurze do Terezína. Zúčastnili se jí žáci tercie a kvarty. V plánu jsme měli nejprve návštěvu Malé pevnosti, později naše kroky vedly do města, kde jsme se díky skvělému výkladu průvodce seznámili s každodenní realitou terezínského ghetta.

Během dne se žáci dozvěděli podrobné informace o historii města a pevnosti a též o problematice holocaustu. Pro některé to byly informace nové, ostatní už ovšem vzhledem k uspořádání učiva v dějepisu o tématu slyšeli. Na tvářích řady z nich bylo viditelné šokování při konfrontaci s prostředím pevnosti – věznice gestapa i se zrůdnostmi, jež se v těchto prostorách za války děly.

Počasí nám přálo pouze část dne. Při přesunech po bývalém ghettu jsme trochu promokli. Doufáme, že si žáci z exkurze odnesli silný zážitek.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Pojedeme do Chebu

Ve čtvrtek 5. dubna se tříčlenná výprava z našeho gymnázia vydala na Gymnázium Jeronýmova, aby se zde zúčastnila krajského kola dějepisné soutěže gymnázií. Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Tématem soutěže bylo období mezi lety 1968–1977 v Československu. Tým ve složení Matyáš Moc (2. A), Hana Švitorková (4N) a Veronika Pavlíková (5N) se umístil na krásném 2. místě a postupuje tak do česko-slovenského finále, které se bude konat na podzim v Chebu.

Matyáš Moc (student 2. A)

Zločiny komunismu

„Komunisté hodili lidem bonbon, málokdo viděl, že je to jed.“

Dědictvím komunistů, které přetrvává do dnešních dnů, je podle senátora Tomáše Czernina „lhostejnost k tomu, co kolem nás děje“. Uvedl to na semináři Zločiny komunismu, kterého se pod vedením profesorů J. Jirovského a T. Hriníkové zúčastnili vybraní studenti našeho gymnázia.

Spolu s historiky Petrem Blažkem a Janem Kalousem mluvili o tzv. Vítězném únoru 1948 a o charakteru totalitního režimu v ČSSR. Blažek upozorňoval na to, že měl tehdejší prezident Edvard Beneš několik jiných možnosti k řešení vládní krize a že si vybral tu nejhorší možnou. Kalous připomínal popravu Heliodora Píky, Milady Horákové a umlácení faráře Josefa Toufara.

Czernin nakonec podotkl, že je důležité probouzet zájem mladých lidí o veřejné dění právě proto, aby se věci, které se staly přesně před 70 lety, nemohly opakovat.

Ema Tomanová (studentka 4N)

Dějepisná olympiáda 2017/2018 – školní kolo

Ve středu 15. 11. 2017 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, tento rok s názvem „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938“. Soutěže se z naší školy zúčastnilo 12 studentů a letošním vítězem se stala Natálie Adamcová z kvarty, která tak má jistý postup do okresního kola. V lednu ji však možná budou moci doprovodit ještě další dvě děvčata, jež obsadila medailové pozice. Na místě druhém se umístila Šárka Líbalová z kvarty, třetí místo obsadila Zlatica Mlčochová z 2N. Všem řešitelům olympiády bych rád jménem vyučujících dějepisu poděkoval za účast, postupujícím děvčatům budeme v dalších kláních držet palce.

Mgr. Vojtěch Hloušek

Martin Luther na FX!

Čtvrtek 9. 11. 2017. Zcela normální vyučovací den, pokud jste však nevkročili do učebny dějepisu společně s třídou 1N, 2N, tercií nebo kvartou. Ta se totiž díky žákům z 5N posunula v čase o celých 500 let zpátky, kdy Martin Luther vydává svých 95 tezí. Úvodem zaznělo několik expresivních Lutherových citátů z úst moderátora, program pokračoval v duchu krátké informativní prezentace a byl mezitím prostřídán i divadelním představením, kde vystoupil například samotný Martin Luther nebo jeho úhlavní odpůrce Karel V. Ke konci se učebna proměnila v bojiště šmalkaldské války, kde proti sobě povstali vojáci z armád Karla V. a protestanti.

Jak válka dopadla, určitě z hodin dějepisu víte, historii už jsme ovlivnit nemohli. Přesto však doufáme, že zúčastnění studenti odcházeli s potěšením (které nebylo jenom díky výbornému občerstvení) a třeba se i něco naučili :-).

Veronika Pavlíková (studentka 5N)Comments