zkoušky‎ > ‎

zkoušky Cambridge ESOL


INFORMACE KE ZKOUŠKÁM

Naše škola je přípravným centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English a zároveň partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC).

Spolupráce se zkouškovým centrem ELEC má pro naše studenty 3 výhody:
1) Poplatek za zkoušky je nižší než u British Council.
2) Zkoušku paper-based First (a při dostatečném počtu zájemců i paper-based Advanced) lze skládat přímo na naší škole či v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
3) Zároveň v rámci registrace pomocí speciálního kódu naší školy mají naši studenti možnost tzv. předtestování, a to zdarma. Mají tedy možnost si předem ověřit, na kterou zkoušku by se měli přihlásit.

Přihlásit k předtestování se mohou studenti ZDE. Návod, jak to udělat, najdete ZDE. Klíč k zápisu do příslušného testu sdělí studentovi jeho vyučující anglického jazyka.

AKTUÁLNĚ! 

Právě probíhá hromadné přihlašování na prosincový termín zkoušek (viz níže). Přihlašujte se e-mailem kolegyni Mgr. Martině Ulvrové (martina.ulvrova@gfxs.cz) nejpozději do 10. října 2021. 
Na základě tohoto e-mailu obdržíte obratem formulář přihlášky ke zkoušce, který vytisknete, vyplníte a podepíšete buď vy jako zletilý uchazeč nebo váš zákonný zástupce. Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou přihlášku poté přineste do kabinetu jazyků nejpozději do 10. října 2021.

Zkouška Advanced i zkouška First se budou konat v sobotu 11. 12. 2021 (9–16 h) v Liberci.
Termín ústní zkoušky bude buď odpoledne v pátek 10. 12. 2021 nebo v sobotu odpoledne 11. 12. 2021 po písemné části.

Na základě vyplněné registrace pak obdrží každý student na e-mail uvedený v příhlášce e-mailovou zprávu od zkouškového centra ELEC s informacemi o zkoušce a fakturou, kterou musí do zadaného termínu splatnosti zaplatit. Kontrolujte i svůj spamový filter! Stává se, že e-mail od zkouškového centra tam nedopatřením skončí, a může se stát, že pak promeškáte datum splatnosti.


Podrobnosti o zkouškách - viz níže.

Cambridgeské zkoušky lze absolvovat i individuálně přihlášením na jiné termíny u jiných zkouškových center. Ale počítejte s cenou min. o 300 Kč vyšší a není zaručeno, že se zkouška pro individuálně přihlášené kvůli koronaviru bude vůbec konat...

Další termín zkoušek organizovaných školou bude až někdy v květnu nebo červnu 2021. 


NA KTERÉ ZKOUŠKY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

First - First Certificate in English (B2) - uznávaná českými VŠ jako jinak povinná zkouška z jazyka a mnohými britskými VŠ jako vstupní úroveň pro bakalářské studium; cena v roce 2021 je 4550 Kč za zkoušku.

Advanced - Certificate in Advanced English (C1) - uznávaná většinou britských VŠ jako vstupní úroveň pro bakalářské či magisterské studium + vše viz výše; cena v roce 2021 je 4750 Kč za zkoušku.

Platnost certifikátu - doživotní

Informace o tom, co očekávat v den zkoušky, najdete ZDE.

Podrobnosti v angličtině o obsahu příslušné zkoušky najdete pod těmito odkazy: Cambridge English PET for Schools, Cambridge English First, Cambridge English Advanced.

Jiný cvičný test online najdete např. ZDE.


JAK TO DOPADLO V ČERVNU 2018?

Úspěch našich studentů při zkouškách CAE a FCE


V červnu 2018 se v Liberci uskutečnilo další kolo mezinárodních cambridgeských zkoušek. Všech sedm přihlášených studentů úspěšně složilo zkoušku Cambridge Advanced English, dva z nich dokonce na úrovni C2. Čtyři studenti skládali zkoušku First Certificate English, tři byli úspěšní, jedna studentka zkoušku složila pouze na úrovni B1.



JAK TO DOPADLO V ROCE 2016?

Certifikát si odneslo 36 našich studentů


Dne 3. 12. 2016 se v budově našeho gymnázia konaly cambridgeské zkoušky, jejichž složení pomůže studentům u profilové maturitní zkoušky, při přijímání na vysoké školy i při získání zaměstnání v České republice i v zahraničí. Uspěli všichni kromě tří studentů, kteří zkoušky složili jen na úroveň B1. V pondělí 13. 2. jim byly v Krajské vědecké knihovně v Liberci slavnostně předány certifikáty FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1). Pět našich studentů podalo u zkoušek tak vynikající výkon, že dostali certifikát pro úroveň C2, což je úroveň Proficiency.

Děkujeme studentům za zodpovědný přístup k výuce a děkujeme i vyučujícím, kteří se na jejich přípravě ke zkouškám podíleli.

Další studenti si mohou zkoušku na gymnáziu složit koncem května 2017.


JAK TO DOPADLO V ROCE JAK TO DOPADLO V ROCE 2015?

Stoprocentní úspěch u cambridgeských zkoušek ve školním roce 2015/2016

Během prosince skládalo celkem 30 studentů mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1), které naše škola každoročně organizuje ve spolupráci s Britskou radou a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 16 studentů uspělo u zkoušek FCE, 14 studentů u zkoušek CAE, jeden student svým výkonem dosáhl dokonce úrovně C2. Od  1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19). Ředitelství gymnázia stanovilo úroveň B2 jako nejnižší pro nahrazení profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka (s výjimkou tříd německého gymnázia, které maturují dle odlišných pravidel).  Úspěšní studenti se tedy mohou v poslední fázi přípravy na maturitu lépe soustředit na ostatní předměty. Přihlášky na další ročník cambridgeských zkoušek bude komise anglického jazyka přijímat v září 2016.

http://www.elec.eu/


Comments