zkoušky‎ > ‎

zkoušky Cambridge ESOL


INFORMACE KE ZKOUŠKÁM

Naše škola je přípravným centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English a zároveň partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC).

Spolupráce se zkouškovým centrem ELEC má pro naše studenty 3 výhody:
1) Poplatek za zkoušky je nižší než u British Council.
2) Zkoušku paper-based First (a při dostatečném počtu zájemců i paper-based Advanced) lze skládat v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
3) Zároveň v rámci registrace pomocí speciálního kódu naší školy mají naši studenti možnost tzv. předtestování, a to zdarma. Mají tedy možnost si předem ověřit, na kterou zkoušku by se měli přihlásit.

Přihlásit k předtestování se mohou studenti ZDE. Návod, jak to udělat, najdete ZDE. Klíč k zápisu do příslušného testu sdělí studentovi jeho vyučující anglického jazyka.

Aktuálně! Všem přihlášeným ke zkoušce přijde na e-mail informace o průběhu zkoušky.
Zkoušky FCE i CAE (obě části – ústní i písemná) se budou konat v sobotu 10. prosince 2016 od 8:00 do 16:00 přímo na naší škole!

Na základě vyplněné registrace obdrží každý student od zkouškového centra ELEC prostřednictvím e-mailu fakturu, kterou musí zaplatit tak, aby částka byla připsaná na cílový účet nejpozději do konce října!


NA KTERÉ ZKOUŠKY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

PET for Schools - Preliminary English Test (B1); cena letos 2700 Kč za zkoušku paper-based: termín 10. 12. 2016 (KVK Liberec)

First - First Certificate in English (B2) - uznávaná českými VŠ jako jinak povinná zkouška z jazyka a mnohými britskými VŠ jako vstupní úroveň pro bakalářské studium; cena je letos 4300 Kč za zkoušku paper-based: termín (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec): 10. 12. 2016 (písemná i ústní část)

Advanced - Certificate in Advanced English (C1) - uznávaná většinou britských VŠ jako vstupní úroveň pro bakalářské či magisterské studium + vše viz výše; cena letos 4500 Kč za zkoušku paper-based: termín (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec): 10. 12. 2016 (písemná i ústní část)

Platnost certifikátu - doživotní

Informace o tom, co očekávat v den zkoušky, najdete ZDE.

Podrobnosti v angličtině o obsahu příslušné zkoušky najdete pod těmito odkazy: Cambridge English PET for Schools, Cambridge English First, Cambridge English Advanced.

Jiný cvičný test online najdete např. ZDE.


A JAK TO DOPADLO LONI?

Stoprocentní úspěch u cambridgeských zkoušek ve školním roce 2015/2016

Během prosince skládalo celkem 30 studentů mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1), které naše škola každoročně organizuje ve spolupráci s Britskou radou a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 16 studentů uspělo u zkoušek FCE, 14 studentů u zkoušek CAE, jeden student svým výkonem dosáhl dokonce úrovně C2. Od  1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19). Ředitelství gymnázia stanovilo úroveň B2 jako nejnižší pro nahrazení profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka (s výjimkou tříd německého gymnázia, které maturují dle odlišných pravidel).  Úspěšní studenti se tedy mohou v poslední fázi přípravy na maturitu lépe soustředit na ostatní předměty. Přihlášky na další ročník cambridgeských zkoušek bude komise anglického jazyka přijímat v září 2016.

http://www.elec.eu/


Comments