ArcX

Az új adatbázisok már a megújult weboldalon érhetők el: www.geoindex.hu 

Az ArcX adatbázis elsődleges célja, hogy a DSM-10 és az ArcMagyarország adatbázisok felhasználói számára a határon túli területekről egy áttekintő térképet  biztosítson.

Az ArcX Magyarország határain túl mintegy 70-100 kilométeres sávot fed le 1:250.000 méretarányban úgy, hogy magába foglalja a szomszédos fővárosok közül Bécset, Pozsonyt, Belgrádot, Zágrábot és Ljubljanát.

Az adatbázis közigazgatási határok rétegei tartalmazzák az államhatárokat (NUTS0) és a megyehatárokat (NUTS3). A fővárosok és a megyeszékhelyekA böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. belterülete poligonként, míg a települések központi belterülete beszúrási ponttal jelenik meg. Horvátország, Románia, Szlovénia, valamint Szerbia és Montenegró esetén a legalacsonyabb közigazgatási egység (NUTS5) alatt található lakott helyek (településrészek) belterületei szintén beszúrási ponttal ábrázoltak. A települések és lakott helyek neveit az államnyelvi néven és magyarul – illetve ahol előfordul ott más nyelven is – tartalmazza az adatbázis.

Az úthálózat réteg az országos közúthálózatot fedi le az úttípussal és az útszámmal kiegészítve. Nagyobb településeken belül az országos úthálózat mellett megjelennek a jelentősebb belterületi (fő)utak közterületnevekkel (Bécs, Graz, Pozsony, Kassa, Munkács, Ljubljana, Maribor, Eszék, Zágráb), vagy a teljes belterületi utcahálózat közterületnevekkel (Belgrád) és házszámokkal (Szabadka, Arad, Nagyvárad, Temesvár).

A vasúthálózat réteg tartalmazza a vasútvonalakat az A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. aktuális menetrendi mező számával, illetve a vonal típusával. Az országos hálózaton az adatbázis a vasútállomásokat is tartalmazza.

A repülőtér réteg a jelentősebb repülőtereket foglalja magába azok fontosabb adataival, míg a határátkelő réteg az érintett területre eső határátkelőhelyeket tartalmazza  a névre és a típusra (közúti, vasúti, vízi) vonatkozó leíró adatokkal együtt .

A vízrajz réteg a jelentősebb folyó- és állóvizeket tartalmazza azok neveivel együtt. Az erdő fedvény a teljes területre elérhető. Az ArcX adatbázishoz térítésmentesen rendelhető 50 méteres szintvonal adatbázis, valamint raszteres fedvényként folyamatos rétegszínezéses domborzat és hamisszínes űrfelvétel.

Az ArcX 2.0 adatbázis helyzeti adatai a HM Térképészeti Kht. (www.topomap.hu) DTA-200 adatbázisából származnak. A fentiekben megnevezett települések és az országos úthálózat helyszínelése és DGPS technikával történő felmérése folyamatosan zajlik. Az ArcX 2.0 adatbázis Mapinfo TAB vagy mid/mif és Arcview shape formátumban, EOV, WGS-84 vagy UTM34 vetületi rendszerben érhető el.

Az ArcX adatbázis áráról és felhasználási feltételeiről érdeklődjön.Comments