ArcAdat+

A határok "eltűnésével" egyre fontosabbá válik, hogy a határon túli területekről is rendelkezzünk információkkal. Az ArcAdat+ megpróbál egységes adatokat szolgáltatni a szomszédos országokra, hogy lehetővé váljon a "határok nélküli" elemzés.
Több szervezet (pl. EUROSTATGfk Geomarketing) is szolgáltat országokon átnyúló adatokat, de ezek vagy túl általánosak – csak régió szinten érhetők el – vagy csak egy mutatót tartalmaznak. 

Ajánlatkérés, további információ kérése >>
Az ArcAdat+ termék galériája >>Az ArcAdat+ területi szintjei

Az ArcAdat+ adatbázis a Magyarországgal szomszédos hét országra terjed ki. Az adatokat két területi szinten gyűjtöttük: települési (LAU2, korábban NUTS5) és megyei (NUTS3) szinten.

Az egyes területi szintek a vizsgált országokban hasonlóak a területi egységek számát, település- és átlagos népességszámát tekintve, ugyanakkor nem rendelkezik minden ország az összes területi szinttel . Bár a szomszédos országok közül három nem EU tag, a jelenlegi tagjelöltekre, valamint az EFTA-államokra is kiterjesztették a NUTS rendszert (Horvátország). A NUTS rendszer szintjeit 2003-ban egységesítették, keretszámokat határoztak meg az adott adminisztratív szint lakosságszámára, egyúttal részletes eljárási szabályokat írtak elő a beosztás meghatározásához és esetleges módosításához. A hét ország közül csak Szerbia és Ukrajna nem rendelkezik az uniós besorolással, ezért a két ország területi szintjeinek NUTS rendszerrel való megfeleltetése csak hozzávetőleges.

ArcAdat+ változók és adatforrások

A gyűjtött változók köre megegyezik az ArcAdat települési és regionális változóival, aminek az volt a célja, hogy az ArcAdat hazai mutatói összehasonlíthatók legyenek a környező országokéval. A szomszédos országok statisztikai hivatalainak weboldaláról elérhető kiadványok tanulmányozva azt tapasztaltuk, hogy a magyar KSH által gyűjtött és publikált területi adatok meglehetősen különböznek a környező országokétól. Az ArcAdatban Magyarországra gyűjtött 90 települési változó töredékrésze található meg a hét ország statisztikai kiadványaiban. Vagy hiányoznak a települési szintre publikált adatok, vagy a változók köre különbözik a KSH települési változóitól.Az adatokat alapvetően NUTS3 (megyei) és települési szinten gyűjtöttünk, de egyes országoknál nem állt rendelkezésre mindkét területi szintre statisztikai adat. A települési szinten rendelkezésre álló változók köre volt a legszűkebb, a népesség- és a népesség korcsoportonkénti számán túl nagyon kevés változó gyűjthető települési szinten. Néhány esetben kistérségi szinten (LAU1, korábban NUTS3) gyűjtöttük az adatokat a település szintű adatok hiánya miatt.

Az adatok forrása az adott ország statisztikai hivatalának publikációiból (statisztikai évkönyvek) és webes adatbázisaiból, valamint az EUROSTAT regionális statisztikai adatbázisából származik.

Ajánlatkérés, további információ kérése >>

Ċ
Géczi Judit,
2010. júl. 26. 6:48
ċ
ArcAdat_municipal.zip
(310k)
Fehér Katalin,
2010. aug. 1. 23:45
ċ
ArcAdat_regio.zip
(362k)
Fehér Katalin,
2010. aug. 1. 23:47
Comments