Adatbázisok

Megújult weboldalunk! Nézze meg most! www.geoindex.hu

Üzleti térinformatika célja

Az üzleti folyamatok optimalizálásának egyik hatékony eszköze az üzleti adatok térképezése, az összefüggések gyors, térbeli elemzése, majd a kapott eredmények alapján végzett optimalizáció. 
A piaci információk, statisztikai adatok, üzleti eredmények területi vonatkozásainak elemzését teszi lehetővé a térinformatika alkalmazása az üzleti világban (Business GIS). Az elemzés azonban nem végezhető el megfelelő mélységű, területi egységekhez köthető adatok nélkül.


Üzleti térinformatikai adatbázisok

A GeoIndeX komplex üzleti térinformatikai szolgáltatásrendszer adatbázisa - különböző területi szintekre - tartalmaz:

Komplex üzleti térinformatikai adatbázisok és megoldások


A GeoIndeX adatbázis fejlesztésének célja a geomarketing tevékenység vásárlóerő adatbázisának lehető legszélesebb körű adatokon nyugvó feltérképezése és egységes rendszerbe integrálása, mely később a saját üzleti adatokkal kombinálva, elemezve jelentősen növelheti a vállalkozás hatékonyságát.

Az adatok - forrásuktól és jellegüktől függően - két szinten (települési és település alatti) kerülnek feldolgozásra. A település alatti szint Budapestre, a megyeszékhelyekre, illetve ezek agglomerációjára terjed ki. Az adatbázisban csak olyan adatforrások kerülnek feldolgozásra, amelyek minden nagyobb településre elérhetők. (A kisebb településeken belül nincsen szignifikáns különbség a vásárlóerő területi megoszlásában.)

Az adatbázisok saját rendszerbe illesztése mellet lehetőség van komplex térképi alapú térinformatikai rendszerek kiépítésére, a meglévő vállalati irányítási, vagy döntéstámogatási rendszerbe integrálására.

Ċ
Fehér Katalin,
2010. júl. 22. 22:21
Comments