pressupost

Pressupost econòmic

El Pressupost té un cost total de ...…………………….. personalitzat en  €

Orientats a 40 professionals i 40 membres de les Entitats i dels mitjans de Comunicació del sector , de les empresses i de proximitat ;

en   4 grups de 20 persones cadascun


Inclou la realització de les següents activitats:

 

  • SesSIÓ de Diagnostic, Avaluació estratÈGica I EstablIment de La Visió del Programa

 

1 sesSIÓ Taller AMB ELs Agents Inductors

(Persones que col·laboren amb l’Administració Local i Entitats  relacionades amb els  Resultats)

 

  • Sessions de Confluència

 

2 sessions per a la totalitat dels participants (80)

 

  • Sessions de Formació

 

6 sesions per a cadascun dels 4 grups

(4 grups en el conjunt dels municipis de la Comarca)

 

  • Coaching

 

            por internet

(2 Durant el període de realització del programa i les 5 setmanes posteriors)

 

  • Sessió de Facilit@d’or es

 

1 sessió per a aquells que han mostrat interès en col·laborar en la extensió del  programa

(màxim 6 a planificar finalitzada la fase I )

 

 

No inclou

 

L’elaboració de Materials, les despeses d’estança de l’equip de realització, ni el IVA que seran carregats a part


Comments