continguts i planificació

Planificació, continguts i resultats

 

Planificació

 

 

 

 

 

 

Resultat

Previ a Part I

1a setmana

2a, 3a, 4a, 5ª, 6ª , 7ª setmana

8a, setmana

Diagnostico i Avaluació Estratègica

Visió compartida

Participants

Agents involucrats (Emppreses, mitjans de Comunicació ,  Organitzacions)

 

 

 

Sessió de Confluència - Sensibilització

 

Entitats i organitzacions

 

 

 

1ª Sessió de Confluència

Claredat programa

Tots els grups

(junts)

 

 

 

Part I Sessions de Confluència

 

 

 

 

 

1ª Sessió

Idees

 

Tots els grups

 

 

2ª Sessió

Consciència avenços

 

 

Tots els grups

 

Sessions de Formació

Orient@d’or

 

 

Grup 1

 

 

 

 

 

Grup 2

 

 

 

 

 

Grup 3

 

 

 

 

 

Grup 4

 

2ª  Sessió de Confluència

Avanços, testimonis,.idees

Tots els grups

(junts)

Tota la Xarxa

Tota la Xarxa

Tota la Xarxa

 

 

 

 

 

 

Coaching

 

 

Tota la Xarxa

Tota la Xarxa

Tota la Xarxa

Part II Formació Facilit@d’or s

Facilit@d’or

 

 

 

 

 

* al voltant de 20 persones per grup,