com es fa

.... com?:

 

  • Ens recolzem en les estructures i iniciatives ja existents (Agrupacions i Associacions, Ajuntaments,....) afegint valor. En cap cas volem crear grups nous ni establir diferències entre els existents.
  • Utilitzem els recursos (locals, ordenadors, connexions, ...) existents a cada zona adaptant-nos a la disponibilitat dels mateixos.

§         Utilitzem metodologies de motivació de les persones orientades als resultats, provades i molt experimentades. Dotem al programa de mecanismes que permetin conèixer amb detall els resultats i l’evolució del projecte.

§         Dotem a cada persona que participa en el programa d’un correu electrònic (e-mail) sobre el que recolzarà la seva comunicació amb la resta de l’entorn.

§         Analitzem els elements de comunicació (premsa local, ràdios, etc.) més propers a cada col·lectiu i els integrem en el projecte. Ells necessiten continguts d’aquestes zones i col·lectius i les persones tenen els coneixements i les experiències.

§         Cada projecte, cada grup i cada persona és diferent, ens recolzem sempre en la metodologia però definim les activitats i les finalitats de forma individualitzada.

§         Totes les nostres accions es gestionen i es porten a terme a través de persones que dediquen la seva activitat professional a aquest fi i sobre la base d’una metodologia provada i experimentada en la motivació i dinamització de tot tipus de col·lectius.

§         La planificació, dimensió i l’abast d’aquest projecte es realitzarà d’acord amb les necessitats que plantegi l’Ajuntament


eQ un dinamizador


Estos ciclos, acreditan a aquell@s organizaciones, personas y organismos que los impulsan y son de gran utilidad para l@s participantes.

En ellos se muestran claves sencillas para ayudar a las personas a desencadenar su potencial  y facilitan el impulso y el conocimiento de Internet y  las Nuevas Herramientas de la Comunicación, hoy asequibles y gratuitas para todo el mundo.

Comments