objectius

Fer partícips als diversos col·lectius que configuren el Mon de la Logística  davant de les oportunitats i reptes que te , especialment  davant la "anomenada crisis" ,

a partir de aquesta primavera i els inicis de 2010.

Compartir les diverses Visions de futur. Potenciar las expectatives generades davant d’aquest nou “cicle” de la economia. Contribuir en el desenvolupament de les persones,  en les famílies, en les entitats i organitzacions professionals de tots els àmbits. Col·laborar en la millora de la eficiència de les persones i els organismes que administren i gestionen els serveis, el funcionament administratiu, la comunicació, els projectes i activitats de

un sector estratègic i clau, junt amb el de la tecnologia, davant la "anomenada crisis"

un sector on “les persones fan els processos i sempre els faran ,

un sector en el que cada dia les persones  "fan de la necessitat virtut" 

LRS Logistos Gooaching Mentor & Coach


Ċ
Andreu Campanario,
24 abr. 2009 12:55
Comments