Matematike Inxhinjerike

Universiteti Ismail Qemali, Vlore, Albania. Fakulteti "Teknollogji Informacioni" 

Faqe Kryesore

 Shenime Leksionesh

 

Detyre shtepie # 1

Detyre shtepie #2

Detyre Shtepie #3

Tema Studimi

Viti i III - Rezultatet Perfundimtare

Viti i II - Rezultatet Perfundimtare 

Pranvere 2008.

Instruktor: Ervin Ruci

Lenda: Matematike Inxhinjerike 

PermbledhjeKy eshte nje kurs i Matematikes orientuar ne fushat e Shkences Kompjuterike dhe Inxhinjerise.

 

Objektivat e Lendes:

Ne perfundim te Kursit studentet do te jene ne gjendje te shpjegojne dhe aplikojne metodat bazike te matematikes diskrete ne Shkencat Kompjuterike dhe Inxhinjeri. Keto metoda mund te perdoren ne analizen a Algorithmeve, Teorine e Komputabilitetit, Inxhinjeri Softwari dhe desanjim sistemesh.

Pikat kyce jane:

  1. Arsyeto matematikisht ne lidhje me strukturat e te dhenave ( sic jane numrat, grupet, grafiket dhe pemet qe perdoren ne Algorithme dhe Sisteme Kompjuteike.)
  2. Analizo dhe krijo modele te proceseve kompjutacionale duke perdorur metoda te matematikes kombinatoriale.
  3. Apliko rregullat e probabilitetit diskret per te llogaritur probabilitetet dhe ekspektimet e proceseve te cfaredoshme. 

Njohuri Paraprake

Per te ndjekur leksionet dhe per te perparuar lehtesisht ne kete lende studentet duhet te jene te familiarizuar me sekuencat dhe serite, limitet, integrimin dhe derivimin e funksioneve univariate.

 

Provime dhe Nota

Pervec provimit final do te kete dhe detyra shtepie qe do te influencojne noten finale.


Kriteret e Vendosjes se Notes.
aktiviteti perqindja
Detyra Shtepie 0-30%


Aktivizimi ne Klase
15%
Provimi i Fundit
50-55%

Pershkrim i Leksioneve

 

        Practice - Some Algorithms (Prime Number algorithms, FFT - Fast Fourier Transform, Depth First Search, Shortest Path algorithms). Applikimi i ketyre metodave ne dezanjim te algorithmeve)

  • Distribution and Density, Binomial Distribution (Shperndarja dhe Dendesia, Shperndarja Binomiale)
  •          

  • Expectation
  • Linearity of Expectation


  • Law of Large Numbers (Ligji i numrave te medhenj)
  • Random Walks (ecje te cfaredoshme)