Novice


Vabilo na delavnico

objavljeno: 6. dec. 2017 02:38 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo in Društvo študentov geologije vabita na krajšo delavnico Fosili skozi oči umetnika. Namen delavnice je predstaviti ilustracije prizorov iz geološke preteklosti in davno izumrlih živali. Svoje izkušnje nam bosta posredovala Matija Križnar in slikar Vladimir Leben. V drugem delu delavnice nas bo Matic Rifl učil risanja fosilov in/ali izumrlih živali. Z njegovo pomočjo bo vsak od udeležencev lahko izdelal novoletno voščilnico z geološkim motivom.

Delavnica bo potekala 19.12.2017 med 17:00 in 19:00 uro na Privozu 11. Prijavite se lahko do 12.12.2017 na e-naslov luka.gale@ntf.uni-lj.si. Prijavnina (za pokritje materialnih stroškov) znaša 1€.

Prisrčno vabljeni. 

Vabilo na predavanje SGD

objavljeno: 22. nov. 2017 23:21 avtor: Snjezana Miletic   [ posodobljeno 22. nov. 2017 23:23 ]

Slovensko geološko društvo vas v tednu Univerze v Ljubljani vabi na predavanje izr. prof. dr. Mihaela Brenčiča z Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete z naslovom

 

VASILIJ NIKITIN, petrolog in mineralog ob 150. obletnici rojstva.

 

Povzetek predavanja:

Na Univerzi v Ljubljani so pred drugo svetovno vojno delovali tudi nekateri tuji profesorji, med katerimi so prevladovali profesorji iz Rusije, ki so v Kraljevino Jugoslavijo emigrirali po Oktobrski revoluciji. Ti profesorji so postavili temelje številnih strok. Mednje sodi tudi Vasilij Vasiljevič Nikitin, mednarodno uveljavljeni petrolog in mineralog ter rudarski strokovnjak. Na Univerzo v Ljubljani je prišel na pobudo profesorja Karla Hinterlechnerja leta 1926 in bil imenovan za kontraktualnega rednega profesorja za področje mineralogije, petrografije, nauka o rudiščih, geologije Jugoslavije in praktične geologije. Sprva sta si predavanja s prof. Hinterlechnerjem delila, po njegovi smrti pa je prevzel še vsa ostala predavanja, ki jih je pred tem slednji izvajal sam. V Ljubljani je Nikitin predaval vse do svoje smrti leta 1942.

 Profesor Nikitin je bil mednarodno priznan mineralog in petrolog. Bil je avtor nekaterih temeljnih mineraloških del in avtor učbenika o uporabi Fedorove mizice, nekoč ene osnovnih metod za preučevanje kristalov, ki je bil preveden v nekaj evropskih jezikov. V Ljubljano so na specializacijo k njemu prihajali številni tuji raziskovalci. Bil je v pisnih in osebnih stikih s številnimi uglednimi raziskovalci po svetu. Prav gotovo ga lahko štejemo za enega od začetnikov mineralogije, petrologije in geologije v Sloveniji ter tudi v širšem evropskem prostoru.

V letu 2017 mineva 150 let od njegovega rojstva. Ob tej obletnici je prav, da se njegovemu delu posvetimo s kratkim spominskim predavanjem.

 

Predavanje bo v četrtek, 7. 12., ob 17. uri na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF. 

Vabilo na predavanje

objavljeno: 8. nov. 2017 12:46 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Dr. Bojana Djurića z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z naslovom

 

Rimska oskrba mest s kamnom – primer colonia Iulia Emona (Ljubljana).


Dr. Bojan Djurić je doktoriral iz arheologije na Univerzi v Ljubljani z disertacijo Noriško-pannonska proizvodnja nagrobnih spomenikov in trgovina z marmornimi izdelki. Od leta 1977 je z nekaj presledki zaposlen na Oddelku za arheologijo FF, kjer je nosilec predmeta Klasična arheologija. Leta 2009 je zasedal mesto generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS. Objavil je, skupaj s sodelavci, več odmevnih člankov v mednarodnih zbornikih ASMOSIA in aktih CPRA ter v revijah Starinar (Beograd) in Arheološki vestnik (Ljubljana). Od devetdesetih let dalje se v sodelovanju z geologi (Harald W. Müller, Walter Prochaska, Igor Rižnar, Luka Gale) med drugim ukvarja z vprašanji provenience, rabe in obdelave kamna v antiki.

 

Povzetek predavanja:

Oskrba rimskih mest s kamnom za potrebe gradnje, krašenja in označevanja simbolnih mest je bila v celoti odvisna od geoloških in geografskih danosti vsakega od njih. Pri tem so lokalni in regionalni viri kamna zadovoljevali osnovne potrebe mesta, prestižne kamnine, predvsem barvni marmorji (v kamnoseškem smislu), katerih raba se je izredno povečala v 2. in 3. stoletju, pa so bili del trgovine/transporta na velike razdalje. Karte razprostranjenosti raznovrstnih izdelkov iz različnih kamnin razkrivajo vzorce oskrbe/trgovine, ki gredo od regionalnih preko interprovincialnih do tistih, ki obsegajo celoten imperij.

Prostor med Alpami in Karpati (rimske province Norik, gornja in spodnja Pannonija ter del gornje Mezije) je zaradi svoje geografske zaprtosti proti Sredozemlju ter raznovrstnih geoloških in geografskih kontekstov rimskih mest odličen poligon za študij zakonitosti njihove oskrbe s kamnom. Mesto Emone je v teh vzorcih oskrbe tipično in hkrati specifično.


Predavanje bo v sredo, 15. 11., ob 17. uri na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF.

 

Strokovna ekskurzija društev SGD in SKIAH 13.-14.10.2017

objavljeno: 25. okt. 2017 04:03 avtor: Snjezana Miletic   [ posodobljeno 25. okt. 2017 04:16 ]

Ekskurzije v severovzhodno Slovenijo in na Madžarsko se je udeležilo 30 strokovnjakov, od tega 4 s Hrvaške in 1 gimnazijski učitelj geografije. Potekala je na območju projekta DARLINGe,  financiranega s strani transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014-2020. Eden izmed projektnih ciljev je izboljšanje sodelovanja zainteresiranih strani za spodbujanje geotermalnega razvoja in ustvarjanja močne geotermalne vrednostne verige, kamor sodi tudi strokovna javnost.

Iz Ljubljane smo se odpravili v petek 13.10.2017. Prva točka se je nahajala v Benediktu, kjer smo si ogledali mineralne vrtine in predvsem globoko geotermalno vrtino, ki se nahaja v neposredni bližini glavne ceste in se uporablja za ogrevanje telovadnice in bližnjih objektov.

Pot smo nadaljevali do Ivanjševcev ob Ščavnici, kjer se nahajata Ivanjševska slatina in Ivanjševski vrelec, ob katerih smo si natočili mineralne vode z izrazitim okusom po železu in ogljikovem dioksidu. Stavešinske mofete Strmec iz katerih izhaja geogen CO2, sta predstavili dr. Nina Rman in dr. Marjana Zajc. Sprehodili smo se po travniku z izrazito drugačno vegetacijo kot okolica, gledali neporaščena območja najmočnejšega iztoka plina ter ob njih mrtve miške ter poslušali brbotanje talne vode s stalnim dotokom CO2. Pot smo nadaljevali proti Gradu na Goričkem, kjer smo si ogledali kamnolom bazaltnega tufa. Dr. Polona Kralj je zelo strokovno predstavila vulkanske kamnine, ki so nastale pred tremi milijoni let – ostanke našega najmlajšega vulkana, našli pa smo celo kristale olivina.

Po tem smo se odpravili na kosilo in pot nadaljevali proti Murski Soboti, v Visitor center Fazanerija. Direktor komunale g. Štefan Cigan je predstavil projekt Fazanerija in izgradnjo dveh geotermalnih vrtin, ob informativni razstavi smo si ogledati tudi ustje Sob-4g. Ob tem je mag. Dušan Rajver predstavil geotermični potencial Slovenije, Dejan Šram pa 3D zgradbo podpovršja SV Slovenije. Naslednja točka je bila Bistra hiša v Martjancih, kjer je Štefan Žohar iz Lokalne energetske agencije Pomurje pokazal geotermalno toplotno črpalko voda-voda ter druge energetske vire, ki jih uporabljajo za prikaz učinkovitosti različnih metod ogrevanja in klimatizacije. Prvi dan ekskurzije smo zaključili z ogledom ustij vrtin v Moravskih toplicah in njihove opreme za monitoring. Sledila je nastanitev in večerja v kompleksu Save Turizma v Moravskih Toplicah.

Soboto 14.10.2017 smo pričeli v Petišovcih, kjer je dr. Evgen Torhač nekaj besed namenil geotermičnem energetskem viru (črpalni in reinjekcijski vrtini) za daljinsko ogrevanje Lendave, največji poudarek pa je bil na izvedbi globokih plinskih vrtin za pridobivanje zemeljskega plina iz peščenjakov pod globino 3 km in pridobivanju dovoljenj za plinsko postajo za njegovo čiščenje.


Dr. Miloš Markič je ob ogledu sistema za pridobivanje plina spregovoril o nahajališčih zemeljskega plina, nafte in premogih na tem območju in njihovem potencialu za nadaljnje izkoriščanje. Pot smo nadaljevali proti Madžarski, do Heviza – največjega termalnega jezera v Evropi, kjer nam je g. György Tóth iz Madžarskega rudarskega in geološkega zavoda predstavil jezero, ekosisteme, odvisne od termalne vode, monitoring vrtin in jezera ter upravljanje z odvzemi vode in stanjem okolja. Sledilo je kosilo ter ogled pokrajinskega muzeja z različnimi naravoslovnimi in drugimi zbirkami (Balaton Museum) v Keszthelyju. Ekskurzijo smo zaključili z ogledom obrežja Blatnega jezera.

 

2. Geotek - obvestilo

objavljeno: 7. okt. 2017 21:47 avtor: Snjezana Miletic   [ posodobljeno 7. okt. 2017 21:51 ]

Na 2. GeoTeku se nas je zbralo okroglih 30. Tokrat smo se zbrali ob vznožju Krima, južno od Ljubljane. 

Večina se je odločila za pohod od Jezera do Planince, manjša skupina pa je odtekla mini gorski tek do vrha Krima. Pohodnike je vodil Rok Brajkovič, ki je poskrbel tudi za strokovno razlago geoloških posebnosti tega območja. Med drugim smo si ogledali ploščaste apnence, ki so se odložili kmalu po obsežnem oceanskem anoksičnem dogodku pred okoli 180 milijoni leti in so danes razgaljeni v stenah jame Ledenica. Tekači so bili manj pozorni na kamnine pod nogami, saj so se bolj osredotočali na lovljenje sape. 

Po dobrih dveh urah smo se zopet dobili skupaj v gostilni Jezero, kjer smo si povrnili moči.


VABILO IN PRIJAVNICA NA STROKOVNO EKSKURZIJO SGD in SKIAH 13-14. oktobra v SV SLOVENIJO IN NA MADŽARSKO

objavljeno: 16. sep. 2017 13:40 avtor: Snjezana Miletic

V oktobru vas Slovensko geološko društvo (SGD) in Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) vabita na DVODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO V SV SLOVENIJO IN NA MADŽARSKO. Potekala bo v petek in soboto, 13. in 14. 10.2017, na njej pa bomo spoznali naravne danosti tega dela Panonskega bazena: od ostankov vulkanov, mineralnih in termomineralnih voda, geotermalne energije, nafte in zemeljskega plina, itd. Z nami bo šel tudi lokalni turistični vodič, zato ne bo manjkalo kulturnih informacij.

Podrobnosti o obiskanih točkah si lahko preberete v programu spodaj.

Za udeležbo izpolnite prijavnico (spodaj) do najkasneje 01.10.2017 in jo pošljite po navadni pošti ali kot skeniran dokument na v njej navedeni naslov.

Naj poudarimo, da ekskurzija ni namenjena samo članom obeh društev, ampak VSEM, ki jih zastavljene teme zanimajo. Prednost članstva je v popustu na ceno aranžmaja.

V kolikor bi se nam radi pridružili med potjo (ker avtobus pelje iz Ljubljane), je to možno na nekaterih AC priključkih, podrobnejše želje pa napišite v prijavnico.


Za vsa strokovna vprašanja je na voljo na nina.rman@geo-zs.si, glede organizacije in aranžmajev pa pišite agenciji Putra na rada@putra.si.

Vabljeni!

Strokovna ekskurzija Slovenskega geološkega društva in Društva SKIAH

objavljeno: 24. avg. 2017 04:07 avtor: Snjezana Miletic

Po junijskem napovedniku dogodka z veseljem sporočamo, da bosta Slovensko geološko društvo in Društvo SKIAH organizirala skupno ekskurzijo v SV Slovenijo in na Madžarsko. Trajala bo polna dva dneva, v petek 13. in v soboto 14.10.

Na njej bomo s pomočjo društvenih in zunanjih strokovnjakov govorili o naslednjih obiskanih točkah:

- geotermalni vrtini v Benediktu v Slovenskih goricah, ki se uporablja za ogrevanje šole

- mineralni vodi v Ivanjševcih in Radencih ter mofetah (izvirih CO2) v Ščavniški dolini  

- kamnolomu vulkanskega tufa v Gradu

- geotermalni energiji za ogrevanje rastlinjakov Paradajza d.d.

- geotermalnem potencialu predstavljenem v Turističnem centru Fazanerija v Murski Soboti

- pasivni Bistri hiši Martjanci na geotermalno toplotno črpalko voda-voda

- geotermalnih vrtinah in monitoring sistemu v Termah 3000

- pridobivanju zemeljskega plina iz peščenjakov in premogih v Lendavi-Petišovcih

- termalnem jezeru Heviz ob Blatnem jezeru na Madžarskem

- in obiskali ali baročno palačo Festetics ali Balaton Museum v Keszthelyju.

Ocenjena cena potovanja je 150-160 €/osebo, vključujoč prevoz, nastanitev, kosila ter vstopnine po programu. Popust za člane SGD je 15 € in še 15 € za člane SKIAH (se seštevajo).

Prijave se bodo zbirale prek turistične agencije in uradno obvestilo s končno ceno bo objavljeno okoli 10.9., rok za prijave pa bo do okoli 25.9.

Vabimo vas, da si rezervirate datum za udeležbo in sporočite, če bi želeli tudi vi kaj predstaviti, ker 1.9. zaključujemo z izborom vsebin dogodka.

 

Vabilo na 2. GeoTek

objavljeno: 1. avg. 2017 15:43 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vabi člane in nečlane, ljubitelje teka in pohodništva k udeležbi na drugem GeoTeku, tokrat na Krim.

Štart letošnjega GeoTeka bo 5. 10. 2017 ob 15:30 na parkirišču pri gostilni Jezero pri Podpeškem jezeru.
 
Tekači in pohodniki se bomo spopadli z razdaljo od Jezera do vrha Krima, manj divje pohodnike pa vabimo na nekoliko krajši pohod od Jezera do Planince z vmesnim postankom pri jami Ledenica.
 
Prijave zbiramo do 22. 9. 2017 na e-naslovu gale.luka@gmail.com. Udeležba za člane Slovenskega geološkega društva znaša 2 €, za nečlane 5 €.

Tako kot lani, bomo tudi letos odprti za dodatne prostovoljne prispevke za sklad Botrstvo v Sloveniji.

Prvi GeoLOV, 8. april 2017, Lesno Brdo

objavljeno: 10. apr. 2017 13:26 avtor: Snjezana Miletic   [ posodobljeno 10. apr. 2017 13:44 ]

Slovensko geološko društvo je v soboto, 8. aprila 2017 v okolici Lesnega Brda organiziralo prvi GeoLOV. Dogodek so sponzorirali Geološki zavod Slovenije, podjetje Nikon in Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Prvega GeoLOVA se je udeležilo 30 mladih geologov, med katerimi so prednjačili študentje geologije. Udeleženci so se že predhodno razdelili v sedem skupin s po pet člani. Vsaka od teh je morala slediti topografski karti, na kateri je bilo označenih 12-13 terenskih točk. Tam jih je pričakal listek z vprašanjem s področja geologije. Pravilni odgovor jim je razkril del šifranta, s pomočjo katerega so lahko ob povratku na izhodišče razvozlali kodirano besedilo in poiskali skriti »zaklad« (fosilno školjko, kos kamnine s kristali fluorita, piritno rudo…). 

 

Za organizatorje se je GeoLOV začel nekoliko prej kot za druge udeležence. V treh urah pred prihodom tekmovalcev smo namreč morali obiskati vse terenske točke in na veje dreves navezati naloge, ki naj bi tam pričakale ekipe. Z delom smo končali še ravno dovolj zgodaj, da smo lahko v Kuclerjevem kamnolomu pričakali prve tekmovalce.

 

Takole so listki z navodili čakali na tekmovalce.

 

Z vsakim nadaljnjim prihodom udeležencev je vzdušje postajalo bolj živahno. Nekaj minut čez 12 smo lahko začeli s kratkim uvodnim nagovorom, predstavitvijo ekip, razlago navodil in (končno!) s predajo topografskih kart. Trenutek za tem se je GeoLOV začel. Nekatere ekipe so se kar takoj zapodile po trasi, druge so najprej temeljito preučile zemljevid in šele nato ubrale najhitrejšo pot do prve točke. V nekaj minutah je v Kuclerjevem kamnolomu znova zavladal mir, za organizatorje pa se je začelo napeto čakanje na prihod prve od ekip.


Zbiranje skupin in podajanje zadnjih navodil pred pričetkom lova na zaklad.


Če smo čakajoči v kamnolomu imeli časa na pretek, je bila za tekmovalce poleg znanja pomembna tudi hitrost. Brez manjših zapletov seveda ni šlo. Nekateri so se odločili za krajšanje poti skozi grmovje, drugi so mrzlično iskali listek z naslednjim vprašanjem, se ubadali z orientacijo ali bentili čez nehotene napake organizatorjev.

 

           

Borba s terenom.                                                         Pa ga imamo!

 

S traso in vprašanji je prva ekipa opravila v dveh urah in četrt. V Kuclerjev kamnolom so pribrzeli z divjimi kriki in sijočih oči. Prvo mesto jim je bilo na dosegu roke, čakalo jih je le še iskanje in izkop njihovega zaklada. Čez deset minut so ga imeli v rokah, s tem pa tudi večno slavo prvih zmagovalcev GeoLOVa! V naslednji uri so svoje zaklade našle tudi druge ekipe. Čas je bil za krajše zaključno predavanje, razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad. Prvi GeoLOV smo tako uspešno zaključili, prazne želodce pa napolnili v eni od bližnjih gostilen. Naša domišljija se sedaj že usmerja proti naslednjemu GeoLOVu…

  

Prva ekipa, le še par zamahov s kladivom od slave.

 

Zahvala za sodelovanje v akciji čiščenja geološkega profila v Dovžanovi soteski

objavljeno: 27. mar. 2017 18:42 avtor: Snjezana Miletic

Z veseljem se bomo spominjali sončne sobote in zadovoljstva udeležencev delovne akcije v Dovžanovi soteski. S pomočjo zagnanih udeležencev je soteska po dolgih letih spet odkrila nekaj svojih biserov in  zanimivosti ter dobila tudi s kamni napolnjen »peskovnik- kamnovnik« -  brskališče na prostem pred RIS Dolina.
Zahvaljujeva se študentom in drugim udeležencem za vaš prispevek k čiščenju profila, Občini Tržič za organizacijo in finančni prispevek. Posebej hvala tudi vsem domačinom in predsedniku KS za udeležbo in vneto pomoč.
Očistili smo vse, kar smo si želeli, sedaj pa lahko načrtujemo podobne aktivnosti v prihodnjih  letih.
 
 
Tadeja Šubic in Matevž Novak

1-10 of 22