Novice


Strokovni posvet NA POTI DO UREDITVE PRIDOBIVANJA, ZBIRANJA, INTERPRETIRANJA IN DOSTOPNOSTI GEOLOŠKIH PODATKOV

objavljeno: 20. dec. 2018, 03:11 avtor: Matevž Novak   [ posodobljeno 20. dec. 2018, 03:15 ]

Slovensko geološko društvo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije organiziralo strokovni posvet

NA POTI DO UREDITVE PRIDOBIVANJA, ZBIRANJA, INTERPRETIRANJA IN DOSTOPNOSTI GEOLOŠKIH PODATKOV

 

Urejenost in dostopnost podatkov o geosferi (geološki in ostali) so pomemben element sodobnega prostorskega načrtovanja, poseganja v prostor, trajnostnega upravljanja z viri, varovanja pred naravnimi nesrečami, odgovornega odnosa do okolja.

Slovenija je edina evropska država, ki področja zbiranja, interpretiranja in razpoložljivosti geoloških ter ostalih podatkov nima zakonsko urejenega. Slovensko geološko društvo je zato v strokovnih krogih v tem letu spodbudilo razpravo o ureditvi tega področja. Pred nadaljnjimi koraki smo želeli v strokovnem krogu predstaviti tudi vzorčne primere iz Evrope. Na posvetu smo predstavili dve različni sodobni ureditvi tega področja iz Švice in z Nizozemske, ki bi v zasnovah lahko bila primerna tudi za ureditev tega področja v Sloveniji.

 

Posvet je bil v sredo, 19. decembra od 10.30 do 12.30, v predavalnici Geološkega zavoda Slovenije, 6. nadstropje, Dimičeva ulica 14, Ljubljana.

  

Potek dogodka:

  

Uvodni nagovori

•             Aleš Prijon, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

•             dr. Matevž Novak,  v. d. predsednika Slovenskega geološkega društva

•             dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije

Predavanji              

•             dr. Michiel van der Meulen, glavni geolog, Geološki zavod Nizozemske

•             dr. Oliver Lateltin, direktor Swisstopo, Geološki zavod Švice

Razprava

Vabilo na 3. geotek

objavljeno: 22. jul. 2018, 22:29 avtor: Snjezana Miletic

Ljubitelje teka in hoje obveščamo, da se z letošnjim Geotekom za kratek čas odmikamo od blatnih stezic in se podajamo v bolj urbano okolje Velenja. V sklopu prireditev, ki spremljajo 5. Slovenski geološki kongres, se bomo na predvečer otvoritve kongres, 2.10.2018 ob 16:45 zbrali pred restavracijo Ribiški dom v bližini NK Rudar v Velenju. Po kratkem ogrevanju se bomo ob 17:00 spopadli s progo okoli Škalskega jezera in se z njo borili nadaljnjih 45 minut. Proga ne ponuja klasičnih nevarnosti dosedanjih prireditev, kot so ocvrte miške, klopi in medvedi, bo pa pred nami drugačen izziv. V odmerjenem času bomo skušali preteči in prehoditi čim več kilometrov, ki se bodo pretvorili v denarna sredstva, namenjena prostovoljnemu velenjskemu Društvu prijateljev mladine Levi breg – Velenje. Naš trud bo, kot vedno do sedaj, ovrednotilo Slovensko geološko društvo po formuli 1 krog = 1 €. Udeležba na Geoteku bo tokrat brezplačna in odprta za vse.

Za več informacij se lahko obrnete na elektronski naslov luka.gale@ntf.uni-lj.si. Za udeležbo se lahko odločite v zadnjem trenutku, bo pa organizacijo nekoliko olajšala predhodna prijava na omenjen e-naslov.

Geotek bomo izpeljali v vsakem vremenu. 

Vabilo na predavanje

objavljeno: 23. apr. 2018, 23:31 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje dr. Blaža Vičiča z Univerze v Trstu z naslovom

 

Epizodična aktivnost Idrijskega prelomnega sistema,

 

ki bo izvedeno tudi v okviru seminarja doktorskega študija Grajeno okolje.

  

Povzetek predavanja:

Idrijski prelomni sistem leži na območju zahodne Slovenije in severovzhodne Italije. Območje je zaznamovano z zmerno potresno aktivnostjo, z le nekaj znanimi rušilnimi potresi. Najmočnejši potres tega območja je Idrijski potres, ki se je najverjetneje zgodil ob Idrijskem prelomu leta 1511, z magnitudo ocenjeno med 6.5 in 6.9. Leta 1976 je serija močnejših potresov (M6+) stresla Furlanijo, leta 1998 in 2004 pa sta tla v okolici Bovca 6+stresla potresa z magnitudo 5.6 in 5.2.

V zadnjih letih je bilo na območju Idrijskega prelomnega sistema veliko različnih raziskav, tako geološko-geomorfoloških, kot tudi raziskav z uporabo satelitske geodezije in seizmičnega šuma. Vse raziskave kažejo na to, da je Idrijski prelomni sistem aktiven.

Območje Idrijskega prelomnega sistema od leta 2006 nadzoruje gosta mreža potresnih opazovalnic, ki neprekinjeno beležijo tresenje tal. Meritve s potresnih opazovalnic smo uporabili za boljše razumevanje prelomnega sistema in njegovo umestitev v prostoru in času, predvsem z vidika potresne aktivnosti.

V zapisu s potresnih opazovalnic smo poiskali vse potrese, ki jih mreža lahko zazna, za kar smo uporabili tako ročne kot avtomatske pristope, kar nam je omogočilo zaznati potrese izredno nizkih magnitud. Z velikim številom novo zaznanih potresov smo tako dobili vpogled v geometrijo prelomnega sistema in opazili močno časovno in prostorsko korelacijo med potresno aktivnostjo in deformacijami, ki jih lahko zaznamo na površju. Z modeliranjem potresne aktivnosti in deformacij na površju, smo dobili vpogled v mehanizme potresov Idrijskega prelomnega sistema.

 

Predavanje bo v torek, 24. 4., ob 18h na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF. 

Vabilo na predavanje

objavljeno: 9. apr. 2018, 22:56 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Lade Hýlove z Oddelka za geologijo Univerze Palacký v Olomoucu (CZ) z naslovom

 

The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland).

 

Lada Hýlová, Ph.D. works at the Department of Geology, Faculty of Sciences, Palacký University in Olomouc. She graduated at VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Geological Engineering (Ing. 2007, Ph.D. 2011).

Her main field of research is geology of coal basins. At the University she lectures geology, regional geology, CAD application in geology, natural resources of raw materials, geological and geomorphological excursions and field exercises.

 

Povzetek predavanja:

The Petřkovice Member (Carboniferous, Mississippian, Early Namurian) is in many ways the most interesting lithostratigraphic unit of the paralic part of the Carboniferous coal-bearing Upper Silesian Basin (described as the Ostrava Formation in the Czech part or as the Paralic Series in the Polish part). Petřkovice Member represents a transition between the non-coal-bearing Carboniferous flysch sedimentation of the Moravian-Silesian Basin and the coal-bearing sedimentation of the Upper Silesian Basin.

The presentation will be focused in important identification and correlation clues, e.g. whetstones (Main Ostrava Whetstone), groups of faunistic horizons. It includes maps of the basic sedimentological parameters of this unit — thickness, sand content and coal-bearing capacity.

 

 

Predavanje bo v četrtek, 19. 4., ob 17.30 na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF. 

 

Vabilo na predavanje

objavljeno: 9. apr. 2018, 22:55 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Teje Čeru z Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje NTF z naslovom

 

Uporaba georadarja pri geomorfoloških raziskavah na krasu.


Teja Čeru je od leta 2014 mlada raziskovalka na Naravoslovnotehniški fakulteti in pod mentorstvom prof. dr. Andreja Gosarja pripravlja doktorsko disertacijo s področja geofizike. Njeno delo je usmerjeno v uporabo georadarja kot komplementarne metode pri geoloških in geomorfoloških raziskavah na krasu. Pri raziskavah uporablja predvsem nizkofrekvenčno (50 MHz) inovativno RTA anteno, ki omogoča raziskave tudi na težko prehodnih območjih in ima večji globinski doseg, ter dopolnilno še klasično 250 MHz anteno.

 

Povzetek predavanja:

Kras v Sloveniji predstavlja pomemben delež površja in je zato predmet številnih raziskav, tudi zaradi vse večjega zavedanja pomena razumevanja kraških procesov za zaščito podzemne vode in izogibanju različnim nevarnostim, ki so posledica zakrasevanja. Ker je površje krasa posledica součinkovanja tako površinskih kot podzemnih procesov, ki so kompleksni in zelo heterogeni, nam geofizikalne metode pomagajo raziskovati podpovršinski del kraškega sistema in tako pripomorejo k boljšemu razumevanju tega sistema kot celote.

Uvodni del predavanja bo namenjen predstavitvi uporabe geofizikalnih metod pri različnih raziskavah na krasu, s poudarkom na georadarju in obravnavi njegovih prednosti in omejitev za raziskave na krasu. Jedro predavanja pa bo prikaz rezultatov s poudarkom na raziskavah brezstropih jam in vrtač. Nekoč podzemne kraške jame so zaradi procesa denudacije prešle na površje. So del kraškega površja in jih imenujemo brezstrope (denudirane) jame. Zaradi površinskih procesov je njihova primarna oblika močno spremenjena in tako nemalokrat težko razpoznavna. S pomočjo informacij o podpovršju, pridobljenih z georadarjem pa lahko nekatere površinske oblike (vrtače, podolgovate depresije, dolinske oblike depresij) med seboj povezujemo v enoten jamski sistem, kjer te povezave na površju niso očitne in tako ugotavljamo izvor in nastanek površinskih oblik.

 

Predavanje bo v četrtek, 12. 4., ob 17.30 na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF. 

Vabilo na predavanje

objavljeno: 25. mar. 2018, 23:04 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje dr. Tine Peternel z Geološkega zavoda Slovenije z naslovom


SPREMLJANJE POBOČNIH MASNIH PREMIKOV NA PRIMERU PLAZOV URBAS IN ČIKLA (SZ SLOVENIJA).


Dr. Tina Peternel je raziskovalka in inženirska geologinja, zaposlena na Geološkem zavodu Slovenije. Po končani diplomi se je najprej zaposlila v podjetju Geoportal d.o.o., kjer je pridobila izkušnje s področja inženirske geologije, predvsem z organizacijo in vodenjem terenskih geološko-geotehničnih preiskav za potrebe sanacije plazov in ostalih gradbenih konstrukcij. Med doktorskim študijem na programu Grajeno okolje, smer Geologija, je leta 2015 opravila 7-mesečno znanstveno-raziskovalno usposabljanje na Earth Sciences Department Univerze v Firencah, kjer je imela priložnost delati z eno vplivnejših raziskovalnih skupin na področju inženirske geologije, geohazarda, naravnih nesreč in plazov. Po sklepu senata NTF je prejela nagrado za doktorsko disertacijo, njena objava o opazovanju pobočnih masnih premikov na območju Potoške planine pa je bila uvrščena med Odlične v znanosti s področja naravoslovja.

 

Povzetek predavanja:

Pretekli dogodki, dosedanje raziskave in dejstvo, da je velik del ozemlja Slovenije podvržen različnim vrstam pobočnih masnih premikom, kažejo, da je preventivno proučevanje pobočnih masnih premikov nujno potrebno. Prvi pogoj za uspešno preventivo je prepoznavanje in razumevanje lastnosti pojavov pobočnih masnih premikov ter lokalnih dejavnikov, ki jih povzročajo. Lastnosti teh procesov lahko ugotavljamo z vzpostavitvijo sistema za opazovanje, s katerim izvajamo periodična in sistematična opazovanja ter pridobivamo podatke o spremembah v času in prostoru. V predavanju bo predstavljeno proučevanje in spremljanje pobočnih masnih premikov na območju Potoške planine, za katerega je bilo po do sedaj zbranih podatkih ocenjeno, da lahko ob neugodnih vremenskih razmerah predstavlja potencialno izvorno območje za nastanek drobirskega toka.


Predavanje bo v četrtek, 29. 3., ob 17.30 na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF

Vabilo na predavanje SGD

objavljeno: 13. mar. 2018, 12:31 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Martina Gaberška in Klemna Terana Geološkega zavoda Slovenije z naslovom
 
Prah – dragocen vir geokemičnih informacij o okolju.
 
 
Martin Gaberšek je od leta 2015 mladi raziskovalec na Geološkem zavodu Slovenije, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja geokemije okolja, natančneje geokemije urbanih okolij, z naslovom »Celostna obravnava geokemije trdnih anorganskih delcev v urbanem okolju«. Je študent 3. letnika študija »Grajeno okolje« na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.
Klemen Teran je začetek svoje strokovne kariere posvetil raziskavam nahajališč kovinskih mineralnih surovin, predvsem na področju Balkanskega polotoka. Od leta 2015 je kot mladi raziskovalec zaposlen na oddelku za Mineralne surovine in geokemijo okolja pod okriljem Geološkega zavoda Slovenije. Je študent 3. letnika študija »Znanosti o okolju« na Fakulteti za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici. V sklopu študija pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom »Hišni in cestni prah kot indikatorja elementne sestave trdnih delcev v zraku«.
 
Povzetek predavanja:
Ena izmed posledic razvoja moderne družbe je velika obremenjenost okolja s t.i. potencialno strupenimi elementi (PSE) v obliki trdnih delcev. Predvsem v urbanih območjih, kjer po zadnjih ocenah živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, so trdni delci antropogenega izvora (npr. emisije delcev zaradi prometa, zgorevanja fosilnih goriv, industrije, rudarstva in metalurgije idr.) postali prevladujoči nosilci PSE. Ker trdni delci, ki izvirajo iz antropogenih aktivnosti, lahko predstavljajo veliko okoljsko in zdravstveno tveganje, se z njihovim preučevanjem ukvarja več področij, tudi geokemija okolja. Njena glavna naloga je opredelitev kvalitete okolja oz. obremenjenosti s PSE, predvsem pa ločevanje naravnih (geogenih) virov od antropogenih in natančno prepoznavanje. Raziskave na področju geokemije okolja se najpogosteje ukvarjajo z elementarno sestavo tal, cestnega prahu, stanovanjskega prahu, podstrešnega prahu, rečnih sedimentov, idr.
Na predavanju bodo predstavljene preliminarne ugotovitve dveh doktorskih raziskav, ki obravnavata elementno sestavo različnih prahov na območju Slovenije, vire in ponore posameznih delcev ter povezavo z atmosferskimi trdnimi delci. Poudarek predavanja bo v zaznavanju trenutnih emisij delcev, obogatenih s PSE na podlagi analize cestnega in stanovanjskega prahu na območju celotne Slovenije ter obravnava preteklih emisij delcev na urbanem območju Maribora z analizo podstrešnega prahu in tal.
 
Predavanje bo v četrtek, 22. 3., ob 17.30 na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF. 

1. SINQUA SREČANJE

objavljeno: 27. feb. 2018, 09:29 avtor: Snjezana Miletic

Vabimo vas na 1. srečanje Slovenskega nacionalnega odbora INQUA (SINQUA), ki bo potekalo v sredo, 18. aprila 2018, v prostorih Geološkega zavoda Slovenije (Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje).

SINQUA je mlad odbor, saj deluje pod okriljem Slovenskega geološkega društva šele od leta 2015 dalje. Temu primerno bo srečanje posvečeno organizaciji delovanja odbora, predstavitvi članov in njihovega raziskovalnega dela ter definiranju in predstavitvi že načrtovanih aktivnosti v letu 2018.

Več o dogodku in o prijavi lahko preberete v 1. okrožnici.

Vabilo na 2. GeoLov

objavljeno: 22. feb. 2018, 00:18 avtor: Snjezana Miletic

Slovensko geološko društvo vabi k udeležbi na 2. GeoLovu, ki bo 14. aprila 2018 na območju med Orlami in Škofljico. Prijavijo se lahko ekipe s 3-5 člani, lahko pa tudi posamezniki, katerim bomo naknadno poiskali primerno ekipo. Rok za prijavo je 1. april 2018. Več podrobnosti je v spodnjem tekstu in v priponki:

 

KRATEK OPIS:

GeoLov je poldnevni preizkus iz praktičnega znanja geologije, v katerem se pomeri več ekip s po 3-5 člani. Vsaka od ekip se spopade s šifriranim besedilom, v katerem so zapisana navodila za odkritje zaklada. Do šifranta se udeleženci dokopljejo preko uspešno rešenih vprašanj in nalog, s katerimi se srečujejo na terenu. Čeprav je najhitrejša ekipa deležna večne slave, hitrost ni ključna – bolj pomembno je druženje in uživanje v naravi. Vprašanja so prilagojena znanju in izkušnjam članov ekipe. Vabljeni so vsi geologi, ne glede na starost.

 

POTEK IN MESTO PRIREDITVE:

Drugi GeoLov prirejamo 14. aprila 2018 na območju med Plešami pri Škofljici in Orlami (zbirno mesto bo sporočeno naknadno). Izbrani teren krasi geološka pestrost (karbonske in triasne kamnine, ki obsegajo tako karbonate, kot tudi klastite), rudni pojavi (barit, galenit), premogovnik in strukturna kompleksnost.

Zbiranje ekip se prične ob 11:45. GeoLov se bo predvidoma končal ob 17:00. Vsaka od ekip bo v tem času prehodila okoli 4 km gričevnatega terena. Po prireditvi sledi krajše druženje ob večerji.

 

UDELEŽBA:

Na dogodek naj se prijavijo ekipe s 3-5 člani. Udeležba je brezplačna za člane Slovenskega geološkega društva (SGD). Za nečlane je prijavnina 7€/osebo. Prijavnino pobiramo na dan dogodka. V ceno (za člane SGD zastonj) je vključena večerja. Prijave ekip so možne do vključno 1. aprila na e-mail: luka.gale@ntf.uni-lj.si. Ob prijavi navedite ime ekipe in imena članov. Vsaka od ekip naj ima s seboj geološki kompas, geološko kladivo, višinomer, 10% HCl in lupo. Udeleženci se morajo znati orientirati s pomočjo topografske karte in imeti primerno terensko obutev.

 

Do dneva prireditve vas lepo pozdravljamo:

Rok Brajkovič, Andrej Novak in Luka Gale

Paleoilustracije

objavljeno: 21. dec. 2017, 21:57 avtor: Snjezana Miletic

V tednu pred božičem smo se v organizaciji Slovenskega geološkega društva in Društva študentov geologije zbrali v prostorih Oddelka za geologijo, da bi se naučili nekaj o ilustraciji izumrlih živali in prikazu paleoekosistemov. Delavnico so vodili kustos Prirodoslovnega muzeja Slovenije Matija Križnar, slikar Vladimir Leben in naš sveži magister Matic Rifl.

Po predstavitvi paleoilustracije se je vsak od udeležencev delavnice še praktično preizkusil v izdelavi novoletne voščilnice s paleontološko vsebino. 


Vladimir Leben o svojem delu.
Vladimir Leben o svojem delu

Matija Križnar o pomenu in tehnikah paleoilustracije.

Uvod v praktični del.


Voščilnica v nastajanju


Ilustrator pri delu.


Trilobiti pri božični večerji.
1-10 of 32