Wie zijn wij

Geo-Design is een studiebureau gespecialiseerd in grondmechanische berekeningen:

  • paal- en zoolfunderingen
  • beschoeiingen van bouwputten (palenwanden, diepwanden, enz)
  • zettingsberekeningen
  • invloed van funderingswerken op nabij gelegen constructies

Door combinatie van geotechnische en constructieve kennis, zowel rekenkundig als uitvoerend (15 jaar ervaring bij aannemer funderingswerken, 10 jaar als onafhankelijk bureau), is GEO-Design in staat complete geotechnische oplossingen uit te rekenen en voor uitvoering aan te bieden. Veiligheid, risicobeperking, creativiteit en economie staan daarbij centraal.

In het kader van vervolmakingscursussen hebben we bij KVIV en BGGG verscheidene voordrachten gegeven in verband met het berekenen van paalfunderingen en beschoeiingen:

  • 2015: BGGG Berekeningsmodellen bij verticale beschoeiingen
  • 2012-2015: cursus Grondmechanica: grondverbetering
  • 2010-2013-2016-2019: Basiscursus Grondmechanica: paalfunderingen; eurocode 7 paalfunderingen
  • 2007: BGGG Dimensionering van verticale beschoeiingen
  • 2006: BGGG Berekeningsmodellen bij verticale beschoeiingen
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image