Kalender

De facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen van schooljaar 2020-2021 gaan door op : 
  • pedagogische studiedagen: woensdag 14/10/2020, woensdag 25/11/2020, woensdag 3/2/2021, woensdag 12/5/2021
  • facultatieve verlofdagen: maandag 28/9/2020 en vrijdag 29/1/2021

Op die dagen is het dus geen school (en ook geen opvang) voor de kinderen.