Ontbijt egelklas en konijnenklas

Woensdagochtend werd het ontbijt georganiseerd voor de ouders en kinderen van de egelklas en konijnenklas. Een zeer fijn initiatief dat door de ouders gesmaakt werd!


Dit toont hoe belangrijk we de verbondenheid vinden tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Bedankt aan juf Kelly, juf Jesica en juf Nele voor de organisatie en begeleiding hiervan, maar ook bedankt aan alle ouders voor jullie talrijke opkomst.