Mobiliteit - Helm op Fluo Top

ACTIE 'Helm op fluo top'

Als school willen we blijven inspanningen leveren om het thema ‘mobiliteit’ uit te werken. Hierbij gaat er heel wat aandacht naar veiligheid, in en rond de school, veilig op weg … Kortom, naar een veilige schoolomgeving.

We proberen voor ieder kind een (blauw) fluohesje te voorzien. Op dit hesje staat de naam van jullie kind genoteerd, zo wordt het gepersonaliseerd en kan het makkelijk teruggevonden worden.

Vanaf maandag 04 november 2019 starten we met de actie 'Helm op fluo top!'

De kinderen krijgen een stickerkaart waarmee ze heel leuke beloningen kunnen verdienen wanneer ze met een fluohesje naar school komen. Ook de fietsende kinderen die een helm dragen, kunnen stickers extra verdienen. Deze informatie kregen jullie via een foldertje mee voor de vakantie.

Mocht het (blauwe) fluohesje spoorloos zijn, kunnen jullie steeds zelf voor een hesje zorgen. De kinderen kunnen dan gewoon verder sparen.

We rekenen op jullie medewerking!