leerlingenraad

Onze leerlingenraad is een inspraak- advies- en inspiratieorgaan. De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar er om vragen. De leerlingenraad komt maandelijks samen met de directie en bestaat uit 2 vertegenwoordigers van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar. Er wordt een secretaris en voorzitter verkozen. Zij zorgen voor het verloop en de neerslag van de vergadering.