leerlingenraad

Onze leerlingenraad is een inspraak- advies- en inspiratieorgaan. Jaarlijks worden er in het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar per klas 2 leerlingen verkozen. Meer informatie vind je op hun website!

leerlingenraad