Gezondheidsbeleid

Het gezondheidsbeleid kwam tot stand na een online bevraging van het team, gevolgd door een discussie met de leerlingenraad, de ouderraad en het lerarenkorps. Er was een gesprek met de voorzitter van het nutritieteam van het UZ Brussel die een aantal toevoegingen suggereerde die zoveel mogelijk werden opgevolgd. Tijdens het oudercontact in november 2017 werd aan de ouders gevraagd het gezondheidsbeleid te evalueren. Op basis van al deze bevindingen werd het gezondheidsbeleid aangepast. Het resultaat lezen jullie hieronder.

Voeding

We stimuleren het drinken van water. Alle kinderen brengen een drinkfles mee die ze op school steeds mogen bijvullen. De kinderen kunnen in de klas ook steeds een beker water drinken.

Voormiddag

Om 10u eten alle leerlingen fruit en/of groenten. Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school eten hun fruit en/of groenten zittend in de klas op. Op die manier willen we onze leerlingen aanleren om tijd te nemen om te eten, rustig te eten, verkleinen we het risico op verstikking en zien we er op toe dat elk kind een tussendoortje gegeten heeft.

Op donderdag wordt er op school gratis fruit aangeboden. Op die manier leren de leerlingen verschillende soorten fruit eten.

December is melkmaand voor de kleuters. De ouderraad biedt gratis volle melk aan aan al onze kleuters. Eind december of begin januari zal deze actie geëvalueerd worden en zal er nagegaan worden of dit kan verdergezet worden.

De leerlingen van de lagere school mogen steeds een brikje melk meebrengen.

Middag

De warme maaltijden worden door de Brusselse Keukens geleverd. Zij zorgen voor evenwichtige, gevarieerde maaltijden. De tarieven zijn onderaan raadpleegbaar.

We streven naar gezonde brooddozen. Via nieuwsbrieven en in samenwerking met viasano zorgen we bij de ouders voor een bewustwording van wat een gezonde lunch kan zijn.

We onderzoeken de mogelijkheid om tijdens de wintermaanden aan alle leerlingen gratis soep aan te bieden.

Namiddag/avond

Enkel leerlingen van de lagere school hebben een speeltijd tijdens de namiddag. Op dat moment eten ze niet. Tijdens de naschoolse opvang kunnen de leerlingen van 15u45 tot 16u zittend een vieruurtje opeten. Fruit, groenten, yoghurt (ook met fruit), olijven, gedroogd fruit, noten, volkoren peperkoek (zonder suikerparels), volkoren beschuiten, rijst-, maïs- en speltwafels, boterhammen en broodstengels mogen op dat moment gegeten worden.

Noten en olijven zijn voor kleuters niet aangewezen omwille van kans op verstikking. Gelieve hier rekening mee te houden.

Sinds het schooljaar 2015-2016 is er op school een moestuin aanwezig. Via meterschap werken kleuterklassen en klassen van de lagere school samen om groenten en fruit te kweken. Zo leren de kinderen welke groenten er in onze streken kunnen groeien en wanneer ze geteeld kunnen worden. Met deze groenten kunnen de verschillende klassen gezonde maaltijden klaarmaken en ze nadien ook opeten.

In onze nieuwe groene speelplaats staan ook braam- en aalbesstruiken, appelbomen, druivelaars, munt, salie,... Binnenkort zullen de leerlingen hier letterlijk en figuurlijk de vruchten van mogen plukken.

Beweging

Voldoende bewegen vinden we zeer belangrijk!

In de kleuterschool wordt twee uur per week LO aangeboden. In de lagere school krijgen alle klassen gedurende twee trimester per schooljaar drie lestijden LO en gedurende 1 trimester 1 lestijd LO.

Dankzij de groene, avontuurlijke speelplaats met een speelbos merken we dat leerlingen tot meer gevarieerd spel komen en meer bewegen.

Binnenruimte is vaak niet geconstrueerd om veel tot beweging te komen, op een sportzaal na. Klassen staan vaak behoorlijk vol met kasten, tafels en stoelen. Door naar buiten te trekken, worden leerlingen gestimuleerd om meer te bewegen. Aangezien we naast onze school zowel het Poelbos als het Laarbeekbos hebben, trekken de klassen hier op regelmatige basis naartoe. Alle kleuters hebben op school laarzen staan zodat ze ook bij minder goed weer het bos kunnen intrekken. Dit lanceren we nu ook voor de leerlingen van de lagere school.

Mentaal welbevinden

Tweejaarlijks organiseren we als school een bevraging ‘welbevinden’ bij de leerlingen. Op basis van de vorige resultaten hebben we ervoor gekozen om ‘sociale vaardigheden’ te prioriteren.

.

.

.