Školská rada

Od ledna 2005 pracuje při škole školská rada. Je složena ze zástupců zřizovatele školy, jímž je Středočeský kraj, dále ze zástupců pedagogického sboru a ze zástupců zletilých žáků školy nebo rodičů nezletilých žáků. Kromě zástupců zřizovatele jsou členové školské rady voleni. Na naší škole pracuje šestičlenná školská rada v tomto složení: 
  • Doc. Milan Votruba, zástupce zřizovatele, 
  • Mgr. Daniel Štěpánek, zástupce zřizovatele (člen Zastupitelstva Středočeského kraje), 
  • Ing. Vladimír Babka, zástupce rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků (na ustavující schůzi byl zvolen předsedou školské rady), 
  • Ing. Roman Tichovský, zástupce rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků, 
  • Mgr. Pavel Hoza, zástupce pedagogického sboru školy, 
  • Mgr. Petr Brabec, zástupce pedagogického sboru školy. 
Rada se v každém školním roce schází minimálně dvakrát, projednává a schvaluje školní řád, výroční zprávu školy za předchozí školní rok, dlouhodobé záměry školy, rovněž se pravidelně zabývá některými otázkami a problémy souvisejícími s aktuální situací v českém regionálním školství.


Volby školské rady 2015