Základní informace

Pěvecký sbor při Gymnáziu Benešov byl založen v roce 1996, čímž po několika letech navázal na dlouholetou tradici sborového zpívání na této škole. V jeho čele se vystřídalo několik sbormistryní.

1996 - 2000     Mgr.Jana Jirovská ( Šeborová )
2000 - 2003     Mgr.Hana Krátká,
                      Zuzana Štichová
2003 - 2004     Mgr.Hana Krátká,
                      Mgr. Klára Tůmová ( Hašková )
2004 - 2006     Mgr.Hana Krátká,
                      Mgr.Eva Kapounová ( Nová )
2006 - 2010     Mgr.Eva Nová
2010 - 2011     Mgr.Lada Bambasová
2011 - 2012     Mgr.Jana Šeborová
2012 - nyní      Mgr.Jana Šeborová
                      Mgr.Dana Jelínková

Pěvecký sbor tvoří studenti gymnázia, absolventi a další příznivci sborového zpěvu ve věku od 11 do ...... let. Z původně výhradně dívčího složení sboru se stal díky náboru několika chlapců sbor smíšený. Počet členů není stálý, převážně se pohybuje kolem 30. 
Zkoušky probíhají 1x týdně - 2 vyučovací hodiny, 1x měsíčně se koná sobotní soustředění a příležitostně i soustředění vícedenní.
Repertoár sboru je rozmanitý, zahrnuje skladby různých období a žánrů. Sbor koncertuje hlavně v místním regionu (kromě vlastních koncertů vystupuje např. na festivalu „Jaro Josefa Suka“) a účastní se různých soutěží a přehlídek.