SPONZORSKÁ PŘÁNÍPoznámky:

  • možnosti sponzorování
    • dar škole
    • dar Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.
  • potenciální dárci mohou přispět finančně či dodáním věcí nebo služeb, dar může být účelově vázán na konkrétní věc
  • každý dárce obdrží daňově účinné potvrzení o daru a informace o využití daru
  • dárce rádi budeme prezentovat (v případě jeho souhlasu) na školním webu, propagačních materiálech školy a na akcích pořádaných pro rodiče, děti a širokou veřejnost

Za Váš zájem děkujeme.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy


Na pianino do hudební výchovy bylo zatím získáno:
    - dobrovolné vstupné z koncertu pěveckého sboru GBN a jeho hostů        22.589,- Kč
    - prodej perníčků (žáci 2B a 6A8)                                                            6.053,- Kč
    - prodej pořadačů (žáci 2A a 2B)                                                             1.000,- Kč
    - šatna (Lukášová, Reichelová, Jiroušková)                                                  640,- Kč
    - sponzorský dar                                                                                     2.000,- Kč
    - sponzorský dar (Karhany , z.s.)                                                              2.000,- Kč

Všem přispěvatelům děkujeme!