Odkazy


Zobrazuje se 35 položek
NázevPopisAdresa odkazu
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
NázevPopisAdresa odkazu
Osel Internetový časopis pro popularizaci vědy http://www.osel.cz 
Vesmír  http://www.vesmir.cz 
Nobelova cena za poznání, proč rakovinná buňka nestárne Aktuálně CZ http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=649243 
poznávačky živočichů videoatlas www.gymta.cz 
Scientific Illustrator (science illustration, graphics and animation) obrázky, animace a další podpora biologie http://www.rkm.com.au/ 
Ewa katalog odkazů využitelných ke studiu http://www.ewa.cz 
Animations of biology skvělé animace učiva biologie http://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm#biology 
Buňka interaktivní aplikace http://www.sszdra-karvina.cz/bunka/ 
Cells alive! skvělé a názorné animace a obrázky učiva http://www.cellsalive.com/index.htm 
Fatboy Slim: Right here Right now evoluce zkratkou (videoclip)  http://www.youtube.com/watch?v=F7jSp2xmmEE 
Genesis by Ramos David vznik lidského jedince (videoclip) http://www.youtube.com/watch?v=iItjtWd0SpE 
Viry interaktivní prezentace z projektu Atraktivní biologie (Univerzita Palackého v Olomouci) http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/ppt/VIRY-Nov%C3%A1k%20Jan-4r.Gymn%C3%A1zium%20Slovansk%C3%A9%20n%C3%A1m.%20Brno%20(2007).ppt 
Cell biology animations názorné animace z buněčné (i jiné) biologie http://www.johnkyrk.com/ 
doplňující informace k filmu Nepříjemná pravda dnes již "historické" recenze, ale stojí za pročtení http://cinepur.cz/article.php?article=1291 
Změna KLIMATU klíčový web o klimatické změně  http://www.zmenaklimatu.cz/ 
Kodaňská diagnóza aktuální vědecké shrnutí o globálních změnách klimatu http://amper.ped.muni.cz/gw/diagnosis/Diagnosis_cz.pdf 
Sportovní kineziologie zde najdete dobře popsanou stavbu a činnosti pohybového aparátu člověka , m.j. svaly, kosti, klouby http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/teorie_sport_kineziologie.html 
Činnost srdce animace s popisem a možností ovládání http://library.med.utah.edu/kw/pharm/hyper_heart1.html 
Operace srdce interaktivní animace pro všechny kardiochirurgy z GBN http://www.abc.net.au/science/lcs/swf/heart.swf 
Oběhová soustava člověka I instruktážní video http://www.youtube.com/watch?v=BX2dK0dTs1I 
Oběhová soustava člověka II instruktážní video http://www.youtube.com/watch?v=nOLFVC10ctw 
Dýchací soustava instruktážní video http://www.dnatube.com/video/5331/How-the-Respiratory-System-Works 
Ontogeneze člověka studijní materiál http://janamodra.cz/tul/BIDM_ontogeneze.pdf 
prenatální vývoj člověka názorné video http://www.youtube.com/watch?v=iItjtWd0SpE 
Sinice a řasy  http://www.sinicearasy.cz/ 
Sinice a řasy  http://www.alga.cz/cs/sinice-a-rasy.html 
Biolib - taxonomie etc.  http://www.biolib.cz/ 
Květena České republiky  http://www.kvetenacr.cz/ 
elektronický herbář Wendys  http://botanika.wendys.cz 
Atlas rostlin  http://botany.cz/cs/ 
Anatomie rostlin http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/anatomie/atlas/index.htm  
Mechorosty České republiky  http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/ 
poradna BIOLOGIE  http://www.vesmir.cz/poradna 
Invazní organismů v naší přírodě  http://www.jarojaromer.cz/invaze/ 
Procvičování anatomie člověka  http://slepaanatomie.cz/ 
Zobrazuje se 35 položek