informace a odkazy

Termíny aktuálního ročníku SOČ + základní pokyny pro autory prací

- dočasně zde budou ještě některé termíny z minulého ročníku nebo uvažované termíny aktuálního ročníku - k základní orientaci plně dostačují

termíny pro rok 2017 / 2018 (termíny zvýrazněné žlutě nejsou zatím aktualizovány):

 • seminář SOČ pro začínající autory - 

  ve středu 7.11. od 8:00 v Plzni na Gymnáziu L. Pika

  vhodné pro žáky 2 posledních ročníků studia na gymnáziu a tříd 3.I a 4.I, materiály ze semináře (prezentace) jsou ke stažení i z minulých ročníků na 
  https://www.gop.pilsedu.cz/seminare-soc, doporučení ze semináře aktualizována v dolní části tohoto webu
 • Odjezd z vlakového nádraží Rokycany v 6:42 do stanice Plzeň - Doubravka. Jízdenku si koupí každý sám a pokud mi ji po akci odevzdá, bude mu proplacena.
  Středoškolská odborná činnost je soutěž odborných prací žáků středních škol, tzn. že je určena pro všechny současné i budoucí maturanty naší školy, protože všichni zpracováváte maturitní práci. Ještě před maturitou si účastníci SOČky vyzkouší 2x obhajobu před komisí školního a okresního kola SOČ. Právě SOČka je nejvýznamnějším zdrojem bodů do vyhodnocení středních škol plzeňského kraje podle výsledků soutěží, kde jsme v posledních letech obsazovali medailové pozice a v roce 2017/2018 jsme dokonce byli první po umístění Tomáše Benčíka na 3. místě v celostátním kole a Pavly Lisnerové na 4. místě. 
  Obsah semináře je zaměřen na informace a doporučení k tvorbě odborné práce, na to jakých chyb se vyvarovat při její tvorbě, jak koncipovat statistické analýzy, jak prezentovat práci před odbornou porotou. Své práce budou prezentovat i někteří autoři minulého ročníku.
  Seminář je školní akcí, takže z výuky jste samozřejmě omluveni na dobu jeho konání. Předpokládám ukončení mezi 12:00 a 13:00. Odjezd zpět v 12:36 nebo 13:36 z Doubravky.
  Předpokládám účast 1 člověka ze tříd 7SP, 3.B, 4.B a 8OK, 4.I, 3.I, který pak ostatním přetlumočí obsah semináře a odkáže na zdroje informací. Informace o semináři najdeš najdeš na nástěnce SOČ v 1. patře gymnázia nebo na nástěnce v přízemí SOŠ, přihlásit se lze osobně nebo jakoukoli jinou formou. Pojede maximálně 6 žáků školy - pozor, je to včetně SOŠky!

 • přihláška - určitě od poloviny ledna (možná i dříve) Oficiální termín uzávěrky přihlášek je většinou 15.3., stejně tak i letos. Do tohoto termínu tedy bude možné se do soutěže přihlásit vyplněním webového formuláře na https://socv2.nidv.cz/. S přihláškou ale nespěchej, protože při přihlášení zároveň musíš uložit definitivní verzi práce na webový portál a máš pak už jen 14 dní na úpravy! Dobře si rozmysli obor, kam práci přihlásíš, a přijď zkonzultovat věc raději předem. 
  • V práci je nutné upravit: a) titulní stránku / stránky podle požadavků SOČ - viz šablona na webu http://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/, b) odstranit veškerá slovní spojení naznačující, že jde o maturitní práci a nahradit je slovním spojením "práce SOČ" nebo podobně.
  • návod na vyplňování přihlášky SOČ najdeš na http://www.soc.cz/jak-vyplnit-prihlasku-soc/, průměrně inteligentní žák SŠ zvládne i bez návodu, perspektivní SOČkař i poslepu :-)
  • je nutné uvést do přihlášky:
   • adresa školního i okresního kordinátora SOČ: valach@gasos-ro.cz
   • název školy: Gymnázium a SOŠ Rokycany ...... žádná jiná podoba není v přihlášce přípustná, systém to vyhodnotí jako 2 různé školy
 • Před začátkem školního kola je třeba odevzdat podepsanou přihlášku předsedovi poroty a podepsat prezenční listinu, výtisk práce nosit nemusíte, velmi pravděpodobně budete každý něco v práci předělávat.

 • školní kolo SOČ …..........  úterý   středa 13. 3. nebo čtvrtek 14. 3. 2019 na gymnáziu - pravděpodobně 2. patro, učebny 320, 324 a v učebně biologie - technika v učebně k vyzkoušení od 8:15 - začátek prezentací v 8:30 - sleduj případné úpravy na tomto webu, v plánu školy a na nástěnkách - před obhajobami je nutné si ověřit funkčnost prezentací a techniky, takže učebna bude zpřístupněna pro soutěžící nejpozději půl hodiny před začátkem obhajob (porota bude sestavena z pedagogů školy, případně  z dalších fundovaných osob z regionu), školní koordinátor SOČ a organizátor školního kola: V. Valach, valach@gasos-ro.cz
 • Před začátkem školního kola je třeba odevzdat podepsanou přihlášku předsedovi poroty a podepsat prezenční listinu, výtisk práce nosit nemusíte, velmi pravděpodobně budete každý něco v práci předělávat.
 • pokud je třeba něco v práci upravit, je možné upravený soubor nahrát do systému SOČ prostřednictvím V. Valacha
 • fotodokumentace viz vval.rajce.idnes.cz.

 • okresní kolo SOČ............středa 3. 4. nebo čtvrtek 4. 4. 2019na gymnáziu učebny 320, 324 a učebna biologie - 2. patro  Učebny budou    k dispozici nejpozději od 8:15 k ověření funkce techniky a prezentací soutěžících, začátek obhajob v 8:30 (porota bude sestavena z pedagogů  GaSOŠ, Gymnázia Blovice, případně z dalších fundovaných osob),  okresní koordinátor SOČ a organizátor okresního kola: Vladimír Valach, valach@gasos-ro.cz
 • Výtisky prací SOČ je možné si nechat vytisknout zdarma v sekretariátu gymnázia u paní Hladové. Není ale možné počítat s tím, že den před soutěžním kolem bude paní Hladová zaměstnána pouze tiskem prací SOČ, má řadu dalších povinností a je tedy třeba se předem domluvit na termínu tisku práce, tzn. minimálně týden předem se objednat s tiskem na konkrétní termín.
 • pokud je třeba něco v práci upravit, je možné upravený soubor nahrát do systému SOČ prostřednictvím koordinátora (V. Valach - Rokycany, P. Vlach - Plzeň - jih, ...) ještě cca týden po okresním kole - tištěná verze práce musí být shodná !! odevzdání definitivní vytištěné verze práce (po úpravách podle připomínek poroty) společně s vytištěnou přihláškou V. Valachovi (777334768) nejpozději  10. 4. 2019, což bude zároveň den, kdy budu práce odesílat v systému SOČ do krajského kola - poté k nim již nebudu mít přístup! 
 • V Plzni musí být výtisky prací nejpozději  do poloviny dubna.
  Pokud jste mi tedy posílali nebo budete posílat k nahrání do přihlášky soubor s upravenou verzí práce, je třeba finální verzi vytisknout! Vytiskněte jednou i aktualizovanou verzi přihlášky a přidejte k výtisku práce.
 • Pro všechny postupující platí, že musí odevzdat 1 přihlášku a 1 výtisk finální aktuální verze práce odpovídající souboru nahranému do přihlášky SOČ. Vše musí být podepsané. Pokud je součástí práce rozsáhlá příloha (laboratorní práce z chemie atp.), je třeba ji jednou vytisknout a odevzdat s prací.
 • fotodokumentace viz vval.rajce.idnes.cz.

 • krajské kolo SOČ........... středa 24. 4. 2019, Gymnázium L. Pika v Plzni (Doubravka), kontakt na koordinátorku: Mgr. Eva Šafandová, 377 263 645, safandova@gop.pilsedu.cz,  k obhajobě je doporučen tzv. POSTER (plakát cca A1 s charakteristikou práce), který je nutností až od celostátního kola a samozřejmě i pro soutěže mezinárodní. Postupuje 1 práce z každého oboru pokud porota postup doporučí - není to automatické! Postupovat může i práce ze 2. místa, pokud se některý kraj vzdá možnosti doporučit svoji nejlepší práci v oboru. Soutěžící v krajském kole obdrží zdarma oběd, minerálku 1,5 l, svačinu.
 • Na krajské kolo se pravděpodobně dopravíme vlakem, bývá nás hodně (odjezd vlaku z Rokycan v 7:07 (většinou okolo 7:08). Pokud byste uvažovali o dopravě autem, domluvte se po skupinkách, ať nejedete každý jedním a dejte mi včas vědět, kdo koho poveze. Já v tom případě mohu dopravit do Plzně 4 lidi. 

1) prezence - je nutné se zúčastnit - proběhne od 7:30,

2) pak je možno zkoušet v učebně prezentace a vlastní techniku, kopírovat prezentace na plochu...

3) od 8:30 oficiální zahájení akce

4) od 9:00 zahájení obhajob

Prací je v některých komisích hodně, obhajoby jsou leckdy plánovány až do 17 hodin, tak se obrňte trpělivostí a především se nevzdalujte na delší dobu z učebny. Může se stát, že přijdete na řadu dříve, protože někdo nepřijde nebo jej stihne aktuální nevolnost nebo jednoduše obhajoby poběží rychleji než na rozpisu - ten je pouze orientační!

 •  celostátní kolo SOČ ........14.-16. června 2019, Mendelovo gymnázium v Opavě


Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2018 / 2019

Seminář pro začínající autory SOČ 7. 11. 2018
    Semináře na Gymnáziu L. Pika v Plzni se letos zúčastilo 7 žáků ze tříd 3.B, 7SP, 8OK, 3.I a 4.I. Nový krajský garant, PaedDr. Nápravník, program upravil, nejpřínosnější byly výstupy úspěšných sočkařů mezi nimiž byl i Tomáš Benčík. Vhodné by bylo i krátké povídání o struktuře práce, případně představení dalších možností k získání tématu práce (Techmánie, Otevřená věda, ....). Několik dalších fotografií najdete na vval.rajce.idnes.cz.Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2017 / 2018


Krajské kolo SOČ 25. 4. 2018 – 6 žáků gymnázia doporučeno do celostátní přehlídky a jak to nakonec dopadlo...


    Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) 25. 4. 2018 bylo pro žáky Gymnázia a SOŠ Rokycany nebývale úspěšné. Již několik let se autoři nadějných maturitních prací pravidelně zúčastňují SOČky v počtu okolo 20. Bývá pravidlem, že 2 až 3 práce postoupí do celostátního kola. Po loňském úspěchu, kdy Nikola Jacobiová obsadila první místo v celostátním kole v oboru stavebnictví, se letos blýská na lepší časy už v krajském kole, kde se 15 z 19 autorů odborných prací z naší školy umístilo do 3. místa, z toho 5 autorů obsadilo 1. místo a postupuje do celostátního kola SOČ, konečně se podařila i licitace o účast Kristýny Cajthamlové a postupuje ze 2. místa také:


 1. Daniel Veselý: Matematické modely turbulentního proudění tekutiny v porézním prostředí a p-trigonometrické funkce (obor matematika, konzultant Ing. Petr Girg)

 2. Kateřina Čížková: Autostereoskopický displej (fyzika, konzultant Ing. Petr Lobaz)

 3. Pavla Lisnerová: Sestavení inovativního modelu semaforu typu přesýpacích hodin pro silniční dopravu (doprava, konzultant Ing. J. Burda), 4. místo v celostátní přehlídce

 4. Tomáš Benčík: Modely hub (učební pomůcky, konzultant Mgr. V. Valach), 3. místo v celostátní přehlídce

 5. Ondřej Hoblík: Osudy Vojtěcha Beneše a Josefa Lehnera - československých legionářů, rodáků z Rokycanska (historie, konzultant PaedDr. Zdeněk Záhrobský)

 6. Kritýna Cajthamlová: Příprava a vlastnosti zeleného biokompozitu využívající papírového odpadu (ochrana život. prostředí, ....)

Nemalou část zásluh za první místa mají i konzultanti prací, kteří většinou navrhují smysluplné téma a pomáhají s řešením problémů, formální a jazykovou úpravou prací. Největší část práce ale vždy leží na bedrech autorů. Všem letošním účastníků SOČky moc děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Zejména kvůli skvělým výsledků v SOČce se naše škola umisťuje již několik let mezi třemi nejlepšími středními školami Plzeňského kraje ve výsledcích předmětových soutěží. Každý ze soutěžících osobně přispěl k tomu, že se toto hodnocení bude velmi pravděpodobně opakovat i příští rok a možná bude i lepší než v minulých letech, protože tolik prvních míst s postupem do celostátního kola naši autoři ještě nikdy nevybojovali.

Ani ti, kteří neobsadili žádné z prvních tří míst, by neměli zapomínat, že i oni patří mezi ty elitní žáky středních škol, kteří udělali spoustu odborné práce navíc, což veřejně ocenili všichni porotci, místopředseda ústřední komise SOČ Ing. Oldřich Pytela, DrSc., ředitel pořádajícího gymnázia L. Pika Plzeň i hosté z krajského úřadu Plzeňského kraje – Mgr. Jaroslav Šobr, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová.

Odborné práce na podobné úrovni se podařilo vytvořit pouze dalším 60 středoškolákům ze 12 středních škol kraje, kde se ale nachází celkem 55 středních škol, na kterých studuje několik tisíc žáků.

Na závěr je třeba zdůraznit smutnou konečnou bilanci účasti bývalých žáků naší školy v celostátním kole, kdy se po nebývalém úspěchu v krajském kole odhodlali k účasti pouze 2 autoři, a to Tomáš Benčík a Pavla Lisnerová. Nejsmutnější na tom je, že ostatní svou nezodpovědností a pozdní nebo žádnou omluvou nedali šanci ani jiným účastníků soutěže, aby se zúčastnili místo nich. Kromě toho samozřejmě udělali ostudu nejen škole, ale i organizátorům soutěže a zklamali konzultanty, kteří doufali v jejich dobré umístění. Bohužel si řada z nich neuvědomila, že za jejich prací i za jejich doporučením do celostátní přehlídky SOČ je spousta práce těch, kteří jim k tomu pomáhali. Neodpustím si osobní poznámku - po tomto zklamání jsem vážně přemýšlel nad tím, že mi celá SOČka už nestojí za námahu. Následně jsem si ale uvědomil, že bych tím velmi pravděpodobně poškodil řadu dalších budoucích zodpovědnějších autorů. Garantka krajské přehlídky SOČ ale svoji fukci opravdu vzdala. 

A konec byl přece jen veselý, přestože Veselý na celostátní přehlídku ani nepřijel. Tomáš Benčík obsadil třetí místo, Pavla čtvrté. Oběma gratuluji a držím jim palce při studiu na plzeňské ZČU.


Fotografie najdete na vval.rajce.idnes.cz.


Mgr. Vladimír Valach, garant okresního kola SOČ


Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti na gymnáziu v Rokycanech, 3. 4. 2018

3. 4. 2018 proběhlo okresní kolo SOČ, kde žáci Gymnázia a SOŠ Rokycany obhajovali 21 odborných prací a soutěžili v přírodovědných oborech s blovickými hosty a jejich 6 pracemi. Kromě toho se našeho okresního kola zúčastnil i autor geologické práce z Gymnázia Plasy. SOČ se účastní vždy nejlepší maturitní práce žáků gymnázia a žáků oboru informační technologie. Práce byly zařazeny do 15 oborů, 15 prací bylo přírodovědných (z toho 6 Blovice, 1 Plasy), 8 humanitních, 5 technických. K postupu do krajského kola bylo doporučeno 25 prací, jedna práce podmíněně. Hosté z Blovic opět dosáhli velkého úspěchu, protože jejich práce dosahují kvality vědeckých publikací, a tak obsadily několik prvních míst. Přesto se povedlo zvítězit žákyni rokycanského gymnázia Kristýně Cajthamlové v oboru ochrana a tvorba životního prostředí a Tomáši Benčíkovi (opět gymnázium Rokycany) v oboru tvorba učebních pomůcek. V krajském kole se práce našich žáků pravidelně umisťují na stupních vítězů, za což škola dostává body v hodnocení programu Excelence a podle toho i finanční příspěvek od MŠMT, kromě toho hodnocení prací SOČ udržuje naši školu již několik let mezi prvními třemi nejlepšími školami v kraji v hodnocení výsledků soutěží podle KÚ Plzeňského kraje. Fotografie najdete na vval.rajce.idnes.cz

Letošní komise pracovaly většinou v mírně odlišném složení než minulý rok a je třeba vyzdvihnout jejich skvělou práci. SOČ se jako hodnotitelé zúčastnili v komisi humanitních předmětů: Mgr. Hana Kopová, PaedDr. Zdeněk Záhrobský, Mgr. Monika Drechslerová, v komisi technických oborů a informatiky Ing. Jaroslav Burda, Mgr. Jaromír Háka, Mgr Klára Kunešová a Mgr. Helena Čížková a v komisi přírodovědných oborů  RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. (Blovice) Mgr. Jana Koudelová (Plasy) a Mgr. Vladimír Valach, Ing. Drahomíra Rancová a RNDr. Stanislava Mayerová . Dík patří i oběma zástupcům ředitelky školy, panu Benediktovi a paní Mužíkové, kteří zorganizovali suplování za 10 učitelů školy a přesunuli výuku z učeben používaných při obhajobách prací. K hladkému průběhu okresního kola přispěla i paní Beranová (DDM Rokycany), která se postarala o diplomy a knižní poukázky pro autory na prvních třech místech v každém oboru. Autoři na prvním místě obdrželi například knižní poukázku na 600 Kč. Díky patří i generálnímu sponzorovi SOČ, společnosti CZ.NIC.

Všem postupujícím přeji pevné nervy, přesnou paměť, funkční techniku při dalších obhajobách a hodně štěstí na otázky komisí i publika.

Mgr. V. Valach, garant školního a okresního kola SOČ

Školní kolo SOČ 20. 3. 2018

    Školní kolo SOČ proběhlo 20.3. 2018 na gymnáziu Rokycany za účasti 24 žáků - autorů prací, z toho 2 žáci jsou autory 1 práce. Komise sledovala vždy 8 nebo 7 prací. Komise matematika - fyzika - informatika - elektronika letos rozhodovala ve složení Jaroslav Háka a J. Burda, Helena Čížková. Rozrostla se komise přírodovědných předmětů: Drahomíra Rancová, Stanislava Mayerová, Vladimír Valach, humanitní komisi tvořili členové: Zdeněk Záhrobský, Hana Kopová, Jaroslava Ježková. Všechny práce byly doporučeny k postupu do okresního kola, u některých samozřejmě s výhradami. V dnešním kole nebylo většinou oznamováno soutěžícím pořadí, to bude důležité určit až v okresním kole. Tím bude také stanoven postup nejlepších do krajského kola, kam se podle naplnění oboru dostanou většinou jen 2 (u méně obsazovaných oborů až 4) nejlepší.


Seminář pro začínající autory - Gymnázium L. Pika Plzeň 7. 11. 2017
   V úterý 7. 11. proběhl seminář začínajících autorů SOČ, kterého se zúčastnilo 9 žáků naší školy. Na výzvu poslanou přes Bakaláře reagovaly pouze dvě žákyně. Po osobní informaci v septimě, 3.B, oktávě a 4.I  se ohlásil velký počet zájemců. O účast projevila zájem téměř celá oktáva i septima. Opravdu nebývalý zájem o účast na semináři mne překvapil -  přesáhl totiž jakoukoli únosnou mez a v podstatě bychom byli schopni obsadit dvě třetiny kapacity učebny pořádající školy. Vybral jsem tedy ty žáky, kteří se přišli domluvit osobně, k tomu ještě s důrazem na to, aby se nezúčastnili pouze zástupci posledních ročníků. Je jen škoda, že seminář neprobíhá jako kdysi ve sněmovním sále krajského úřadu, kam nebyl problém přivézt jakýkoli počet zájemců. Zúčastnili se Šárka Altmanová, Lucie Hronová, Adéla Červenková, David Štych, Hana Lisnerová, Matouš Marek, Š. Beranová, Ladislav Kalouš a Jan Fous. V příštích letech bude třeba oslovit i mladší žáky školy, aby měli šanci zúčastnit se semináře ještě před tím než začnou práce tvořit, udělali si představu o tom, co všechno tato tvorba obnáší a mohli včas začít tvořit. 
    Program semináře byl letos výrazně inovován - krajská garantka Mgr. Eva Šafandová letos dala prostor především loňským účastníkům celostátního kola SOČ, kteří se s grácií zhostili úkolu seznámit své méně zkušené kolegy se vším, co soutěž SOČ obnáší. Kromě prezentací připravených pro celostátní kolo SOČ byla velmi přínosná i doporučení na základě osobních zkušeností a sdělení vlastních pocitů. Během semináře podávala základní informace o soutěži a moderovala celý program E. Šafandová, která byla hlavní organizátorkou akce. Semináře se nezúčastnili porotci, ale jejich obvyklá doporučení zazněla bez výjimky z úst loňských soutěžících. Na webu gymnázia                                        L. Pika http://www.gop.pilsedu.cz/seminare-soc budou k dispozici prezentované vzdělávací materiály.
    Se všemi účastníky jsem se shodli, že letošní seminář byl velmi přínosný a po loňském méně povedeném měl obrovský motivační účinek zvláště pro autory, kteří si mysleli, jak je / bude jejich práce úžasná a zjistili, že existují práce ještě výrazně úžasnější.
Všechny fotografie jsou vloženy na vval.rajce.idnes.cz. Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2016 / 2017

SOČ - celostátní kolo 16. až 18.6. 2017 - konečně medailová pozice

   I v celostátním kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) zaznamenali naši žáci ohromný úspěch - Nicole Jacobiové se povedlo obsadit jednu medailovou pozici - získala 3. místo v oboru stavebnictví s prací Příprava částicového kompozitu se zvýšenou odolností vůči agresivnímu prostředí. Práce se věnovala tvorbě alternativního stavebního materiálu, kterým by bylo možné nahradit beton, a testováním jeho fyzikálních a chemických vlastností. Marek Bistřický postoupil z prvního místa v krajském kole do celostátního kola s prací Optické vlastnosti laserově zpracovaných povrchů, obsadil v konkurenci dalších 14 prací také skvělé 6. místo. Oběma úspěšným autorům gratuluji a přeji jim, aby byli i dále stejně úspěšní při studiu na vysoké škole.


SOČ - krajské kolo 26. 4. 2017

    V krajském kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) bylo prezentováno 25 prací z 28, které byly doporučeny k postupu. Největšího úspěchu dosáhli autoři z oboru fyzika - obsadili všechny medailové pozice. Marek Bistřický postoupil z prvního místa do celostátního kola s prací Optické vlastnosti laserově zpracovaných povrchů, Dan Wohlrath obsadil 2. místo s prací Akustická emise vybraných slitin kovů při zkoušce tahem a o postupu jeho práce se bude licitovat – v případě, že některý z krajů nedoporučí práci z prvního místa k postupu do celostátního kola, má Dan šanci se jej zúčastnit. Další autorkou postupující do celostátního kola v oboru stavebnictví, která obsadila skvělé první místo, je Nicola Jacobiová s prací Příprava částicového kompozitu se zvýšenou odolností vůči agresivnímu prostředí. Nesporným úspěchem je i první místo Marka Meduny z oboru politologie, který prezentoval práci Život Františka Mrázka ve světle dostupných zdrojů. Tato práce bohužel nebyla komisí doporučena k postupu do celostátního kola SOČ. Dalšími úspěšnými autory jsou i Simona Hubáčková (2. místo ze 7 prací v oboru historie), Alois Glazer (3. místo ze 7 - informatika), Jakub Huňáček (3. místo z 5 – zdravotnictví), Kristýna Sudová (2.místo ze 3 – kultura a umění), Kateřina Škorvánková (3. místo ze 4 – fyzika), Jan Chytil (3. místo – chemie), Alena Dědičová (3. místo – biologie), Kateřina Koubíková (3. místo – tvorba a ochrana životního prostředí). Žáci naší školy obsadili tedy celkem 3 první místa, 3 druhá místa a 6 třetích míst.

    Všichni autoři, kteří měli odvahu vystoupit v krajském kole před odbornými porotami, skvěle reprezentovali školu. Velký dík patří všem konzultantům a garantům, kteří se značnou měrou podíleli na tvorbě prací. Zaslouženou radost z úspěchů žáků školy bohužel kazí jednak neomluvená neúčast 2 autorů, kteří měli rozhodě šanci uspět: Karla Maříka a Anežky Růžičkové, jednak zklamání nad některými výroky komise biologických oborů, které neodpovídají pravidlům pro hodnocení odborných prací. Připomínky typu "Autorka má v práci příliš cizojazyčných zdrojů - v češtině přece existuje řada kvalitních učebnic," jsou naprosto přes čáru. Rozhodně si také nemyslím, že by autor práce měl odcházet po obhajobě se slzami v očích, což se letos povedlo předsedovi komise panu Caisovi. Demotivace autora po zážitku této kvality by mohla být dosti dlouhodobá. Na úpadku kvality hodnocení zmíněné komise jsme se shodli s kolegou Vlachem, který se profesionálně věnuje studiu výskytu a ekologii raků v ČR a je jedním z nejfundovanějších odborníků, kteří vedou práce začleněné do SOČ. Zvláště letošní hodnocení kategorie zdravotnictví vypadalo jako kdyby komise hodnotila téměř výhradně podle toho, jak se autorovi povedla obhajoba a práce nečetla nebo neměla ponětí o kritériích hodnocení. Na druhém místě totiž skončila práce založená na dotazníkovém šetření výskytu migrén a až za ní řada experimentálních prací.

    Stejně tak je mírně demotivující a naprosto postrádající zpětnou vazbu, když komise historie a dalších humanitních oborů oznámí, že doporučí k postupu pouze jednu práci ze 4 oborů, protože ostatní nesplňují nároky kladené na práce doporučené do celostátního kola, a při tom jednotlivým autorům nesdělí, co je vlastně v jejich práci špatně.

    Je velká škoda, že vysoce odborné práce zpracovávané žáky oboru informační technologie nemají stále požadovanou úroveň textů. Letos chlapci výrazně vylepšili prezentace po intenzivním tréninku během výuky, ale bylo by třeba vylepšit jak strukturu textu, tak další parametry. Tolerance komise technických oborů se postupně snižuje, protože žáci z jiných škol začínají postupem času přihlašovat do SOČ práce se stále lépe zpracovanou textovou částí. Sami porotci ale prohlásili, že kvalita zpracování technických zařízení nebo softwaru a odbornost prací je srovnatelná a většinou rozhodují rozdíly v dokumentaci a kvalitě prezentace práce.

     A protože autoři jsou bez výjimky letošní maturanti, odnášejí si ze SOČ všichni alespoň spoustu zkušeností s obhajobou vlastní odborné práce, které využijí i na vysoké škole a velmi brzy i při maturitních obhajobách, kde budou ozdobou každého maturitního dne. Žákům SOŠ je dokonce tato obhajoba odpuštěna právě na základě účasti v krajském kole SOČ. Nezbývá než popřát postupujícím pevné nervy a štěstí v celostátním kole a ostatním, aby se co nejčastěji potkávali s objektivními hodnotileli.

    Fotografie z akce lze najít na vval.rajce.idnes.cz a na webu gymnázia L. Pika V Plzni. Tabulku s kompletními výsledky lze najít pod odkazem výsledky ve sloupci vlevo.

Mgr. V. Valach, koordinátor SOČ

zleva: Daniel Wohlrath -
licitace o postupu ze 2. místa - fyzika
           Marek Bistřický - 1. místo - fyzika - postup do celostátního kola 
           Kateřina Škorvánková - 3. místo fyzika
           Nicola Jacobiová - 1. místo - stavebnictví - postup do celostátního kola
Okresní kolo SOČ 28. 3. 2017

28.3.2017 proběhlo okresní kolo SOČ, kde žáci Gymnázia a SOŠ Rokycany obhajovali 30 odborných prací a zároveň soutěžili v biologických oborech s blovickými hosty a jejich 6 pracemi. Ze školního kola nebyla jedna práce doporučena k postupu, jedna autorka odstoupila po školním kole. V okresním kole kromě 2 prací doporučily 3 komise k postupu většinu ostatních, jednu práci s výhradami a autorka musí doplnit výsledky, diskusi a závěr práce. Jako tradičně byli velmi úspěšní hosté z Blovic, jejichž práce dosahují kvality vědeckých publikací a obsadily několik prvních míst. Přesto se povedlo rokycanské Aleně Dědičové zvítězit v oboru biologie, kde bývají blovičtí tradičně nejsilnější. SOČ se účastní vždy nejlepší maturitní práce žáků gymnázia a žáků oboru informační technologie. V krajském kole se práce našich žáků pravidelně umisťují na stupních vítězů, za což škola dostává body v hodnocení programu Excelence a podle toho i finanční příspěvek od MŠMT, kromě toho hodnocení prací SOČ udržuje naši školu mezi prvními třemi nejlepšími školami v kraji v hodnocení soutěží podle KÚ Plzeňského kraje. Kompletní informace o průběhu a úspěších našich žáků v SOČ lze najít na  https://sites.google.com/a/gasos-ro.cz/soc---stredoskolska-odborna-cinnost/. Všechny fotografie jsou vloženy na vval.rajce.idnes.cz

Letošní komise pracovaly většinou v mírně odlišném složení než minulý rok a je třeba vyzdvihnout jejich skvělou práci. SOČ se jako hodnotitelé zúčastnili v komisi humanitních předmětů (7 prací): Mgr. Hana Kopová, PaedDr. Zdeněk Záhrobský, Mgr. Monika Drechslerová, Mgr. Jaroslava Ježková, v komisi technických oborů a informatiky (13 prací) Ing. Jaroslav Burda, Mgr. Jaromír Háka a Mgr Klára Kunešová a v komisi přírodovědných oborů (16 prací) Ing. Drahomíra Rancová,  RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. a Mgr. Vladimír Valach. Dík patří i oběma zástupcům ředitelky školy, panu Benediktovi a paní Mužíkové, kteří zorganizovali suplování za 8 učitelů školy a přesunuli výuku z učeben používaných při obhajobách prací a paní ředitelce Rancové, která bezplatně poskytla obědy v jídelně školy celé blovické konkurenční výpravě. Velmi významnou měrou pomohla k hladkému průběhu okresního kola SOČ i paní Beranová z DDM, která se postarala o diplomy a knižní poukázky pro autory na prvních třech místech v každém oboru. Pro ilustraci - autoři na prvním místě obdrželi knižní poukázku na 600 Kč. 

Okresní kolo nebylo výjimečné jen skvělou spoluprací organizačního týmu, ale i všech autorů. Všichni totiž vždy nastoupili k obhajobě přesně, kdy bylo třeba, a většinou zcela přesně dodržovali časové limity obhajob. A tak se stalo, že obhajoby před komisí přírodovědných předmětů skončily o 5 minut dříve než bylo předpokládáno. Dosud se vždy končilo minimálně o 20 minut později. 

Radost nám letos udělal i redaktor Rokycanského deníku pan Havránek, který přijel dříve než obvykle a zúčastnil se nejen vyhlašování výsledků komise technických oborů, ale krátce i  obhajob před komisí přírodovědných oborů. 29. 3. Rokycanský deník pak zveřejnil fotografie a krátkou informaci o soutěži a chystá další článek.

Všem postupujícím přeji pevné nervy, přesnou paměť, funkční techniku a hodně štěstí na otázky komisí i publika při obhajobách v krajském kole SOČ.

Mgr. V. Valach, koordinátor školního a okresního kola SOČ.


Školní kolo SOČ 14. 3. 2017

    Školní kolo SOČ proběhlo 14.3. 2017 na gymnáziu Rokycany za účasti 30 žáků - autorů prací. O nejvyšším počtu prací rozhodovala komise fyzika - informatika - elektronika - Jaroslav Háka a J. Burda. Menší počet prací měla komise biologie - chemie + příbuzné obory ve složení Drahomíra Rancová, Vladimír Valach, nejméně prací měla na starost humanitní komise: Zdeněk Záhrobský, Hana Kopová, Jaroslava Ježková a Monika Drechslerová. S výjimkou jedné technické práce byly všechny další doporučeny k postupu do okresního kola, kde se již bude rozhodovat o pořadí, a tím i o postupu nejlepších do krajského kola.

V. Valach


Seminář SOČ pro začínající autory, 2. 11. 2016, Gymnázium L. Pika Plzeň

    Jako tradičně proběhl na začátku listopadu seminář SOČ pro začínající autory. Z naší školy se letos zúčastnil nebývalý počet zájemců - ze SOŠ: Kejval, Bendek, Hrubý, Fuchs, Reichl, Beneš, Varga. Z gymnázia Němečková, Bistřický, Huňáček, Lisko, Wohlrath, Škorvánková, Huy Duong Nhat, Hron, Meduna, Pešek, Sudová, Koubíková, Hubáčková, Skočilová, Dědičová. Seminář bohužel nebyl obsahově zcela optimální, protože přednášející vystupovali v jiném pořadí než obvykle a nezazněly informace, které jsou pro naše žáky nejdůležitější - rady předsedů porot podle jejich zkušeností z obhajob v krajském kole SOČ a rady ke struktuře a obsahu vlastní práce. V prezentacích, které jsou ke stažení na webu gymnázia L. Pika (http://www.gop.pilsedu.cz/seminare-soc) a také pod odkazy níže, je k nalezení i to, co na semináři letos nezaznělo. Několik fotografií ze semináře je uloženo na http://vval.rajce.idnes.cz/2016_11_02_Gymnazium_a_SOS_Rokycany_-_Seminar_SOC_Plzen_-_Gymnazium_L._PikaV. Valach, garant okresního a školního kola SOČStředoškolská odborná činnost (SOČ) 2015 / 2016

SOČ 2015 / 2016 – po krajském kole -  již poněkolikáté 2 práce postupují na celostátní přehlídku


Vojtěch Štverák - krajská přehlídka Plzeň                        Šimon Ekl - krajská přehlídka Plzeň


Reprezentační tým Gymnázia a SOŠ Rokycany - krajská přehlídka Plzeň

    Školní kolo SOČ proběhlo 15.3. 2016. Žáci gymnázia a SOŠ prezentovali 30 prací, opět více než v minulém roce (21 prací) a 3x více než v roce 2014. Výrazně se zlepšila spolupráce s konzultanty prací, kteří doporučují práce našich žáků do soutěže. V posledních dvou ročnících se již nestalo, že by kvalitní práce nebyla do soutěže přihlášena. 26 prací postoupilo do okresní přehlídky, která proběhla již 29. 3. 2016 opět v Rokycanech, letos v budově nového gymnázia, kde bylo možno rozdělit velký počet soutěžících do 3 učeben mezi 3 různé komise. Autoři postupujících prací zpracovali témata z oborů chemie (3 práce), biologie (2 práce), zdravotnictví (3 práce), elektrotechnika (2 práce), informatika (4 práce), tvorba učebních pomůcek (2 práce), historie (8 prací), humanitní a společenskovědní obory (1 práce). Řada autorů opakovala i v okresním kole některé začátečnické chyby, ale ti zodpovědnější již ve školním kole prezentovali své práce naprosto bezchybně a při diskusi ukázali, že témata ovládají v celém rozsahu. Kompletní seznam autorů a názvů prací je k dispozici na http://sites.google.com/a/gasos-ro.cz/soc---stredoskolska-odborna-cinnost/, fotografie ze všech kol soutěže je možné vyhledat na http://vval.rajce.idnes.cz/

Okresní kolo SOČ se již tradičně konalo společně pro okresy Rokycany a Blovice. Blovičtí opět přihlásili do soutěže velmi kvalitní práce, které byly s malými výhradami doporučeny do krajského kola SOČ. Blovické gymnázium zastupoval také RNDr. Pavel Vlach Ph.D. v roli porotce. Z 26 rokycanských prací bylo doporučeno k postupu do krajského kola 21 prací z 8 oborů. Jakub Němec přihlásil do soutěže dokonce 2 práce a před okresním kolem odstoupil v oboru informatika a pokračoval s prací Mobilní minipočítač Raspberry Pi, která spočívala ve vytvoření vlastního tabletu. Velká konkurence letos znemožnila postup i 4 autorům prací z oboru historie. Do krajského kola bylo umožněno postoupit čtyřem úspěšnějším autorům v tomto oboru a právě čtvrtý z okresního kola, Šimon Ekl (obrázek vpravo nahoře), dokonce krajské kolo vyhrál a postupuje do kola celostátního s prací o Františku Hoznauerovi. Velkého úspěchu dosáhl v krajské přehlídce 27. 4. i Vojtěch Štverák (obrázek vlevo nahoře) s prací Materiálová recyklace odpadní pryže, když obsadil první místo v oboru chemie a také postupuje do nejvyššího kola SOČ. Zejména v krajském dokázali všichni autoři, že jsou schopni ve srovnání s běžnými žáky školy udělat kus práce navíc a nespokojí se pouze s průměrnou prací. Všichni byli žáky letošních maturitních tříd a své práce budou obhajovat v květnu při maturitě, žákům SOŠ byla dokonce účast v krajském kole SOČ uznána jako úspěšná maturitní obhajoba a mají tedy jednu část maturity za sebou. Gymnazisté si již potřetí vyzkoušeli obhajobu maturitní práce – v krajském kole dokonce před odbornou porotou - a vlastní maturitní obhajoba ve škole bude pro ně jednoznačně pouze příjemným společenským zážitkem. Práce všech autorů z naší školy přinášejí nové poznatky (chemie, biologie, historie) nebo autoři vytvářejí prakticky použitelné učební pomůcky, webové aplikace nebo elektrotechnické a elektronické výrobky. Na předních pozicích v krajském kole se neumisťují pouze práce z oboru chemie vedené odborníky z vysokých škol, ale pravidelně i práce z historie vedené Mgr. Zdeňkem Záhrobským, práce z informatiky a elektrotechniky vedené kolegy ze SOŠ a práce z biologie a zdravotnictví vedené RNDr. S. Mayerovou a Mgr. V. Valachem. Řada prací by měla šanci uspět po malém rozšíření jako bakalářské práce. 15 z 20 prací žáků Gymnázia a SOŠ Rokycany (K.Šmídová se krajského kola nezúčastnila) obsadilo 1. až 3. místo, v minulém roce 9 z 11 prací.

Jako členové porot a zároveň konzultanti nebo garanti většiny přihlašovaných prací rozhodovali Mgr. Jaromír Háka, Mgr. Miloslav Bělský, Mgr. Zdeněk Záhrobský, Ing. Jaroslav Burda, Ing. Drahomíra Rancová, Mgr. Vladimír Valach (všichni Gymnázium a SOŠ Rokycany), RNDr. Pavel Vlach Ph.D. (Gymnázium Blovice, oddělení biologie CBG Fpe ZČU Plzeň), Mgr. Hana Kopová a Mgr. Jaroslava Ježková (obě Gymnázium a SOŠ Rokycany). Za organizační pomoc je třeba poděkovat oběma zástupcům naší školy Mgr. Pavlu Benediktovi a Ing. Miladě Mužíkové a také Mgr. Martině Beranové (DDM Rokycany / FPe ZČU Plzeň), která v okresním kole zajistila a vypisovala diplomy a prezenční listiny a předávala za první až třetí místo finanční odměny věnované krajským úřadem. Sponzorský dar na provozní výdaje poskytl i generální sponzor soutěže firma CZ.NIC, správce domény cz.

Velká gratulace patří účastníkům letošní celostátní přehlídky. Vojta Štverák skončil 11. z 15 soutěžících v oboru chemie, Šimon Ekl 13. ze 16 v oboru historie. I když neobsadili medailové pozice, je nutné si uvědomit, že patří mezi nejlepší v České republice.


Tabulku s kompletními výsledky lze najít na odkazu výsledky ve sloupci vlevo.

Fotodokumentaci školní a okresní i krajské přehlídky SOČ lze vyhledat na adrese vval.rajce.idnes.cz podle data konání akce.

 

Mgr. Vladimír Valach, garant školní a okresní přehlídky SOČ


Průběžně - školní a okresní kolo SOČ   
    Školní kolo SOČ proběhlo 15.3. 2016 a prezentováno bylo 30 odborných prací. Okresní kolo se konalo 29.3. 2016 opět s účastí žáků blovického gymnázia. Prací se letos sešlo opět více než v minulých ročnících: v okresním kole 30, z toho 6 blovických. Vzrůstá i kvalita prací - ve školním kole byly vyřazeny pouze 2 práce, v okresním 4 práce. Do krajského kola tedy postupuje 20 rokycanských z původního počtu 30 přihlášených. Blovické práce postupují všechny. Obory, ve kterých budou autoři prací soutěžit jsou víceméně podobné, jako v minulosti, tzn. chemie (3x), biologie (2x), zdravotnictví (3x), ochrana a tvorba ŽP (1), geologie (1), tvorba učebních pomůcek (3x), 8x historie, 1 x filosofie..., 2 x elektrotechnika, 4 x informatika, 1x ekonomie. Autoři prací mají za sebou již 2 vystoupení před hodnotící komisí, u řady z nich se vyskytly začátečnické problémy s prezentováním. Věřím, že v krajském kole SOČ na všechny určitě zapomenou a že se jim co nejlépe podaří formulovat myšlenky a dobře a asertivně komunikovat  s porotci. Tabulku s kompletními výsledky lze najít na odkazu výsledky ve sloupci vlevo.
    Krajské kolo proběhne 27.4. 2016.
Fotodokumentaci školní a okresní přehlídky SOČ lze vyhledat na adrese vval.rajce.idnes.cz podle data konání akce.

         fotografie: Petr Záhora prezentující práci Model mísící jednotky - viz funkční model vlevo na lavici. Vpravo od tabule elektrokolo přestavěné Michalem Sklenářem.


Mgr. Vladimír Valach, garant školní a okresní přehlídky SOČ


4. 11. 2015seminář SOČ pro začínající autory, 8:00 - cca 12:30, Gymnázium L. Pika Plzeň
Pravidelně konaná akce na začátku listopadu vhodná zejména pro žáky se zadanou maturitní seminární prací nebo s jasnou ideou, co budu dělat a odhodláním začít dříve. Za účast v celostátním kole SOČ se připisují body do přijímacího řízení na VŠ, umístění do 3. místa je zárukou přijetí na VŠ příbuzného oboru bez přijímacích zkoušek!!!
účastníci - gymnázium: Hana Ludvíková, Kristýna Šmídová, Roman Kala, SOŠ: Klára Štanglová, David Opp, Záhora, Michal Eret, Roman Sojka
 Stručný zápis ze semináře a prezentace najdete na http://www.gop.pilsedu.cz/seminare-soc. Odkazy na některé materiály - prezentace používané pravidelně při této akci jsou i v následujícím seznamu:  

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2014 / 2015 – opět 2 práce na celostátní přehlídce

    Školní kolo SOČ proběhlo 11.3. 2015. Žáci gymnázia a SOŠ prezentovali 21 prací, tzn. více než dvojnásobek proti 10 pracem v minulém ročníku. Kromě dvou postoupili ostatní do okresní přehlídky. Autoři si vybírali témata z oborů fyzika (3 práce), chemie (1 práce), biologie (7 prací), zdravotnictví (2 práce), zemědělství a potravinářství (1 práce), elektrotechnika (1 práce), tvorba učebních pomůcek (2 práce), historie (3 práce), humanitní a společenskovědní obory (1 práce). Někteří autoři při prezentacích ukázali řadu začátečnických chyb, ale ti zodpovědnější již v tomto kole prezentovali své práce naprosto bezchybně a při diskusi ukázali, že témata ovládají v celém rozsahu. Kompletní seznam autorů a názvů prací je k dispozici na http://sites.google.com/a/gasos-ro.cz/soc---stredoskolska-odborna-cinnost/.

    Okresní kolo proběhlo 7. 4. 2015 opět v Rokycanech v budově starého gymnázia. Toto kolo se již tradičně mělo konat společně pro okresy Rokycany a Blovice. Blovičtí však letos nepřihlásili do soutěže žádnou práci, takže blovické gymnázium zastupoval pouze RNDr. Pavel Vlach Ph.D. v roli porotce. Z 19 prací bylo doporučeno k postupu do krajského kola 13 prací z 9 oborů. Autoři prací předvedli nadprůměrné výkony a dokázali, že jsou schopni ve srovnání s běžnými žáky školy udělat kus práce navíc a nespokojí se pouze s průměrnou prací. Téměř všichni jsou žáky letošních maturitních tříd a své práce obhajovali v květnu při maturitě. Druhá generální zkouška – obhajoba před odbornou porotou se všem velmi hodila.

    Jako členové porot rozhodovali Mgr. Jaromír Háka (Gymnázium a SOŠ Rokycany), Mgr. Miloslav Bělský, RNDr. Pavel Vlach Ph.D. (Gymnázium Blovice, oddělení biologie CBG Fpe ZČU Plzeň), Mgr. Zdeněk Záhrobský (Gymnázium a SOŠ Rokycany), Mgr. Robert Harnoch (Gymnázium a SOŠ Rokycany), Mgr. Vladimír Valach (Gymnázium a SOŠ Rokycany). Za organizační pomoc je třeba poděkovat Mgr. Martině Beranové (DDM Rokycany / FPe ZČU Plzeň). V okresním kole zajistila a vypisovala diplomy a zároveň předávala za první až třetí místo finanční odměny věnované sponzorem CZ.NIC.

    Krajské kolo SOČ proběhlo v Plzni 29. 4. 2015 na Gymnáziu Luďka Pika. Obhajoby probíhaly před odbornými porotami sestavenými z pracovníků vysokých škol, muzeí a dalších odborných institucí. Autoři 2 perspektivních prací bohužel na účast v krajském kole rezignovali, ale 9 z 11 prací žáků gymnázia Rokycany obsadilo 1. až 3. místo.

    Do celostátního kola postoupili autoři z prvních míst v krajském kole, tzn. Vladislav Wohlrath a Šárka Janáková, na fotce čtvrtá a sedmý zleva.


    Za úspěchy v krajském kole SOČ získala naše škola 40 bodů ze 105 do soutěže o nejúspěšnější školu kraje v soutěžích (olympiády, klokan, sportovní a umělecké soutěže...) a SOČka nás tak posunula na 2. místo za gymnázium Klatovy. 

    Od 19. do 21. 6. proběhla Celostátní přehlídka prací středoškolské odborné činnosti, která se letos konala na VŠE v Praze pod vedením organizačního týmu v čele s prorektorem doc. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. a Ing. Petrem Mazouchem, Ph.D., proděkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE, společně s předsedou Ústřední poroty SOČ prof. Ing. Oldřichem Pytelou, DrSc. ve spolupráci s tajemnicí Ústřední komise SOČ Ing. Miroslavou Fatkovou. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada vědeckých kapacit z Akademie věd, univerzit a vysokých škol.

    Oba naši žáci dosáhli velmi podobného umístění jako Lucie Černá (4. místo) a Martina Cinkeová (12. místo) v minulém roce. V obrovské konkurenci prací zpracovávaných středoškoláky na vědeckých pracovištích univerzit obsadil Vladislav Wohlrath 7. místo mezi 16 soutěžícími v oboru fyzika s prací tvořenou pod vedením Mgr. Heleny Čížkové v domácích podmínkách. Nesporného úspěchu dosáhla i Šárka Janáková, která obsadila 13. místo ze 16 soutěžících v oboru chemie. Škoda jen, že se nepodařilo prosadit v licitacích o postupu do celostátního kola 2 naše další autory – Zdeňka Turka a Veroniku Kasíkovou, když v některých oborech měly jiné kraje až 3 autory. Právě v oboru fyzika vylicitoval například kraj jihomoravský 2 zástupce a kraj olomoucký dokonce 3 zástupce, z nichž se ale ani jeden nedostal před našeho Vladislava Wohlratha a nejlepší z olomouckých skončil na 11. místě. Pravděpodobně mají zástupci zejména moravských krajů ostřejší lokty.

    Naše škola se stává po SPŠE Plzeň (3., 7. a 13. místo) jednou z dalších tří nejúspěšnějších středních škol plzeňského kraje a zároveň jedním ze 3 nejúspěšnějších gymnázií kraje. Ukazuje to nejen počet účastníků v celostátní přehlídce, ale i jejich umístění: klatovské gymnázium 6. a 13. místo, Gymnázium a SOŠ Rokycany 7. a 13. místo, gymnázium Františka Křižíka 6. a 14. místo. Žáci žádné další školy plzeňského kraje nedosáhli lepšího umístění než žáci jmenovaných škol a zároveň žádná další škola plzeňského kraje neměla více než jednoho zástupce.

    Všem soutěžícím děkuji za skvělou reprezentaci školy.

    Fotodokumentaci školní, okresní a krajské přehlídky SOČ lze vyhledat na adrese vval.rajce.idnes.cz podle data konání akce.

Mgr. Vladimír Valach, garant školní a okresní přehlídky SOČ


Celostátní přehlídka SOČ – Plzeň 2014

    Od 13. do 15. 6. 2014 proběhla Celostátní přehlídka prací středoškolské odborné činnosti, která letos konala v Plzni na Gymnáziu L. Pika (Doubravka) a v Techmánii. Slavnostního zahájení v techmánii se zúčastnila i řada významných osobností jako ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA , primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a řada vědeckých kapacit. Na přehlídce prezentovaly své práce i 2 bývalé žákyně rokycanského gymnázia – maturantky Martina Cinkeová a Lucie Černá, které vybojovaly první místa v krajském kole SOČ. Lucie Černá dosáhla velkého úspěchu, protože v obrovské konkurenci prací zpracovávaných středoškoláky na vědeckých pracovištích univerzit obsadila 4. místo ze 16 soutěžících v oboru zemědělství s prací Změny kvality konzumních vajec během jednoho roku. Její práci vedla RNDr. Stanislava Mayerová. Nesporného úspěchu dosáhla i Martina Cinkeová, která obsadila 12. místo ze 16 soutěžících v oboru historie s prací Odrazy historie v rodině Pangerlů. Práci vedl Mgr. Karel Foud, garantem za školu byl PaedDr. Zdeněk Záhrobský.

Děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci školy.

Lucka s Martinou při zahájení celostátní přehlídky SOČ v Techmánii

Orientační program přehlídky:

1. slavnostní zahájení v Techmánii 13.6. od 17:00,

2. obhajoby prací SOČ na Gymnáziu L. Pika 14.6. 8:00 až 14:00

3. posterové prezentace prací na chodbách školy 14. 6. od 15:00

4. exkurze autorů na vybraná zajímavá místa v Plzni,

    vyhlášení vítězů v Techmánii 15.6. od 13:30


Fotodokumentace – viz http://vval.rajce.idnes.cz/2014_06_13_az_15_SOC_celostatni_prehlidka_PlzenUvažovaná bláznivá změna harmonogramu, aneb jak bývalý ministr ze všech blbce udělal

Návrh harmonogramu soutěže SOČ:

 • Školní kolo: cca 5. 2. ?

 • Okresní kolo: cca 19. 2. ?

 • Krajské kolo: únor – 23. březen ?

 • Celostátní přehlídka: do konce dubna ?

Vše se tedy v budoucnu možná někdy urychlí cca o měsíc až měsíc a půl. V návaznosti na to budou upraveny i termíny odevzdávání maturitních prací. Vše ale závisí na domluvě MŠMT a realizátorů celostátní přehlídky SOČ, což jsou většinou vysoké školy. A ty na akci tohoto formátu v požadované době nemají čas. Přesto o organizaci akce stojí, protože si tím dělají ohromnou reklamu mezi žáky středních škol. Možná si pan ministr jen vybral špatnou vysokou školu, protože v roce 2015 proběhne celostátní přehlídka v Praze na VŠE, a jak bývá zvykem, pražské VŠ bývají pod dojmem vlastní exkluzivity často méně ochotné než ty ostatní. Stačí to porovnat s Brnem nebo Olomocí a člověk zjistí, že tam věci fungují dosti odlišně. Návrhy na tyto změny byly bohužel oznámeny ministrem školství Chládkem jako hotová věc již během školního roku 2013 / 2014 a byly podle toho tehdy upraveny i termíny odevzdávání maturitních prací na naší škole. V listopadu 2014 nám bylo konečně oznámeno (ne již ministrem školství, ale víceméně náhodou při semináři pro začínající autory SOČ prostřednictvím krajské koordinátorky), že tedy termíny zůstávají stejné jako minulý rok. A kdybych se na to přímo nezeptal po tom, co jsem harmonogram objevil v brožuře SOČ, nejspíš by bylo ticho po pěšině. Že by pan ministr ani ostatní nadřízení orgáni SOČ neměli odvahu na přiznání organizačního pomýlení pana ministra? Asi ano, když jinak bývá běžné, že závažné změny oznamuje přímo celostátní koordinátorka SOČ. Tak snad bude v příštích ročnících domluva lepší.Typy na stáže, školení, kontakty na osoby, které vám pomohou najít konzultanta atp.

a) Otevřená věda - "Hledáme nové vědce"

Projekt Akademie věd ČR, který zájemcům z řad žáků středních škol nabízí přednášky a dlouhodobé stáže, učitelům nabízí akreditované vzdělávací kurzy. Akce probíhají na ústavech Akademie věd ČR a pracovištích vysokých škol po celé ČR. 


b)    Talnet    

Pro nadšence do přírodních věd bude určitě užitečný odkaz http://www.talnet.cz/ 
na  vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy z celé České republiky. Projekt  využívá ve vstupní fázi online prostředí. Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let. Cílem projektu je identifikace nadaných žáků a rozšíření nabídky vzdělávání v přírodních a technických vědách bez ohledu na čas a prostor. Talnet spolupracuje s oborovými specialisty, učiteli, rodiči a psychology. Důraz je kladen jak na rozvoj specifického nadání, tak na harmonizaci vývoje nadaných.
Uzávěrky přihlášek většinou během září.


c)    Konzultační střediska SOČ - i na dálku: mail, skype...

Od ledna 2012 fungují čtyři konzultační střediska SOČ poskytující odbornou podporu učitelům a žákům při zpracování soutěžních prací SOČ. Konzultační střediska vznikla  díky projektu Perun (Péče. Rozvoj a Uplatnění Nadání). Jednou z aktivit projektu jsou Střediska Podpory Nadání (SPONY), která mají za úkol podporovat aktivity pro nadané žáky a jejich učitele ve vazbě na některou z technických či přírodovědných olympiád. Při Národním institutu dětí a mládeže MŠMT funguje od ledna 2012 SPONA pro soutěž SOČ. První aktivitou, kterou Spona SOČ zahajuje svoji činnost, jsou konzultační střediska SOČ. Dále se připravují prázdninové stáže na odborných pracovištích, letní škola pro zájemce o technické obory, zahraniční výměnné pobyty studentů, exkurze na mezinárodní soutěž EU Contest pro učitele a další podpůrné aktivity – např. databáze porotců a hodnotitelů, kterou by mohli využívat organizátoři na všech soutěžních úrovních.

 Seznam konzultačních středisek SOČ:

 1. Konzultační středisko pro přípravu žáků na zahraniční soutěže, matematiku a informatiku. Školitelé:  Doc. Ing. Petr Klán, CSc. - pklan@cs.cas.cz, Mgr. Roman Neruda, CSc., roman@cs.cas.cz, Ústav informatiky AV

 2. Konzultační středisko pro fyziku – na pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Školitel: Mgr. Jan Šlégr, jan.slegr@uhk.cz

 3. Konzultační středisko pro chemii na pracovišti Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Školitelé: prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. - kamen@prfirw.upol.cz, Mgr. Jana Prášilová - prasilova.jana@seznam.cz
 4. Konzultační středisko SOČ zaměřené na biologii. Kontaktní osoby: RNDr. Roman Fuchs, CSc (fuchs@prf.jcu.cz) a RNDr. Petr Veselý Ph.D. (petr-vesely@seznam.cz) z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

    Školitelé konzultačních středisek budou poskytovat žákům a učitelům konzultace k odborným problémům v souvislosti se zpracováním středoškolských prací SOČ, budou vypisovat témata prací, umožní realizaci experimentu s využitím technického zázemí univerzity, technické středisko v Sezimově Ústí poradí  a pomůže s výrobou učební pomůcky nebo modelu. Konzultace nejsou určeny pouze žákům a učitelům z měst, ve kterých střediska vznikla. Konzultovat je možné prostřednictvím e-mailu a skype. V případě osobní konzultace je možné proplatit žákovi náklady na jízdné. Pro každé konzultační středisko počítáme s náklady na dopravu ve výši 20 tis. Kč ročně. Stejná částka je pro každé konzultační středisko připravena i na hrazení nákladů na materiál, chemikálie, provoz technických zařízení při pomoci žákovi s jeho odborným projektem. 

S odbornými dotazy se obraťte přímo na jednotlivé školitele e-mailem. V případě dalších organizačních dotazů, se obraťte na NIDM MŠMT (mirka.fatkova@nidm.cz).

dopis ze září 2012 + plakát


d)   http://www.soc.cz    domovské stránky soutěže - veškeré informace včetně archivu prací včetně jejich obsahu, organizačních informací, kontaktů na krajské koordinátory, charakteristik oborů, návodů jak psát práci SOČ, jak se přihlásit, jak práci obhájit a diskusního fóra ...

Co je SOČ

e) http://www.podporatalentu.cz/    

Podpora talentů v Plzeňském kraji, který je momentálně finančně zaštiťován krajským úřadem - obsahuje výukové kempy pro nadané studenty a žáky - především účastníky SOČ a olympiád - matematické, fyzikální , chemické, biologické a v programování - vše, včetně ubytování a stravování je zdarma.


f) ZČU Plzeň

Projekt "Bav se vědou": www.bavsevedou.zcu.cz obsahuje i kontakty na osoby, které jsou schopné kontaktovat případného vedoucího práce SOČ, což lze zkusit i při exkurzi na ZČU nebo během přednášky odborníků na naší škole.

V případě zájmu o konkrétní téma, dotazů nebo potřeby zajištění vedoucího práce napiš někomu z nabídky na https://bavsevedou.zcu.cz/kontakt/ - v mailu stačí uvést, o jakou oblast bádání máš zájem (alespoň orientační nástřel tématu, které tě zajímá) a během 14 dnů vám odpoví a případně uvedou konkrétní nabídky témat a vedoucích vaší práce.

Nebo se podívej přímo na web ZČU, např. katedra kybernetiky tam má přímo přehled nabízených témat: http://www.kky.zcu.cz/cs/student-works, ostatní leckdy také, nebo témata nabízejí prostřednictvím výše zmíněných projektů. I další univerzity nabízejí podobné služby, protože tím lákají budoucí studenty. Vhodné je použít k jejich kontaktování i konzultační střediska SOČ - viz výše.

g) prezentace z listopadového semináře pro začínající autory SOČ 
    najdeš na webu Gymnázia L. Pika Plzeň: http://www.gop.pilsedu.cz/seminare-soc, každoročně aktualizováno koncem listopadu
nebo i na webu karjského úřadu plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/skolstvi-a-sport

h) Mgr. Lukáš Vlček - ředitel Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň,vlcek@kcvjs.cz, nebo zástupce ředitele PaedDr. Ladislav Voldřich , voldrich@kcvjs.cznabízí také možnost zprostředkovat kontakty na vedoucí prací SOČ mimo technické obory téměř na cokoli ("...i na teorii hudby máme lidi..." :-)), napiš na mail

i) bibliografické citace na webu Národní knihovny

j) generátor citací - tvorba citací podle ČSN nebo ISO atp.
 zadej do vahledávače heslo generátor citací a použij některou z nabízených možností, např.: http://www.zdarma.org/2820-citace-com-online-generator-citaci-dle-normy-csn-iso-690/

k) vyhledávání aktuálních odborných publikací na webu: aplikace google scholar, viz https://scholar.google.cz/
WebRep
Celkové hodnocení