ESKOLA KONTSEILUA, OOG (ORDEZKARITZA ORGANO GORENA)

Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) edo Eskola Kontseilua euskal eskola publikoko ikastetxetan eskola-elkarteko kideak parte hartzeko duten organoa dugu, eskola-bizitzan eragina duten funtsezko erabakiak berak hartzen ditu,bera dugu ikastetxearen autonomia-esparruan, ikastetxearen funtzionamenduaren ardura.Hogeita hamar partaidek osatzen dute.      Horietatik hamabost gurasoen ordezkariak dira, bat zerbitzuetako pertsonalarena, beste bat udalarena eta azkenik, hamahiru irakasleriarenak. Eskolako zuzendaria eta idazkaria Eskola Kontseiluko presidentea eta idazkaria dira hurrenez hurren.Kontseilu honen erdia urte birik behin berriztatzen da.Eskola Kontseiluaren barnean ondorengo BATZORDEEK egiten dute lan :

  • BATZORDE IRAUNKORRA.
  • BATZORDE EKONOMIKOA.
  • JANTOKI BATZORDEA.
  • ELKARBIZITZA BATZORDEA.
  • EUSKARA BATZORDEA.
  • SEGURITATE ETA HIGIENE
  • LIBURUEN KUDEAKETA BATZORDEA
  • HEZKIDETZA 
    Eskola Kontseiluaren eta berari dagozkion Batzordeen funtzioak eta eskumenak,1/1993 Euskal Eskola Publikoaren legeak eta Antolamendurako eta Funtzionamendurako Araudiak xedatutakoaren menpean daude.

PARTAIDEAK

 

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA

ORGANO MAXIMO DE REPRESENTACION

 

BEREZKO KIDEAK/ MIEMBROS NATOS: 

- Zuzendaria: JONE MIREN GONZALEZ BILBAO

Ikasketa-Burua : IRATXE OLEA LAMIKIZ

- Idazkaria : LUIS ALBERTO URIARTE GARAY

UDALAREN ORDEZKARIA/REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

 

BEGOÑA ORMAETXE AURREKOETXEA

 

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK /REPRESENTANTES DEL PROFESORADO

 

FRANCISCA RODRIGUEZ MORA

MARIA INMACULADA FERNANDEZ FERNANDEZ

CARMEN FERNANDEZ GONZALEZ

JUAN CRUZ BARRENECHEA APRAIZ

MONICA HERRERA GONEJOLA

KEPA HERNANDEZ IRAZOLA

ELENA LEKUE GAZTELU

AMAIA UNDA MEÑAKA

MIREN BARAIA-ETXABURU ARTETXE

ANA IZAGIRRE IZAGIRRE

GURASOEN ORDEZKARIAK /REPRESENTANTES DE LOS PADRES Y MADRES

 

ESTIBALITZ ASUA URIARTE

SUSANA SANCHEZ PORRAS

IDOIA SARDUY ARTEAGOITIA

AMAIA GARCIA GAGO

ASIER GONZALEZ ZABALA

IRATXE ISASI GONZALEZ

MARIA SALDAÑA FUERTES

DOLORES MARIA PIÑEIRA GARCIA

ASIER AMARIKA LAGO

URKO ATUTXA

VIRGINIA BLASCO RUANO

ASIER EGIRAUN ITURBE-ORMAETXE

IAGO GRELA SAN MARTIN

DEIENE ITURREGI LEKUE

CRISTINA PAEZ MARTIN

 

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN ORDEZKARIAK /REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

 

MIRIAM RAMIREZ CASTILLO