עזרא לניאדו, בוגר אוניברסיטת חיפה בהיסטוריה של המזרח התיכון, בערבית ובתולדות עם ישראל.

ראש המועצה המקומית של טירת הכרמל  בין השנים 1959-1965, 1968-1969.

שימש כמדריך בתנועת "החלוץ" המחתרתית בעיראק ופעיל דומיננטי בעליית יהודי מוצל לא"י. איש חינוך במוצל ומחנך בעיירות פיתוח

וביישובי עולים לאחר עלייתו ארצה.

שימש כמנהל בי"ס התיכון המקיף ע"ש שיפמן בטירת הכרמל.

עזרא לניאדו רכש את השכלתו התיכונית במוצל וניהל בה את בית הספר מטעם רשת "אליאנס" סמוך לעליית הקהילה ארצה.

בישראל התמסר לפעילות ציבורית ועסק בהוראה והדרכת נוער במסגרת שירותו ב"נח"ל".

עזרא לניאדו הקדיש ושקד שנים רבות על חקר מורשת יהדות מוצל ותולדותיה וחיבר ספרים בנושא.

עזרא לניאדו נמנה על מייסדי בית הכנסת ונתן את תמיכתו לאורך השנים. נפטר בטרם עת בי"א בתשרי תשנ"א ,30/09/1990.