YOUTUBE FARM

TRỈ 7 MÀU XANH TƠ ĐANG TRỔ MÀU CHIM NHẬP CHUẨN.

YouTube Video

https://sites.google.com/a/gakiengchimtri7mau.com/site/youtube-farm
  Có khi nào bạn để lòng thanh thản.
 Nhấp chén trà nhìn đàn vịt tung tăng.

0933309178

YouTube VideoYouTube Video

YouTube VideoYouTube Video


YouTube Video


YouTube VideoYouTube Video


thien nga trắng

YouTube Video


vịt mồng ( vịt hiếm có )

YouTube Video


YouTube Video


Trỉ xanh trỉ múa trỉ xoè.
Trỉ mà rớt trứng farm khoe bạn liền.

YouTube Video


TRỈ XANH TƠ 1 NĂM TUỔI ĐANG TRỔYouTube Video


TRỈ BẠCH TẠNG HIẾM SINH SÃN...

YouTube Video


CHÀO MÀO ĐỘC ÉP  ĐẺ CỦA FARM

YouTube Video
GÀ BALAN SƯ TỬ BÔNG..

YouTube Video


YouTube VideoĐẶT HÀNG SẼ CÓ....................
Hymalayan monal...trỉ tây tạng.

YouTube Video


YouTube Video
ARGUS - Trỉ Malaysia....

YouTube VideoYouTube Video


GÀ LÔI TÍA TRAGOPAN 

YouTube Video


YouTube Video


Comments