TRỈ 7 MÀU VÀNG ( chuẩn châu âu )


Trỉ 7 màu vàng này ( YELLOW pheasant ) là một loại có màu sắc rực rỡ mạnh mẽ biểu lộ cho sự may mắn...
Trỉ trưởng thành 12 tháng trở lên, mùa sinh sẵn từ  tháng 2 tới tháng 6. Tỷ lệ trứng hơn 20 mươi quả.
Đang có trỉ trưởng thành.
NẾU NUÔI TỪ CHIM CON CỦNG SẼ RẤT THÂN THIỆN NHƯ GÀ.Comments