TRỈ 7 MÀU ĐỎ ( chuẩn châu âu )


Trỉ 7 màu đỏ này ( golden pheasant ) là một loại có màu sắc  mạnh mẽ biểu lộ cho sự năng động.
Trỉ trưởng thành 12 tháng trở lên, mùa sinh sẵn từ  tháng 2 tới tháng 6. Tỷ lệ trứng hơn 20 mươi quả.
Đang có trỉ trưởng thành.
Comments