GÀ CHÂN XOÈ - GÀ DĨA BAY -

1 - GÀ DĨA BAY MÀU MƠ.
2- GÀ DĨA BAY MÀU CÚ.
3- GÀ DĨA BAY MÀU CHUỐI KIM CƯƠNG ( PB.ĐỘC)
4- GÀ DĨA BAY NGỦ SẮC ( PB.ĐỘC )
5- GÀ DĨA BAY NHẠN ÚA

Gà xuất xứ hà lan,  size trống 0,9 - 1kg - mái 07 - 8,5grs.
Gà xuất xứ hà lan dáng rất đẹp,mồng lá lớn,mắt viền đỏ thẳm,đuôi thẳng.
Đặc biệt ở cặp chân có hàng lông từ ống chân kéo dài xuống tới mu bàn chân trên,ko phải mọc từ dưới lòng bàn chân như nhiều người lầm tưởng...và khi trưởng thành lông chân chúng xoè ra theo bàn chân rất đẹp..mái sinh sẵn nhiều trứng và tự ấp,hoặc ấp máy ấp.


Comments