Eftermiddag

Gemensamt förskola/skola
31/10 kl 13.30-16.00

Arbete på din enhet. 
Dela in er i lagom stora grupper 6-8 personer. 

Eftermiddagen består av två delar:
Del 1: Reflektion över förmiddagen. Syfte: Mölndal delar-lära med och av varandra.
Del 2: Arbete med inkludering (tillgänglig lärmiljö). Syfte: Gemensam förståelse, nuläge och framåt. 

Del 1: 
Utse processledare/processtödjare som håller i samtalet.

Reflektera över förmiddagen ca 60 min.
 • Tankar idéer som du har fått.
 • Var det något som utmanade dig under förmiddagen?
 • Förbered er var och en och berätta kort (några minuter per person) om den workshop du har varit på.
 • Gruppen ställer öppna fördjupande frågor till den som berättat.
 • Vad tar du med dig in i din förskola/skola? Vilket är ditt nästa steg?
 • Vilka är era nästa steg?

Del 2: 

Tillgänglig lärmiljö – arbete i lärgrupper

Mål i Skolförvaltningen 

Främja likvärdighet inom och mellan förskolor/skolor när det gäller arbetet med tillgängliga lärmiljöer och delaktighet för alla barn/elever. 

Syfte med dagens lärgrupper 

 • Öka gemensam förståelse för begreppet tillgänglig lärmiljö (fysisk, pedagogisk och social). 
 • Reflektera och dokumentera frågor och tankar om förskolans/skolas nuläge när det gäller tillgängliga lärmiljöer för alla barn/elever. 
 • Samtala och dokumentera hur förskolan/skolan kan utveckla arbetet. 
Inkludering 

Hur kan man lyckas med att främja en mer inkluderande förskola och skola? En viktig del i arbetet är att skapa en gemensam förståelse kring de grundläggande indikatorerna för inkludering: Likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet. I dagens arbete i hela Skolförvaltningen fokuserar vi tillgänglig lärmiljö. Nedan ser ni några exempel på indikatorer inom tre olika delområden. Detta kan ni läsa mer om på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsidor. Här finns också ett digitalt värderingsverktyg av tillgänglig lärmiljö och en handledning som kan laddas ner m.m.


Arbetsgång


2. Se filmen om Tillgänglig lärmiljö ("Universal design for learning"). Filmen är på engelska med svensk text (5 min).

3. Samtal i lärgrupper
Samma grupper med processledare under hela eftermiddagspasset:

Att tänka på under samtalet:
 • Innehåll - Hålla oss till ämnet och diskutera möjligheter och utmaningar med tillgängliga lärmiljöer. Fokusera gärna ett område (fysisk, pedagogisk eller social).
 • Struktur - Var och en tänker själv, gå en runda, lyssna på varandra, ställ fördjupande frågor.
 • Lyft fram - Likheter, skillnader i er förståelse, områden att utveckla. 
 • Dokumentera - Sammanfatta lärdomar, slutsatser, utvecklingsområden och åtaganden. Dokumentation kommer att följas upp i respektive nätverk, Förskolenätverket och Specialpedagogiskt forum.