Site dedicat cursului de Literatură şi Cultură - anul II, semestrul I 2009 - 2010.


Descrierea cursului

posted Oct 12, 2009, 10:13 AM by ROMAN PAŞCA   [ updated Oct 12, 2009, 1:05 PM ]

Literatură şi cultură

(Vineri 14:00-16:00)

 

Titular curs: Lect. drd. Roman PAŞCA

Site dedicat: http://sites.google.com/a/g.unibuc.ro/japoneza2/

 1. Descriere

Cursul reprezintă o trecere în revistă a principalelor genuri literare japoneze între sec. VIII – XIII (perioadele Nara şi Heian), insistînd asupra lucrărilor în proză. De asemenea, vor fi oferite informaţii complementare despre fundalul cultural. Seminarul este dedicat prezentării evoluţiei poeziei în aceeaşi perioadă.

 2. Competenţe

La sfîrşitul semestrului, veţi fi dobîndit următoarele competenţe:

 • de a înţelege caracteristicile generale ale literaturii japoneze, dar şi caracteristicile particulare ale unor genuri specifice (de ex., monogatari sau zuihitsu)
 • de a înţelege evoluţia genurilor literare în perioada discutată
 • de a recunoaşte temele, motivele şi procedeele retorice specifice lucrărilor clasice
 • de a înţelege şi traduce fragmente scurte de text din limbă clasică

 3. Desfăşurarea cursului

 • Cursurile vor avea, în general, două părţi distincte: o primă parte de prelegere, urmată de o parte de atelier / dialog interactiv, în timpul căreia vi se va cere, uneori, să lucraţi pe perechi sau în grupuri. Adesea, vi se va cere să citiţi, să scrieţi sau să răspundeţi la întrebări.
 • O parte din materialele folosite la curs (precum şi unele teme de discuţie) vor fi postate pe site-ul dedicat. Vă recomand să îl consultaţi periodic.
 • Va trebui să scrieţi trei eseuri parţiale de cîte 2-3 pagini pornind de la temele discutate la curs pînă la momentul respectiv. Nu sînt admise întîrzieri faţă de termenul-limită pentru fiecare eseu. Eseurile vor trebui predate în format electronic (postate pe site).

 4. Materiale

 • textele menţionate în bibliografie
 • handout-uri suplimentare (vi se vor înmîna la fiecare curs sau vor fi postate pe site)

 5. Evaluare

            Evaluarea pentru curs se va face în funcţie de următorii parametri:

Prezenţă

10%

Participare în clasă            

10%

Eseuri parţiale (3) ∗∗

30 % (cîte 10%)

Examen final

50%

Total

100%

           

La nota finală, punctajul de la curs va avea o pondere de 2/3, iar punctajul de la seminar de 1/3.

  ATENŢIE: Dacă aveţi prezenţă sub 50% (calculat din numărul total de ore efectuate) nu veţi fi primiţi în examen.

∗∗ Eseurile parţiale sînt obligatorii şi ele trebuie predate la datele precizate de la începutul semestrului.

 6. Important

 • Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă. Opriţi telefoanele înainte de curs. Dacă telefonul sună, veţi fi consideraţi absenţi la cursul respectiv.
 • Nu aveţi voie să consumaţi mîncare, băutură sau gumă de mestecat în sălile de curs.
 • O întîrziere mai mare de 15 minute este considerată absenţă. De asemenea, dacă întîrziaţi de mai mult de 3 ori sub 15 minute, veţi avea o absenţă.

  7. Programarea cursurilor

            Curs 1. Detalii administrative. Introducere: caracteristici generale ale literaturii japoneze.

            Curs 2. Cronicile istorice: Kojiki. Nihon shoki.

Cursuri 3-9: Genul monogatari:

Curs 3. Taketori monogatari.

Curs 4. Ise monogatari.

→ termen-limită pentru primul eseu parţial

Curs 5. Ochikubo monogatari.

Curs 6. Genji monogatari 1.

Curs 7. Genji monogatari 2.

Curs 8. Genji monogatari 3.

→ termen-limită pentru al doilea eseu parţial

Curs 9. Heike monogatari.

Curs 10. Genul zuihitsu: Makura no sōshi.

Curs 11. Jurnalele: Tosa nikki.

Curs 12. Literatura feminină în perioada Heian.

Curs 13. Hōjōki.

                        → termen-limită pentru al treilea eseu parţial

Curs 14. Recapitulare. Discutarea eseurilor; pregătirea examenului.

 

8. Bibliografie:

 • (Kojiki – fragmente) The Kojiki: Records of Ancient Matters (tr. Basil Hall Chamberlain), Tuttle Publishing, 2005
 • (Taketori monogatari) „Povestea bătrînului Taketori”, in Frumoasa Otikubo (tr. Alexandru Ivănescu), Univers, 1986
 • (Ise monogatari – fragmente) Tales of Ise: Lyrical Episodes from Tenth-Century Japan (tr. Helen Craig McCullough), Stanford University Press, 1968
 • (Ochikubo monogatari) „Frumoasa Otikubo”, in Frumoasa Otikubo (tr. Alexandru Ivănescu), Univers, 1986
 • (Genji monogatari – primele 9 capitole) The Tale of Genji (tr. Edward Seidensticker), Knopf / Tuttle, 1978 SAU Genji (tr. Henriette Yvonne Stahl), Editura pentru Literatură Universală, 1969
 • (Heike monogatari) The Tale of Heike (tr. Helen Craig McCullough), Stanford University Press, 1990
 • (Makura no Sōshi) Însemnări de căpătîi (tr. Stanca Scholz-Cionca & Roman Paşca), RAO, 2004
 • (Tosa nikki) The Tosa Diary (tr. William N. Porter), Tuttle, 2005
 • (Hōjoki) An Account of My Hut (tr. Donald Keene), Baynan Press, 1976
 • Fragmentele în japoneză discutate la curs

 

9. Bibliografie critică

 • Katō, Shūichi. 1998. Istoria literaturii japoneze de la origini până în prezent, vol.1, (tr. Paul şi Kazuko Diaconu), Nipponica
 • Craig McCullogh, Helen (ed.). 1990. Classical Japanese Prose. An Anthology, Stanford University Press
 • Keene, Donald. 1993. Seeds in the Heart. New York: Henry Holt
 • Konishi Jin’ichi. 1984. A History of Japanese Literature, volume One – the Archaic and Ancient Ages (tr. Aileen Gatten), Princeton University Press
 • Konishi Jin’ichi. 1986. A History of Japanese Literature, volume Two – the Early Middle Ages (tr. Aileen Gatten), Princeton University Press
 • Fragmentele în japoneză discutate la curs

posted Oct 8, 2009, 2:45 PM by ROMAN PAŞCA


posted Oct 8, 2009, 2:07 PM by ROMAN PAŞCA


1-4 of 4

Comments