หน้าแรก

http://gg.gg/ychwy                             

https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/ych/


                                                   ตัวอย่างช่อหน่วย PBL
ปี 2561

ปี 2561

แผน PBL  ปีการศึกษา 2561

    

@ schoolnode ยอดชาดวิทยา  (แผนการจัดการเรียนรู้)
เรียนคณะครู ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา(ครูประจำชั้น)  กรุณากรอกคะแนน ในแบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับครูประเมิน)และ แบบคัดกรองนักเรียน ในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดยคลิกตามลิงค์ครับ                                                                            

 @@ ตัวอย่าง ปพ.5 ปีการศึกษา 256                                                                                                                                                                                                                                       กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ปี-๖๐  ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา  @@ 

วีดิทัศน์โรงเรียนสุขภาวะบ้านยอดชาดวิทยา 2

วีดิทัศน์โรงเรียนสุขภาวะบ้านยอดชาดวิทยา

เกษียณ ๖๐ ครูเครือข่ายวังยางพัฒนา

   กิจกรรม ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา


นายอรัญ  เทือกขันตี
ผู้บริหารสถานศึกษา