หน้าแรก

 
นางสาวอาภาภรณ์ ทองอร่าม
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต
 (เอื้ออาทรรังสิต)


Link ที่น่าสนใจ


โครงการคนรังสิตรักกัน
"โครงการชุดนี้พี่ให้น้อง"


  รับบริจาคชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน กระเป๋านักเรียนหรืออุปกรณ์ทางการศึกษาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนตามโครงการ "คนรังสิตรักกัน" 

สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(เอื้ออาทรรังสิต) หรือติดต่อมอบสิ่งของได้ที่กองการศึกษา โทร.02-5676000 ต่อ 1000


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

การประเมินคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

กฎระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต
(เอื้ออาทรรังสิต) Link หน่วยงาน

เทศบาลนครรังสิต
http://rangsit.org/New/index.php/th/
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/index.jsp
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
http://www.djop.go.th/Djop/index.php
แผนที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%94.%E0%B8%97%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95&oq=%E0%B8%A8&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l6.1447j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13980559,100627384,643&tbm=lcl&rldimm=11671114773683040003&ved=2ahUKEwiPiJHnvfDmAhXZSH0KHRv-AcoQvS4wAHoECAsQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f#rlfi=hd:;si:11671114773683040003;mv:[[13.9874463,100.64496600000001],[13.9621795,100.6245337]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
กองทุนประกันสุขภาพ
ทน.รังสิต
http://www.fundrangsit.com/index.php/main/index
Facebook
https://www.facebook.com/urarartorn/?modal=admin_todo_tour
 ช่องทางก
ารติดต่อ