ติดต่อเรา

โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์| Nakhonrangsit Thepthanya-uppatham School

124 ซอยรังสิต-นครนายก 10 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร./โทรสาร. 0-25365370 Facebook : thapthanya

 https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=14006261,100704011,9325&tbm=lcl&ved=0ahUKEwiavc3DsovXAhVLM48KHZgACJUQtgMIJg&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:10520895950483719118;mv:!1m3!1d34034.2828460795!2d100.69440750000001!3d14.00626125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i587!2i211!4f13.1
ติดต่อท่านนายกอาร์ต                 ผู้ติดตามท่านนายก               ผู้ติดตามท่านนายก
                                                                                                        
Comments