ติดต่อเรา

โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์| Nakhonrangsit Thepthanya-uppatham School

124 ซอยรังสิต-นครนายก 10 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร./โทรสาร. 0-25365370 Facebook : thapthanya

ติดต่อท่านนายกอาร์ต ผู้ติดตามท่านนายก ผู้ติดตามท่านนายก