ประกาศรายชื่อผูสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการวันลอยกระทง ประจำ 2563

สอนให้เด็กๆได้ลองทำกระทงด้วยตัวเอง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อไม่ส่งผลเสียต่อแม่น้ำลำคลอง

-ว่าง-

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ

ครู รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน