โครงการวันลอยกระทง ประจำ 2563

สอนให้เด็กๆได้ลองทำกระทงด้วยตัวเอง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อไม่ส่งผลเสียต่อแม่น้ำลำคลอง

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม

นายกเทศมนตรีนครรังสิตนางสาวขนิษฐา กิจเจริญ

ครู รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน