หน้าแรก

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นเด็กเล็ก (อายุ2ขวบ6เดือน)
                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
                        https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2628258910740094/2628258727406779/?type=3&theater    https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2628258910740094/2628258727406779/?type=3&theater

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)
                                                 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
               https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2628259470740038/2628259260740059/?type=3&theater   https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2628259470740038/2628259260740059/?type=3&theater  https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2628259470740038/2628259260740059/?type=3&theater  https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2628259470740038/2628259260740059/?type=3&theater

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อายุ 3 ปี ระดับชั้นอนุบาล 1

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                      https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2596684260564226/2596683420564310/?type=3&theater      

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ระดับชั้นเด็กเล็ก

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                      https://www.facebook.com/thapthanya/photos/pcb.2596684260564226/2596683420564310/?type=3&theater      
                                                                **********************
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

      https://www.facebook.com/teerawootart
      นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม
          (นายกอาร์ต)
   นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
     นางสาวขนิษฐา  กิจเจริญ
        ครู รักษาการในตำแหน่ง
        ผู้อำนวยการ  สถานศึกษา 
  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

เครื่องมือช่วยเหลือ

Google Translate


                                         
                                 กิจกรรม Merry Christmas

             

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

************
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

                                       


โครงการเปิดบ้านเทพธัญญะครั้งที่ 6 สืบสานวัฒนธรรมไทยสี่ภาค

https://bit.ly/2VSB27w      https://bit.ly/2VSB27w      https://bit.ly/2VSB27w


*******************
กฎระเบียบโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

 
        
Link หน่วยงานต่างๆ

เทศบาลนครรังสิต
http://rangsit.org/New/index.php/th/
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/index.jsp
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
http://www.djop.go.th/Djop/index.php
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/@14.006221,100.554321,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LiZ4LiE4Lij4Lij4Lix4LiH4Liq4Li04LiVIOC5gOC4l-C4nuC4mOC4seC4jeC4jeC4sOC4reC4uOC4m-C4luC4seC4oeC4oOC5jA!3m4!1s0x311d7e1b8b565359:0x9201bb1ff76d83ce!8m2!3d13.9750255!4d100.6256283
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.รังสิต
http://www.fundrangsit.com/index.php/main/index
Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/thapthanya/
 ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
ท่านนายกอาร์ต
ผู้ติดตามนายก 1
ผู้ติดตามนายก 1