คลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บตรวจสอบคะแนน


ข่าวสาร

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ลักษณะการสอนที่ดี ลักษณะการสอนที่ดี            การสอนมีอยู่มากมายหลายวิธี อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับการสอนในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยอาศ ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2563 08:57 โดย krukaen snb
 • “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเพราะโรงเรียนหลายแห่งดำเนินการอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศ ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2563 08:36 โดย krukaen snb
 • ข้อสอบ NT , O-NET ป.3 ,ป.6 ,ม.3,ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT , O-NET ป.3 ,ป.6 ,ม.3,ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย
  ส่ง 4 พ.ย. 2558 07:00 โดย krukaen snb
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การบ้าน

 • remotedesktop.google.com https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/inomeogfingihgjfjlpeplalcfajhgaihttps://remotedesktop.google.com/access
  ส่ง 9 ต.ค. 2562 07:40 โดย krukaen snb
 • คะแนนวิชาการงาน ป.6 ปี 58
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 05:58 โดย krukaen snb
 • กิจกรรมการเรียนการสอน การบ้าน
  ส่ง 4 พ.ย. 2558 07:02 โดย krukaen snb
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลด

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า download

 
www.autodraw.com
http:///Kahoot.it


เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.panyathai.or.th/
http://www.v-cop.net/
http://edltv.vec.go.th/

หน่วยงานทางการศึกษา

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ระบบจัดสอบ o-net
http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx
ประกาศผลสอบ o-net
http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx