วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

   

วิดีโอ YouTubehttps://drive.google.com/a/g.dlit.ac.th/file/d/0B19fFkQqX2mSXzRaZUV6NG9mRW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/g.dlit.ac.th/file/d/0B19fFkQqX2mSZ0l6OHBuZEhxSW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/g.dlit.ac.th/file/d/0B19fFkQqX2mSZUhKMzU2UU9oV3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/g.dlit.ac.th/file/d/0B19fFkQqX2mSdnBxV1pVU1NlVjQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/g.dlit.ac.th/file/d/0B19fFkQqX2mSSUpfcjFTNHgxVGM/view?usp=sharing