Koret samlet utenfor øvingslokalet vårt Ungdomshuset i Fyllingsdalen 


Invitasjon til å bli kjent med Fyllingsdalskoret 

Med 70-80 medlemmer vil det alltid være kormedlemmer som er i permisjon eller slutter, og nye medlemmer kan ønskes velkommen. Vi ønsker oss alltid flere mannsstemmer, og av og til også damestemmer.
Et par ganger i året inviterer vi derfor til Åpen øving, der du som er interessert kan komme på besøk på en øvingskveld. Åpen øving annonseres på Facebooksiden vår. 

Åpen øving
Her får du høre koret øve, får oppleve den gode stemningen og finner ut om dette er noe for deg! Hvis ja, synger du litt for Jens (dirigenten vår) mens koret har kaffepause. Har du en stemme koret trenger nå, håper vi du vil være med oss videre. Du må ikke kunne noter, men kunne synge samme melodi som resten av stemmegruppen din. ;-)

Som medlem av koret
Alle nye medlemmer får en egen fadder blant de etablerte kormedlemmene. Fadderen hjelper deg til rette i koret og svarer på det du måtte lure på. Nettsidene våre er ellers den viktigste informasjonskilden for medlemmene. Klikk deg gjerne inn på Medlemmenes nettsider (se venstremenyen) og ta en titt. Som medlem er det forventet at du kommer på øvingene og deltar i driften av dette veldrevne koret.

Vi øver hver onsdag fra 20:00 - 22.00. 
Adresse: Metodistkirken, Vestlundveien 27 - (i krysset ved innkjøring til Betanien)

Lurer du på noe?
Ta kontakt med leder Johnny Rogne 
johnny.rogne@broadpark.no
tlf. 45002435
Se videoopptak av koret
Her er lenke til en konsert koret hadde i Krakow da vi var på kortur der i 2015: 
Vi holder til i Fyllingsdalen Ungdomshus