บุคลากร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
นายวรพงศ์  วงค์อ้าย (ครูกร)
หัวหน้าแผนกวิชา
 
 
นายอธิป  อาคะโรจน์ (ครูโดนัด)
ประชาสัมพันธ์แผนก
นางรัชนีกุล  วงศ์ษา (ครูต้อย)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก,พัสดุแผนก
นางสาวพวงผกา  เมถิน (ครูเมย์)
ประชาสัมพันธ์แผนก
 
 
นายบัณฑิต  นวนเนตร (ครูดุ๊ก)
กิจกรรมแผนก
นางสาวอัมรัตน์  ซ่อนกลิ่น (ครูเมย์)
ธุรการแผนก


Comments